Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Колос ОПС ОФормление.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
720.9 Кб
Скачать

17

Міністерство освіти і науки України,молоді та спорту

Запорізька державна інженерна академія

Контрольна робота

З дисципліни: «Основи проектної справи і конструювання»

Виконав:ст. гр. БУД-10-1д

Колосов О.С.

Перевірив: Федченок О.І.

Запоріжжя

2012

1. Розрахункові схеми залізобетонних поперечних рам.

На рис.1 приведено конструктивну та розрахункову схему двопрольотної поперечної рами.

Конструктивні елементи у розрахунковій схемі рами замінюють геометричними осями, які проходять крізь центри ваги перерізів. Осі середніх колон у розрахунковій схемі збігаються з центрами ваги верхнього та нижнього перерізів колон. У крайніх колонах центри ваги перерізів верхньої та нижньої частини розташовано не на одній осі і тому колона має горизонтальний уступ, розмір якого дорівнює відстані між геометричними осями колон. Вісь ригелю збігається з нижнім поясом ферми (балки).

Деякі вертикальні навантаження прикладаються з ексцентриситетом по відношенню до геометричних осей колон. Ексцентриситети показано на рис.1, їх визначаємо за формулами:

e1 = 0,75 + 0,25 -hH/2 = 0,75 + 0,25 - 0,8/2 = 0,6 м

e2 = (hH - hB)/2 = (0,8 - 0,6)/2 = 0,1 м

e3 = hB/2 - 0,15 = 0,6/2 - 0,15 = 0,15 м

e4 = 0,75 м

e5 = h1B/2 - 0,15 = 0,6/2 - 0,15 = 0,15 м

e6 = hB/2 + bcт/2 = 0,6/2 + 0,3/2 = 0,45 м

e7 = hH/2 + bcт/2 = 0,8/2 + 0,3/2 = 0,55 м

Відстань між координаційною віссю та геометричною віссю нижньої частини колони

d = 0,5hH - 0,25 = 0,5 * 0,8 - 0,25 = 0,15м

2. Визначення навантажень на поперечну раму

На поперечну раму цеху діють постійні навантаження - від маси огороджуючих і несучих конструкцій, тимчасові - технологічні (від мостових кранів, підвісного транспорту та іншого обладнання) та атмосферні (сніг, вітер).

Рама розраховується на кожне навантаження окремо. Це необхідно, оскільки розрахункові, найбільш небезпечні зусилля для окремих перерізів елементів рами одержують з різних комбінацій навантажень.

При однаковому крокові крайніх і середніх колон 6 м у склад поперечної рами в повздовжньому напрямку входить блок шириною В,і навантаження збирається з відповідної ширини.

2.1. Постійні навантаження.

До постійних навантажень відносяться навантаження від власної ваги колон, підкранових балок, ферм або балок, навантаження від елементів покрівлі та стінового огородження.

Схему навантаження рами показано на рис.2.

Постійне навантаження від власної ваги колон розраховують у залежності від їх геометричних розмірів

Ркн = bH * hH * HH * ρб * γfm * γn,

де bH; hH; HH; - відповідно ширина, висота, та довжина нижньої частини крайньої колони, м;

ρб - густина залізобетону, кН/м3;

γfm - коефіцієнт надійності за навантаженням γfm = 1,1

(згідно ДБН В.1.2-2:2006 пункту 5.3)

γn - коефіцієнт надійності за призначенням, для промислових будинків

γn = 0,95(згідно ДБН В.1.2-2:2006 пункту 4.7 або ГОСТ 27751 пункту 2.1)

Ркн = bH * hH * HH * ρб * γf * γn = 0,5 * 0,8 * 4,2 * 25 * 1,1 * 0,95 = 43,89 кН

Аналогічно визначаються:

Р1кн = b1H * h1H * HH * ρб * γf * γn = 0,5 * 0,8 * 4,2 * 25 * 1,1 *0,95 =43,89 кН

Ркв = bB * hB * HB * ρб * γf * γn = 0,5 * 0,6 * 3,2 * 25 * 1,1 *0,95 = 25,08 кН

Р1кв = b1B * h1B * HB * ρб * γf * γn = 0,5 * 0,6 * 3,2 * 25 * 1,1 *0,95 = 25,08 кН

Навантаження від маси покрівлі передається як вертикальний опорний тиск. Це навантаження розраховують за відповідною вантажною площиною. Навантаження на 1м2 покриття приведено у таблиці 1 (тип покрівлі А)

Елементи конструкції

Характеристичне кН/м2

Yᶠ

Розрахункове, кН/м2

Гравійний захист

0,4

1,3

0,45

Гідроізоляція

0,2

1,3

0,25

Цементна стяжка

0,4

1,3

0,4

Утеплювач(мінераловатні плити ɓ=60мм)

0,6

1,3

0,78

Пароізоляція

0,5

1,3

0,065

Залізобетонна плита

1,8

1,1

2,0

Навантаження від ваги конструкцій покриття

Табл.1. qп=3,97

Постійне навантаження від власної ваги ригелю та підкроквяних конструкцій передається на колону також як вертикальний опорний тиск. Нормативні навантаження від власної ваги кроквяних конструкцій приведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Таким чином, вертикальний опорний тиск на колону від покриття:

Рп = qп * В * (L/2) * γn +(Gкк/2 ) * γf * γn

Р1п = qп *В * L* γn + Gкк * γf * γn

де qп - розрахункове навантаження на 1м2 покрівлі, кН/м2;

В - крок рам, м;

L - прольот рам, м;

Gкк - нормативна вага кроквяної конструкції, кН.

Відповідно:

Рп = qп * В * (L/2) * γn +(Gкк/2 ) * γf * γn = 3,97 *12 * (24/2) *0,95 + (160/2) * 1,1* 0,95 = 626,696 кН

Р1п = qп * В * L* γn + Gкк * γf * γn = 3,97 * 12 * 24 *0,95 + 160 * 1,1 * 0,95 =1253,392 кН.

Навантаження від огороджуючих конструкцій першого ярусу, які діють на нижню частину колони, умовно прикладаються на рівні уступу. Навантаження від стінових панелей і панелей засклення другого ярусу, які діють на верхню частину колони, прикладають умовно на рівні верхнього вузла рами.

Їх значення визначають за формулами:

РСТ1 = qСТ * HСТ1 * 2B * γf * γn

РСТ2 = qСТ * (НСТ2 - НОК) * В * γf * γn + qОК * HOK * B γf * γn

де qСТ ; qОК - відповідно, характеристична вага стінових та віконних панелей, кН/м2

qСТ = 4,1 кН/м2

qОК = 0,5 кН/м2

Навантаження від стінового огородження:

РСТ1 = qСТ * HСТ1 * B * γf * γn = 4,1*0,6 * 12 * 1,1 * 0,95 =30,8484 кН

РСТ2 = qСТ * (НСТ2 - НОК) * В * γf * γn + qОК * HOK * B * γf * γn =

= 4,1 * (4,2-1,2) * 12 * 1,1 * 0,95 + 0,5 * 1,2 * 12 * 1,1 * 0,95 = 161,766 кН

Навантаження від підкранової балки і підкранового шляху визначається за формулами:

Pпб = (Gпб* γf + qпш * B * γf) * γn

де Gпб, – характеристична вага підкранової балки прольотом 12 м, кН; Gпб = 103 кН;

qпш - характеристична вага 1 м підкранового шляху, приймається рівною 1,5 кН/мп;

Pпб =(103*1,1+1,5*12*1,1)*0,95= 126,445 кН

Значення навантажень, які приведено на рис.2 визначаємо за формулами:

Р1 = Ркн + Рпб, + Рcт1 = 43,89+126,445+30,8484 = 201,1834 кН

Р2 = Р1кн + 2Рпб = 43,89+2* 126,445= 296,78 кН

Р3 = Рп + Ркв + Рст2 = 626,696+25,08+161,766=813,542 кН

Р4 = 2Рп + Р1кв =2* 626,696+25,08= 1278,472 кН

Деякі навантаження прикладено з ексцентриситетами, тому додатково вираховуються моменти:

Мб1 = Рпб * е1 = 126,445* 0,6 = 75,867 кНм

Мс1 = Рст1 * е7 = 30,8484* 0,55 = 16,96662 кНм

Мп3 = Рп * е3 = 626,696 * 0,15 = 94,0044 кНм

Мс3 = Рст2 * е6 = 161,766 * 0,45 = 72,7947 кНм