Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольна робота.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
204.8 Кб
Скачать

Контрольна робота з «Історії української та зарубіжної художньої культури»

для студентів ЗФН спеціальності 0202 «Мистецтво»

напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво»

Пояснювальна записка

Означена контрольна робота з дисципліни «Історія української та зарубіжної художньої культури» проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі трьох змістових модулів: «Теоретичні аспекти художньої культури», «Історія зарубіжної художньої культури», «Історія українська художньої культури».

Контрольна робота включає виконання трьох завдань :

- перше завдання пропонується вирішити у тестовій формі – 5 тестів, кожна вірна відповідь студента оцінюватиметься 1 балом;

- друге завдання виконується у формі розгорнутої відповіді на одне з питань вивчених тем змістових модулів. За виконання цього завдання студент може отримати від 1-5 балів.

- третє завдання полягає у тому, щоб надати стисле але конкретне визначення певного поняття. Кожне вірне визначення оцінюватиметься 1 балом.

Оцінювання виконаних завдань контрольної роботи відбуватиметься за таким критеріями: 15-14 балів – „відмінно”, 13-11 балів – „добре”, 10-8 балів – „задовільно”, 7-1 балів – „незадовільно”.

І. ВАРІАНТ

ЗАВДАННЯ 1. Вибрати вірну відповідь:

І. Унікальна пам’ятка наскельного мистецтва кам’яного віку:

1.1. Кам’яна Могила

1.2. Маріупольський могильник

1.3. Мізинська стоянка

ІІ. Унікальна археологічна знахідка, що належить до шедеврів мистецтва, нашийна прикраса, що нагадує місячний серп:

2.1. Золота пектораль

2.2. Бронзовий ланцюг

2.3. Срібна амфора

ІІІ. Яку першу культову споруду наказав спорудити князь Володимир у зв’язку із прийняттям християнства на Русі:

3.1. Десятинну церкву

3.2. Надбрамну церкву

3.3. Золоті ворота

ІV. Хто є засновником Софійського собору?:

4.1. Ярослав Мудрий

4.2. Князь Володимир

4.3. Святополк Ізяславович

V. Брати життя від неба — принцип культури:

5.1. Китайської

5.2. Японської

5.3. Арабської

ЗАВДАННЯ 2. Дати розгорнуту відповідь на питання:

 • Стиль бароко в європейському мистецтві.

ЗАВДАННЯ 3. Дати визначення понять:

 • Художній образ

 • Анімізм

 • Дольмен

 • Тотем

 • Піктографія

ІІ. ВАРІАНТ

ЗАВДАННЯ 1. Вибрати вірну відповідь:

І. Найвизначнішою серед східноєвропейських культур мідного віку була славнозвісна:

1.1. Трипільська культура

1.2. Скіфська культура

1.3. Зарубинецька культура

ІІ. Назвіть пам’ятку архітектури давнього Галицько-Волинського князівства, збудовану близько 1200 р.:

2.1. Церква Пантелеймона у Галичі

2.2. Церква Спаса на Бересті

2.3. Кирилівська церква

ІІІ. Український композитор, професор кафедри композиції Львівської консерваторії, в якого навчалися відомі митці: Є.Станкович, І.Карабиць та ін.:

3.1. М.Скорик

3.2. С.Людкевич

3.3. В.Барвінський

ІV. Співачка, «Золотий голос України», автор альбому «Панно Кохання»:

4.1. Т.Повалій

4.2. А.Кудлай

4.3. О.Білозір

V. Зображення на стінах Софіївського собору сцен полювання на оленів, диких коней, вепрів це:

5.1. Фреска

5.2. Мозаїка

5.3. Вітраж

ЗАВДАННЯ 2. Дати розгорнуту відповідь на питання:

 • Класицизм як мистецький напрям ХVІІ століття.

ЗАВДАННЯ 3. Дати визначення понять:

 • Міф

 • Віна

 • Іконографія

 • Світогляд

 • Артефакт

ІІІ. ВАРІАНТ

ЗАВДАННЯ 1. Вибрати вірну відповідь:

І. Античні музичні інструменти:

1.1. Арфа

1.2. Фортепіано

1.3. Саксофон

ІІ. Кого зображено на мозаїці у вівтарній абсиді Софіївського собору?:

2.1. Богородицю Оранту

2.2. Анну

2.3. Христа

ІІІ. Як називається одна з найдавніших книг Київської Русі 1056-1057 рр?:

3.1. «Остромирове Євангеліє»

3.2. «Добрилове Євангеліє»

3.3. «Ізборник Святослава»

ІV. Український композитор, фольклорист, педагог, працював із хорами «Боян», «Сурма», «Бандурист», автор кантати «Заповіт»:

4.1. С.Людкевич

4.2. В.Косенко

4.3. Д.Задор

V. Український танцівник і хореограф, якому належать постановки хореографічних картин «Гопак», «Ляльки», «Шевчики», «Запорожці»:

5.1. П.Вірський

5.2. К.Данькевич

5.3. В.Губаренко

ЗАВДАННЯ 2. Дати розгорнуту відповідь на питання:

 • Реалізм у художній культурі ХІХ століття.

ЗАВДАННЯ 3. Дати визначення понять:

 • Рельєф

 • Містерія

 • Систр

 • Хроніка

 • Капітель

ІV. ВАРІАНТ

ЗАВДАННЯ 1. Вибрати вірну відповідь:

І. Яка споруда Чернігова була близька за своїм характером та складністю композиції до Софійського собору в Києві:

1.1. Спаський собор

1.2. Успенський собор

1.3. П’ятницька церква

ІІ. Для мислення первісної людини характерна:

2.1. Міфологічність

2.2. Релігійність

2.3. Філософічність

ІІІ. Особливою рисою давньосхідних суспільств є:

3.1. Закритість

3.2. Відкритість

3.3. Демократичність

ІV. Композитор-пісняр, автор знаменитої «Червоної рути», яка стала символом української естрадної музики:

4.1. В.Івасюк

4.2. О.Стахів

4.3. М.Кондратюк

V. Жанр української народної творчості, що виник у період ХІVVІ ст.:

5.1. Дума

5.2. Арія

5.3. Серенада

ЗАВДАННЯ 2. Дати розгорнуту відповідь на питання:

 • Первісна художня культура.

ЗАВДАННЯ 3. Дати визначення понять:

 • Горельєф

 • Упанішади

 • Триєдина хорея

 • Мусичне мистецтво

 • Периптер

V. ВАРІАНТ

ЗАВДАННЯ 1. Вибрати вірну відповідь:

І. Давньоєгипетській культурі не належить такий елемент культури:

1.1. Агон

1.2. Піраміда

1.3. Канон

ІІ. Концептуальна характеристика античного типу культури:

2.1. Пластичність

2.2. Персоналістичність

2.3. Державність

ІІІ. Віддзеркалення соціальних взаємин та моральної етики суспільства ХVІ століття можна побачити в іконі:

3.1. «Страшний суд»

3.2. «Преображення»

3.3. «Розп’яття»

ІV. Відомий український композитор, автор кантати-поеми «Хустина»:

4.1. Л.Ревуцький

4.2. М.Колесса

4.3. М.Лисенко

V. Українська рок-група, що утворилася у Львові, лідером якої є С.Вакарчук:

5.1. «Океан Ельзи»

5.2. «Брати Гадюкіни»

5.3. «Скрябін»

ЗАВДАННЯ 2. Дати розгорнуту відповідь на питання:

 • Художня культура Стародавнього Китаю.

ЗАВДАННЯ 3. Дати визначення понять:

 • Мавзолей

 • Театр

 • Авлос

 • Епіталама

 • Гормос

VІ. ВАРІАНТ

ЗАВДАННЯ 1. Вибрати вірну відповідь:

І. Світомодель давньогрецької культури:

1.1. Антропоморфна

1.2. Соціальна

1.3. Персоналістична

ІІ. Портретна традиція притаманна культурі:

2.1. Римській

2.2. Шумерській

2.3. Вавилонській

ІІІ. Календарно-обрядові пісні України стародавньої доби:

3.1. Купальські

3.2. Козацькі

3.3. Жниварські

ІV. Давньоруський ратний ударний інструмент, подібний до парних литавр:

4.1. Накри

4.2. Кувички

4.3. Жалейки

V. Композитор, співак, автор альбомів «Я професійний раб», «Господи, помилуй нас», «Любов моя»:

5.1. Т.Петриненко

5.2. Н.Яремчук

5.3. І.Попович

ЗАВДАННЯ 2. Дати розгорнуту відповідь на питання:

 • Мистецтво Стародавнього Риму.

ЗАВДАННЯ 3. Дати визначення понять:

 • Гімн

 • Аед

 • Агон

 • Ідилія

 • Сатура

VІІ. ВАРІАНТ

ЗАВДАННЯ 1. Вибрати вірну відповідь:

І. Ідеал людини в античній культурі:

1.1. Герой

1.2. Мислитель

1.3. Раб

ІІ. Модель часу архаїчної людини:

2.1. Циклічна

2.2. Позачасова

2.3. Лінійна

ІІІ. Які європейські стилі вплинули на мистецтво Галицько-Волинського князівства у ХІVVІ ст.?:

3.1. Ренесанс

3.2. Візантійський

3.3. Античний

ІV. Головна брама Києва за часів Ярослава Мудрого: