Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maket_tablits.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
428.03 Кб
Скачать

Показники забезпеченості та ефективності використання основних фондів

з/п

Показники

Одиниці

виміру

Роки

Відхилення у 2010 р.

(+, -),

2010 р. у % до

2008

2009

2010

2008

2009

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

тис. грн

2

Виробнича площа

тис. м2

3

Середньоблікова чисельність промислово-виробничого персоналу

чол.

4

Валова продукція (у діючих оптових цінах)

тис. грн

5

Чистий прибуток

тис. грн

6

Фондозабезпеченість (1/2)

грн/м2

7

Фондоозброєність (1/3)

тис. грн/ чол

8

Фондовіддача (4/1)

грн / грн

9

Фондомісткість (1/4)

грн / грн

10

Фондорентабельність (5/1) *100

%

Таблиця 7

Величина та структура оборотних активів підприємства

з/п

Групи оборотних активів

Роки

Відхилення структури у 2010 р. в порівнянні з

2010 р. у % до

2008

2009

2010

тис. грн

структура, %

тис. грн

структура, %

тис. грн

структура, %

2008

2009

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І. ОБОРОТНІ ВИРОБНИЧІ ЗАСОБИ

1

Запаси

в т. ч.: виробничі запаси

тварини на вирощуванні та відгодівлі

малоцінні і швидкозношувані предмети

2

Незавершене виробництво

3

Витрати майбутніх періодів

ІІ. ФОНДИ ОБІГУ

1

Готова продукція

2

Товари

3

Векселі одержані

4

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5

Інша поточна дебіторська заборгованість

6

Грошові кошти та їх еквіваленти

7

Інші поточні фінансові інвестиції

Разом

Таблиця 8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]