Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДБН В.2.5-56-2010. Системы противопожарной защи...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

7.2 Вимоги до автоматичних систем пожежогасіння за видами вогнегасної речовини.

7.2.1 Автоматичні системи водяного та пінного пожежогасіння

Проектування автоматичних спринклерних систем водяного пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог ДСТУ EN 12845[1]

Проектування автоматичних дренчерних систем водяного та пінного пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог ДСТУ СЕN/NS 14816[1].

Проектування, монтування та технічне обслуговування системи пінного пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог ДСТУ ЕN 13565-2[1] Піноутворювачі та їх розчини мають відповідати вимогам ДСТУ 3789, ДСТУ 4041 та іншим НД.

Примітка: [1] документ на розгляді

7.2.2 Автоматичні системи порошкового пожежогасіння

Проектування автоматичних систем порошкового пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог додатку Е цих будівельних норм.

7.2.3 Автоматичні системи аерозольного пожежогасіння

Проектування автоматичних систем аерозольного пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог ДСТУ 4490.

Генератори вогнегасного аерозолю, що використовуються в АСПГ, мають відповідати вимогам ДСТУ 4442.

7.2.4 Автоматичні системи газового пожежогасіння

Проектування автоматичних систем газового пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог ДСТУ 4466 та ДСТУ 4578.

Компоненти АСГП мають відповідати вимогам ДСТУ 4095, ДСТУ 4312, ДСТУ 4469 та іншим НД.

Газові вогнегасні речовини, що використовуються в АСПГ, мають відповідати вимогам ДСТУ 3958, ДСТУ 4466, ДСТУ 5092 та іншим НД.

В автоматичних системах газового пожежогасіння застосовуються вогнегасні речовини указані в таблиці 7.1.

7.3 Прийняття аспг до експлуатування

Прийняття до експлуатування здійснюється згідно з вимогами ДСТУ за видами АСПГ та додатку К цих будівельних норм.

Таблиця 7.1 вогнегасні речовини для автоматичних систем газового пожежогасіння дозволені до застосування

Вогнегасна

речовина

Хімічна назва

Хімічна формула

Класифікаційний номер

Національний стандарт

FK-5-1-12

Додекафтор-2-метилпентан-3-он

CF3CF2C(O)CF(CF3)2

756-13-8

ДСТУ 4466-5

HFC 125

Пентафторетан

CHF2CF3

354-33-6

ДСТУ 4466-8

HFC 227ea

Гептафторпропан

CF3CHFCF3

2252-84-8

ДСТУ 4466-9

Продовження таблиці 7.1

IG-01

Аргон

Ar

74040-37-1

ДСТУ 4466-12

IG-100

Азот

N2

7727-37-9

ДСТУ 4466-13

IG-55

Азот (50%)

Аргон (50%)

N2

Ar

7727-37-9

74040-37-1

ДСТУ 4466-14

IG-541

Азот (52%)

Аргон (40%)

Діоксид вуглецю (8%)

N2

Ar

СО2

7727-37-9

74040-37-1

124-38-9

ДСТУ 4466-15

CO2

Діоксид вуглецю

CO2

124-38-9

ДСТУ 5092

Примітка:

В разі застосування інших типів газів необхідно керуватися вимогами ДСТУ 4466 частини - 1; 2; 6; 10; 11.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.