Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДБН В.2.5-56-2010. Системы противопожарной защи...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

Додаток б

(обов’язковий)

Терміни та визначення понять

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять.

 1. автоматична система пожежогасіння (АСПГ) – система пожежогасіння автоматично контролює стан працездатності та виконує функції виявляння ознак горіння, оповіщування про пожежу і несправність та подавання вогнегасної речовини без втручання людини;

 2. автономна модульна система локального пожежогасіння - модуль пожежогасіння, який виконує функції виявлення ознак горіння та подавання вогнегасної речовини без втручання людини незалежно від зовнішніх джерел живлення та систем управління;

 3. автономний пожежний сповіщувач – пожежний сповіщувач, який виконує функції виявляння пожежі та видачу звукового сигналу за місцем встановлення, але не зв’язаний контрольними лініями з ППКП об’єкта. Автономний пожежний сповіщувачі має в своїй конструкції джерело електроживлення, або під’єднаний до зовнішнього джерела електроживлення;

 4. двоточковий пожежний сповіщувач – пожежний сповіщувач, що містить у своїй конструкції два чутливих елемента, розташованих на одній вертикальній осі та конструктивно скріплених між собою так, що при встановлені їх у базу один з них буде знаходись над базою, а другий, на якому розташовані індикатори стану обох чутливих елементів – під базою;

 5. єдина база даних об’єктів спостерігання (ЄБД) – програмно - апаратний продукт, за допомогою якого здійснюється реєстрація і збереження інформації про центри прийняття тривожних сповіщень та об’єкти спостерігання;

 6. механізм відкриття - механічне обладнання, яке у наслідок своєї роботи і дії на рухому частину пристрою для димо- та тепловидалення СДТ приводить пристрій для димо- та тепловидалення СДТ у функціональне положення;

 7. монтувальна організація – суб’єкт господарювання, який здійснює роботи з монтування систем протипожежного захисту та (або) систем передавання тривожних сповіщень;

 8. об’єкт спостерігання – об’єкт на якому здійснюється спостерігання за системами пожежного захисту;

 9. обслуговуюча організація – суб’єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування СПЗ об’єктів;

 10. оперативно-диспетчерська служба оперативно-координаційного центру (ОДС ОКЦ) – підрозділ МНС, який приймає та обробляє сповіщення про пожежу і вживає подальші заходи щодо оперативного реагування на них;

 11. приміщення з масовим перебуванням людей –приміщення (зали і фойє театрів, кінотеатрів, зали засідань, нарад, лекційні, аудиторії, ресторани, вестибюлі, касові зали, виробничі тощо) з постійним або тимчасовим перебуванням людей (крім аварійних ситуацій) чисельністю більше ніж 1 людина на 1м2 приміщення площею 50 м2 і більше;

 12. проектувальна організація – суб’єкт господарювання, який здійснює роботи з проектування СПЗ та/або систем передавання тривожних сповіщень;

 13. пультова організація – суб’єкт господарювання, який здійснює спостерігання за СПЗ об’єктів шляхом організації ЦПТС;

 14. пункт прийняття пожежної тривоги (пункт пожежного спостерігання) – пункт, розташований на захищуваному об’єкті або віддалений від нього, з якого у будь-який момент, після одержання сигналу пожежної тривоги, можна ініціювати необхідні заходи протипожежного захисту або пожежогасіння;

 15. пункт прийняття сповіщень про несправність (пункт пожежного спостерігання) – пункт, з якого після одержання сигналу про несправність можна ініціювати необхідні коригувальні заходи;

 16. сигнал про несправність - сигнал, який вказує на те, що в СПЗ виявлено несправність;

 17. сигнал пожежної тривоги – ініційована автоматичним пристроєм (ППКП) тривога про пожежу, що подається у звуковому і візуальному вигляді;

 18. система протипожежного захисту (СПЗ) – комплекс технічних засобів, що змонтований на об’єкті, призначений для виявляння, локалізування та ліквідування пожеж без втручання людини, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі, провадження пожежно-рятувальних робіт;

 19. система димо- та тепловидалення і підпору повітря (СДТ) - комплекс технічних засобів і пристроїв (димо- та тепловидалення, притоку/підпору повітря, управління та запуску), призначених для створення бездимного прошарку нижче стабільного шару диму, шляхом видалення диму (димових газів, летких продуктів згоряння, нагрітого повітря) з приміщення (будинку, споруди) та шляхів евакуювання у разі пожежі;

 20. система передавання тривожних сповіщень (СПТС) – устаткування і мережа, які використовують для передавання інформації про стан однієї та більше СПЗ одного чи більше центрів прийняття тривожних сповіщень;

 21. спостерігання за СПЗ – сукупність організаційних та технічних заходів призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом СПЗ об’єктів, що здійснюється шляхом прийняття, обробляння і передавання тривожних сповіщень від СПЗ об’єктів та реагування на них;

 22. тривожні сповіщення – сигнали, які містять інформацію про небезпеку пожежі чи несправність від однієї чи більше підключених систем протипожежного захисту;

 23. точка доступу – устатковання передавання сигналів пожежної тривоги, яке розташоване в ОДС ОКЦ та забезпечує з’єднання за допомогою системи передачі тривожних сповіщень ЦПТС пультової організації з ЦПТС ОДС ОКЦ;

 24. пульт пожежного спостерігання – устатковання, розміщене в центрі прийняття тривожних сповіщень, яке оповіщує про стан тривоги СПЗ відповідно до видів тривожних сповіщень, що надійшли;

 25. центр прийняття тривожних сповіщень (ЦПТС) – віддалений центр з постійним персоналом, до якого надходить інформація про стан однієї або декількох систем протипожежного захисту. До ЦПТС відносяться пункти прийняття пожежної тривоги та пункти прийняття попереджень про несправність.

ДОДАТОК В

(обов’язковий)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.