Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tsz_16-18.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
34.83 Кб
Скачать

16.Характеристика хімічно-небезпечних об'єктів. Оцінка хімічної обстановки її мета і завдання.

Хімічна обстановка – це умови, які виникають після аварії на хімічно-небезпечному об’єкті (ХНО), внаслідок забруднення об’єкта, навколишнього середовища сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР). Вона характеризується токсичністю СДОР, масштабами і характером зараження місцевості, людей, техніки, різних об’єктів, повітря, джерел питної води і продовольства. На підставі оцінки хімічної обстановки може бути прийняте рішення щодо евакуації населення, зміни районів дислокації формувань цивільного захисту (ЦЗ), тривалості використання індивідуальних і колективних засобів захисту, заборони використання джерел питної води і продовольства, що забруднені СДОР.

Хімічна обстановка – це обстановка, яка складається на території

адміністративного району, населеного пункту чи об’єкту народного господарства внаслідок викиду (виливу) СДОР, або застосування ворогом хімічної зброї, яка істотно впливає на боєздатність формувань ЦО, роботу підприємств, життєдіяльність населення і потребує вжиття заходів захисту.

Методика оцінки хімічної обстановки опрацьована штабом ЦО України.

Мета. Вона призначена для завчасного оперативного прогнозування масштабів зараження на випадок викидів СДОР в навколишнє середовище під час аварій (руйнувань) на виробництві і транспорті.

Є два способи оцінки хімічної обстановки:

- за формулами – математичні розрахунки;

- за таблицями складеними відповідно до основних видів СДОР.

Що таке оцінка хімічної обстановки?

Під оцінкою хімічної обстановки розуміють:

- визначення масштабів і характеру хімічного зараження приземних

шарів атмосфери і місцевості;

- аналіз їх впливу на життєдіяльність населення, роботу об’єктів і

дію формувань ЦО;

- висновки і заходи по зниженню (запобіганню) можливих втрат,

найбільш цілеспрямовані дії в даній ситуації.

Завдання, які вирішуються при оцінці хімічної обстановки:

- визначення розмірів району аварії (умови виходу СДОР у

навколишнє середовище, площу зараження, глибину і ширину зони зараження);

- визначення числа потерпілих людей;

- визначення стійкості СДОР в навколишньому середовищі;

- визначення допустимого часу перебування людей в засобах захисту;

- визначення часу підходу зараженого повітря і часу уражаючої дії СДОР;

- визначення зараженості систем водопостачання, продуктів харчування

та ін.

Оцінка хімічної обстановки полягає у встановленні масштабів хімічного забруднення, дій аварійно-рятувальних служб, застосування різних варіантів захисту населення і вибору найбільш доцільних управлінських рішень, при яких виключаються подальші хімічні ураження людей та середовища.

Оцінка хімічної обстановки проводиться двома методами:

-         методом прогнозування (в штабах і формуваннях ЦЗ);

-         за даними хімічної розвідки (на об’єктах економіки і місцевості).

Засобами оцінки хімічної обстановки є:

-         робоча карта з позначеними на ній об’єктами економіки, формуваннями ЦЗ;

-         дані хімічної розвідки про масштаби хімічного зараження;

-         розрахункові (довідкові) таблиці для оцінки хімічної обстановки.

Метод прогнозування базується на вихідних даних, які поступають з місця аварії на ХНО і характеризують:

-         місце, час аварії;

-         тип СДОР, його кількість на об’єкті;

-         метеорологічні умови, рельєф місцевості;

-         ступінь захищеності персоналу об’єкту, населення забрудненого району.

Після аналізу вихідних даних, на робочу карту наносять осередок хімічного ураження СДОР, яке складається з двох зон:

 - зона безпосереднього зараження (розливу СДОР);

 - зона поширення забрудненого повітря (парів СДОР).

В ході оцінки хімічної обстановки вирішуються наступні завдання:

-         визначення кордонів осередку і площі зон зараження СДОР;

-         визначення глибини поширення забрудненого повітря;

-         визначення стійкості СДОР на місцевості;

-         визначення можливих санітарних втрат серед персоналу ХНО та населення;

-         визначення кількості заражених СДОР споруд, техніки, майна, продуктів харчування та джерел водопостачання;

-         визначення часу підходу зараженого повітря до різних об’єктів.

Висновки з оцінки хімічної обстановки повинні включати:

-         можливі санітарні втрати серед персоналу об’єкту, населення і аварійно-рятувальних формувань ЦЗ;

-         обсяг робіт з надання медичної допомоги ураженим;

-         можливості і умови евакуації уражених, хворих і населення з осередку хімічного забруднення;

-         придатність до вживання продуктів харчування і питної води.

 

Метод хімічної розвідки дозволяє більш достовірно оцінити хімічну обстановку. Мета хімічної розвідки – своєчасне встановлення факту хімічного забруднення і подача сигналу “Хімічна небезпека”. Хімічну розвідку проводять групи (ланки) хімічної розвідки. Із складу таких груп створюються пости хімічного спостереження (ПХС).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]