Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 4. Водні об’єкти міста.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
48.37 Кб
Скачать
 1. Підземні води та вплив на них

До підземних вод відносяться всі води, що знаходяться нижче рівня поверхні землі.

По характеру зв’язку з гірськими породами і ступенем рухливості всі підземні води поділяються на:

 1. хімічно зв’язані (конституційно, кристалізаційно, цеолітно);

 2. фізично зв’язані (міцно-, пухко- та капілярно зв’язані);

 3. вільна вода.

Хімічно зв’язана вода утримується в середині мінералів і порід; видаляється при нагріванні і при цьому руйнується кристалічна решітка. Кристалічна вода починає виділятися при 100 °С і вище, цеолітна – починаючи з 40 °С, а конституційна при температурі в декілька сотень градусів.

Фізично зв’язана вода міститься в тонко дисперсних породах. Міцно зв’язана утворюється на поверхні часток електричними силами, за рахунок дипольної будови води. В пухко зв’язаній породі води до 30%. Капілярна вода – більш рухливий тип зв’язаної води, вона не підчинається силі тяжіння і переноситься по капілярах в яких знаходиться з низу на гору під дією сили тяжіння.

Вільна вода заповнює всі пори і порожнечі в гірських породах і переміщується під дією сили тяжіння.

В наш час серед всіх вод людина використовує найбільше підземні води на глибині від сотень метрів до 1 км.

Живлення підземних вод відбувається за рахунок атмосферних опадів, що в свою чергу вимивають з ґрунтів забруднюючі речовини, які разом з атмосферними опадами потрапляють до підземних вод. Перший від поверхні водоносний горизонт вважається повністю забрудненим і він не підлягає очищенню.

Міжпластові води залягають на глибині 100 м і вони менш забруднені. Вода обновлюється від декількох десятків років до декількох сотень. В Україні третина між пластових вод є вже забрудненою і відбувається процес часткової відмови від неї. Наприклад, в Харкові в крейдових пластах підвищується вміст нафтових сполук, фенолів і т.д.

Найбільш захищені води артезіанських басейнів, які залягаються від декількох сотень до 1 км. Їх водообмін здійснюється протягом декількох сотень тисяч років і вони найбільше використовуються.

Артезіанські води можуть забруднюватись від вище розташованих шарів.

Використання математичного моделювання гідрологічних процесів дозволяє прогнозувати кількісні показники якісних змін підземних вод.

 1. Види водопостачання міст

Діючі нормативи якості дозволяють оцінити якість води, яка використовується для комунально-побутового, господарсько-питного та рибогосподарського водокористування.

До комунально-побутового водокористування відноситься ви­користання водних об'єктів для купання, спорту та відпочинку. До господарсько-питного водокористування відноситься викорис­тання водних об'єктів у якості джерел господарсько-питного водопостачання та для водопостачання підприємств харчової про­мисловості. До рибогосподарського водопостачання відноситься використання водних об'єктів у якості середовища життя риб та інших водних організмів.

Розрізняють централізоване та децентралізоване водопостачання міст.

Централізоване водопостачання можна поділити за призначенням на два типи:

 1. забір води здійснюється з поверхневих водних об’єктів в межах міста. Вода використовується для технічного водопостачання, поливу територій та пожежогасіння. Вода водних об’єктів для централізованого водопостачання повинна відповідати нормативам і вимогам до джерел господарсько-питного водопостачання;

 2. забір води з каналів або водоймищ для господарсько-питних потреб. Місце водозабору огороджене поясом суворої охорони, який обов’язково озеленений. В межах поясу суворої охорони можуть знаходитись тільки будинки і споруди, що експлуатують дану воду. Контроль якості води в місці водозабору здійснюється санітарно-епідеміологічною службою і підприємствами, що експлуатують водозабірні споруди.

Джерелами децентралізованого водопостачання є:

 1. розлив по пляшкам екологічно чистої води;

 2. розвіз води спеціальними машинами;

 3. бювети в житлових кварталах.

Переваги й недоліки бюветів.

Недоліком бюветів є вміст заліза, фтору і мікроскопічних синьо-зелених водоростей.

Переваги бюветів:

 1. Нова незалежна система водопостачання на випадок аварій та надзвичайних ситуацій.

 2. Підвищення надійності.

 3. Більш ощадне використання води.

 4. Менші матеріальні витрати на підготовку.

 5. Вода на порядок дешевша чим в пляшках.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.