Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаби_виправлен.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
2.08 Mб
Скачать

Контрольне завдання

Провести кореляційно-регресійний аналіз зв’язку зміни балансового прибутку підприємства та факторів, що його ймовірно обумовлюють, за даними таблиці 7.

Таблиця 7.

Період дослідже-ння варіації основних засобів та факторів

Фактичний розмір балансо-вого прибутку

Торгова площа

Середрьо-спискова чисельність

Обігові активи

Власний капітал

01.05.98

10,20

705,00

133

504,60

622,80

01.06.98

10,70

705,00

133

510,20

623,00

01.07.98

11, 40

705,00

133

514,40

623,40

01.08.98

16,40

740,00

136

469,30

634,90

01.09.98

16,20

740,00

136

476,10

658,20

01.10.98

15,10

740,00

135

474,00

665,00

01.11.98

11,45

720,00

129

397,80

670,00

01.12.98

11,35

720,00

129

396,20

679,10

01.01.99

11,20

720,00

129

396,00

673,00

01.02.99

11,10

720,00

131

509,00

670,90

01.03.99

10,60

720,00

132

509,80

670,00

01.04.99

10,30

720,00

132

509,40

672,20

Лабораторна робота № 3.3

Тема: Імітаційне та оптимізаційне моделювання впливу факторів на зміну чистого прибутку торгівельного підприємства при різних

варіантах сценаріїв засобами Підбір параметра та Пошук рішення табличного процесора MS Excel

Мета: Оволодіти методикою проведення імітаційного та оптимізаційного моделювання засобами табличного процесора MS Excel

Зауваження: В роботі застосовується команда Підбір параметрів, яка викликається через пункт меню Данные

Порядок виконання роботи

Розв’язати задачу: змоделювати вплив окремих факторів (ціни реалізації, обсягу товарообороту, середньої торгівельної надбавка та витрат обігу) на зміну чистого прибутку торгівельного підприємства від 42 до 60 тис.грн. Використати засіб Підбір параметра. Необхідні дані (значення економічних показників підприємства) наведені в таблиці 8. Побудувати результативну таблицю та розробити три варіанти сценарію: оптимістичний, песимістичний та реалістичний, кожен з яких зображує реальні зміни показників, які впливають на прибуток підприємства.

Таблиця 8.

Показник

Позначення комірки

Базовий розмір

Обсяг реалізації

В7

1000

Середня ціна реалізації, грн

В8

5

Обсяг товарообороту

В9

=В7*В8

Середня торгівельна надбавка, грн

В10

25

Валовий дохід, тис.грн

В11

=В9*В10/100

Витрати обігу, %

В12

=В13+В14

Постійні

В13

650

Змінні

В14

=В15*В9/100

Рівень змінних витрат, %

В15

10.8

Прибуток від реалізації, тис.грн

В16

=В11-В12

Ставка податку на прибуток,%

В17

30

Чистий прибуток, тис.грн

В18

=В16*(100-В17)/100

  1. Спочатку проаналізуйте вплив ціни реалізації на зміну чистого прибутку торгівельного підприємства від 42 до 60 тис. грн. Змінити назву робочого аркуша з "Лист1" на "Імітаційне моделювання", а назву робочого аркуша "Лист2" на "Оптимізаційне моделювання".

  2. На робочому аркуші Імітаційне моделювання побудувати таблицю показану на Рис. 6, значення та формули для розрахунків взяти з таблиці 8.

Рис. 6.

Таблиці надати заголовок: Вплив ціни реалізації на зміну чистого прибутку торгівельного підприємства.

  1. Встановити курсор в комірці В8 і змінити ціну реалізації, за допомогою команди Підбір параметра (пункт меню Данные) встановивши значення чистого прибутку 60 тис.грн встановити в комірці В18. У діалоговому вікні команди, слід зазначити абсолютні адреси комірок та значення, які представлені на Рис. 7.

Рис. 7.

Після натискання в кнопки ОК, програма Підбір параметра змінить значення ціни реалізації з 5,00 грн. на 5,18 грн. в комірці В8 для встановлення значення чистого прибутку в 60 тис. грн. та запише в таблицю результати своєї роботи (таблиця 9).

Таблиця 9.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.