Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 4. Водні об’єкти міста.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
48.37 Кб
Скачать
 1. Джерела впливу на водні об’єкти

До природних джерел забруднення водних об’єктів відносяться:

 1. атмосферні (атмосферні опади);

 2. гідросферні (озера, притоки, підземні води і поверхневий стік);

 3. літосферні (русла річок, що піддаються водній та вітровій ерозії).

До антропогенних джерел забруднення належать:

 1. промислові стоки (стічні води підприємств, смітники та ін.);

 2. комунальні (побутові стічні води і змив з території міста та ін.);

 3. сільськогосподарські (все, що змивається з полів та фермерських господарств);

 4. транспортні (частини автотранспортних засобів, поверхневий стік з автодоріг, витік з трубопроводів).

По локалізації джерела класифікують на:

 1. точкові;

 2. лінійні;

 3. майданні.

По тривалості впливу класифікують на:

 1. постійні;

 2. періодичні;

 3. епізодичні.

Носії забруднюючих речовин водних об’єктів:

 1. стічні;

 2. інфільтраційні;

 3. підземні води;

 4. підземні води після зрошення;

 5. дренажні;

 6. поверхневий стік із забруднених територій;

 7. атмосферні опади.

Всі ці джерела призводять до фізичного, хімічного та біологічного забруднення водного середовища.

Хімічне забруднення пов’язане з надмірним вмістом хімічних речовин у воді.

Фізичне пов’язане з підвищенням температури води або надходженням радіонуклідів.

Біологічне пов’язане з надходженням збудників чуми, дизентерії, яєць гельмінтів, різних водоростей, дріжджових або цвільових мікроскопічних грибів.

Найбільше забруднення – антропогенне, яке включає: стічні води підприємств, випуск міських стічних вод, транспортні джерела забруднення, поверхневий стік з території підприємств.

В промислових стічних водах найбільше забруднюючих речовин мінеральних, які знаходяться в:

 • грубо дисперсному стані (розмір частинок більше 0,1 мм);

 • у вигляді емульсій і суспензій;

 • у розчиненому вигляді.

Інформація про склад стічних вод надходить до Державної міської адміністрації, де зберігається у вигляді статистичних даних.

Міські стічні води – суміш господарсько-побутових і виробничих стічних вод. Міські стічні води проходять обов’язкову очистку на відміну від промислових, також мають більш стабільний хімічний склад: найбільшу частину складають органічні сполуки (співвідношення 5:1 (органічні:неорганічні)), стабільніший температурний режим. Кількість міських стічних вод прямо пропорційно залежить від кількості населення та забудови.

 1. Система водовідведення і очищення стічних вод

Вода після використання людиною і промисловими підприємствами передається на очисні споруди. Тала і дощова вода також передається на очисні споруди, але якщо поставлення умова, про обминання, то вона скидається у відриті водойми.

Система водовідведення складається з наступних елементів:

 1. Внутрішні водовідвідні системи житлових будинків або виробничих приміщень.

 2. Внутрішньоквартальні або майданчикові відвідні мережі.

 3. Зовнішні водовідвідні мережі.

 4. Регулюючі резервуари.

 5. Насосні станції і напірні трубопроводи.

 6. Випуск очищених (стічних) вод у водні об’єкти.

 7. Аварійні випуски стічних вод у водні об’єкти.

Водовідвідна система поділяється на:

 1. Загальносплавну.

 2. Роздільну.

 3. Комбіновану.

Загальносплавна система має одну водовідвідну систему в яку скидаються всі три типи стічних вод (промислові, господарсько-побутові, дощові). По довжині цього колектора встановлюються ливневі скиди для безпосереднього скиду стічних вод у водні об’єкти. Вони встановлюються через переповнення головного колектора під час дощу. Конструкція їх така що вони вмикаються через 30 хв. після початку дощу, так як вважається, що за 30 хв. найбільш забруднена частина води дійде до очисних споруд.

В свою чергу роздільна поділяється на повну роздільну, неповну роздільну і напівроздільну.

Повна роздільна система має два або три колектори призначена для відводу вод певної категорії:

 • господарсько-побутові відводяться по своєму колектору на загальноміські очисні споруди де очищуються до умов скидання у водні об’єкти;

 • промислові води очищуються на спеціальних очисних спорудах підприємств або групи підприємств. Очищена вода може використовуватись цими ж підприємствами для технічних потреб;

 • талі і дощові води по своєму колектору подаються на очищення і можуть використовуватись для технічних потреб населення або скидаються у водні об’єкти.

Неповна роздільна система: господарсько-побутова і промислова вода відводиться по єдиному колектору, а талі і дощові води по іншому.

Напівроздільна система передбачає відвід суміші господарсько-побутових і промислових вод по одному загальному колектору, а дощових і талих вод по іншому, але дощовий і господарсько-побутовий колектори по всій трасі перетинаються. В місцях перетинання встановлені роздільні камери за допомогою яких дощовий стік повністю або частково потрапляє до головного колектора. При великих витратах дощових вод в головний колектор надходить тільки частина найбільш забрудненої води. Більш чиста вода випускається без очищення у відкриті водойми.

Комбінована – це загальносплавно повно-роздільна комбінована система.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.