Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Radkevich_L._Strategichniy_marketing_2009.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
485.89 Кб
Скачать

84

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган- Барановського

Кафедра маркетингу і комерційної справи

Радкевич Л.А.

Стратегічний маркетинг

Курс лекцій

для студентів денної і заочної форми навчання

спеціальності 7.050108 „Маркетинг”

Затверджено:

Протокол засідання

Кафедри маркетингу і

комерційної справи № 1

від 29.02.2009р.

Донецьк 2009

ЗМІСТ

Тема 1. СУТНІСТЬ І СФЕРА СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ1

1.Місце стратегічного маркетингу в структурі управління підприємством та маркетингом.

2.Основні категорії стратегічного маркетингу.

3.Елементи та види маркетингових стратегій.

4.Маркетингове стратегічне планування.

ТЕМА 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА.

1. Сутність і склад маркетингового середовища

2. Фактори маркетингового макросередовища.

3. Фактори маркетингового мікросередовища.

4. Етапи аналізу маркетингового середовища.

ТЕМА 3. ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ.

  1. Аналіз маркетингових можливостей та загроз (SWOT- аналіз).

  2. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства.

3 Конкурентна перевага підприємства.

ТЕМА 4. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ СЕГМЕНТАЦІЇ ТА ВИБОРУ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ.

1. Виникнення, сутність і зміст STP- маркетингу.

2.Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації.

3.Стратегії недиференційованого, диференційованого та концентрованого маркетингу.

4.Оцінка сегментів у процесі вибору цільових сегментів.

5.Маркетингові стратегії вибору цільового ринку.

ТЕМА 5. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ РОСТУ.

1. Сутність і класифікація маркетингових стратегій росту.

2. Маркетингові стратегії інтенсивного росту.

3. Маркетингові стратегії інтегративного росту.

4. Маркетингові стратегії диверсифікації.

ТЕМА 6. МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА.

1.Сутність маркетингового управління портфелем бізнесу підприємства.

2. Стратегічна модель М. Портера.

3. Матриця БКГ.

4 Матриця “МакКінсі- Дженерал Електрик”.

ТЕМА 7. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ І ПОЗИЦІОНУВАННЯ.

1. Сутність стратегії диференціації і позиціонування.

2. Різновиди маркетингової стратегії диференціації.

3. Позиціонування. Побудова позиційної схеми.

4. Різновиди стратегій позиціонування.

ТЕМА 8. МАРКЕТИНГОВІ КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ.

1. Сутність і класифікація маркетингових конкурентних стратегій.

2. Маркетингові стратегії ринкового лідера.

3. Маркетингові стратегії челенджерів.

4. Маркетингові стратегії послідовників.

5. Маркетингові стратегії нішерів.

Тема 1. СУТНІСТЬ І СФЕРА СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ2

1.Місце стратегічного маркетингу в структурі управління підприємством та маркетингом.

2. Основні категорії стратегічного маркетингу.

3.Елементи та види маркетингових стратегій.

4.Маркетингове стратегічне планування.

    1. Місце стратегічного маркетингу в структурі управління підприємством та маркетингом.

Стратегічний маркетинг є складовою частиною маркетингового менеджменту та стратегічного менеджменту фірми. Його основна мета полягає в розробленні маркетингової стратегії для досягнення маркетингових цілей фірми з урахуванням ринкових вимог та можливостей фірми.

Отже, розглядаючи стратегічний маркетинг як складову стратегічного менеджменту, ми виходимо з поняття "функціональна стратегія". Адже саме така стратегія визначає напрям діяльності тієї чи іншої функціональної служби в межах ділової стратегії фірми. Приділяючи належну увагу функціональній стратегії, фірма має змогу результативно впливати на розмір внеску того чи іншого функціонального підрозділу в ділову стратегію фірми і на обсяг витрат для фінансування цього підрозділу. Оскільки служба маркетингу є складовою частиною організаційної структури фірми, остільки стратегічний маркетинг – важлива невіддільна частина стратегічного менеджменту фірми.

Місце стратегічного маркетингу у структурі управління маркетингом фірми (тобто у структурі маркетингового менеджменту) визначається тим, що він охоплює стадію планування маркетингу в аспекті постановки маркетингових цілей і розроблення маркетингових стратегій

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]