Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МетодМ1 ЕПСТВ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Практичне заняття № 4 Розрахунок планової чисельності працівників підприємства

(виконується студентами самостійно, обсяг 2 години)

Приклад 1

Втрати робочого часу через плинність персоналу на одного робітника в звітному періоді склали: в цеху № 1 4 дні; № 2 – 7; № 3 – 5; № 4 – 6 днів. Плановий виробіток на людино-день становить по цехам відповідно: 8 тис. грн, 9 тис. грн., 7 тис. грн, 8 тис. грн.. Плинність персоналу по кожному цеху була наступною: 8, 10, 6 і 9 осіб відповідно.

Розрахувати економію робочого часу і можливий додатковий випуск продукції в результаті усунення плинності по підприємству.

Розв’язування

Економія робочого часу

Е Ч = 8 * 4 + 10 * 7 + 6 * 5 + 9 * 6 = 186 людино-днів.

Додатковий випуск продукції

В Д = 186 * (8 + 9 + 7 + 8) = 5952 грн.

Приклад 2

Планова трудомісткість одного виробу дорівнює 0,8 н.-год, річний обсяг виробництва – 1 млн шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни – 8,1 год. втрати на нерегламентовані простої – 5%. Середній процент виконання норм виробітку 114 %.

Визначити планову чисельність робітників-відрядників. Дійсний фонд робочого часу одного робітника становить 255 днів.

Розв’язування

Планова чисельність робітників-відрядників

Ч ПЛ = 0,8 * 1000000 / (255 * 8,1 * 2 / 1,05 * 1,14) = 800000 / (3934,3 * 1,14) = = 178 осіб.

Приклад 3

У звітному році середньооблікова чисельність працівників підприємства становила 1056 осіб, а чисельність звільнених за власним бажанням протягом року склала 42 особи. Сукупні витрати часу на заміщення звільнених робітників – 35 днів. Виробіток на одного працюючого планується на наступний рік в розмірі 450 тис. грн, а кількість відпрацьованого часу – 175,3 тис. людино-днів.

Визначити коефіцієнт плинності по підприємству та можливий додатковий випуск продукції у зв’язку з усуненням плинності.

Розв’язування

Коефіцієнт плинності

К ПЛ = 42 / 1056 = 0,0398.

Економія робочого часу

Е Ч = 42 * 35 = 1470 люд.-днів.

Додатковий випуск продукції

В Д = 1470 * 450 / 175,3 = 3773,53 тис. грн.

Приклад 4

Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва 900 тис. шт., а трудомісткість виробу – 0,35 н.-год. Тривалість робочої зміни 8 год при однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні втрати часу з вини робітників – 1,5%, а нерегламентовані простої – 3%. Процент виконання норм виробітку – 105%. Прийнята кількість робочих днів у році – 223.

Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.

Розв’язування

Дійсний фонд робочого часу одного робітника становить

Ф Д = 223 * 8 * (100 – ( 91,5 + 3)) / 100 = 223 * 8 * 0,955 = 1703,72 год.

Чисельність основних робітників-відрядників

Ч ОР = 900000 * 0,35 / 1703,72 * 1,05 = 315000 / 1788,9 = 176 осіб.

Таблиця 2.4

Підприємство: ПМК 64

Затверджую:

Дільниця №2

Головний інженер

Акордний наряд 1 від "12" січня 20___ р. Шепетя А.П. 12.01.20__р.

Назва об'єкту: Школа

Шифр 3248

Бригада: № 1 Бригадир: Полтавець О.П. табельний номер 1087

Стадія розрахунку

Дата видачі наряду

Кількість чоловік у бригаді

Дата початку робіт

Дата закінчення робіт

Нормативна трудомісткість, люд.-год (А)

Фактичні витрати часу, люд.-год (Б)

% скорочення нормативного часу, (А-Б)/А*100

% виконання норм виробітку, (А/Б)*100

Встановлений розмір премії за кожен % скорочення норм. часу, %

Сума ЗП за нарядом, грн

% премії за нарядом

Сума премії, грн

Всього ЗП з премією, грн

Середньоденна ЗП одного робітника, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Попередня

12. 01.

9

12. 01.

3.02

1287

1224

5

105

“в”-3

9511

15

1427

10938

71,49

“д”-2

10

951

10462

68,38

“з”-1

5

476

9987

65,27

Завершальна

12. 01.

9

12. 01.

2.02.

1287

1152

11

112

“д”-2

9511

22

2092

11603

80,58

Умови оплати праці затверджені наказом по підприємству № 1 від "5" січня 20__ р.

Розрахунок склав нормувальник: Михалько Р.В. "9" січня 20__ р.

Перевірив економіст з праці: Остапченко О.О. "9"січня 20__ р.

Бухгалтер: Матвієць Н.М. “2” лютого 20__ р.

Реєстраційний номер 120 / 1457

Завдання для самостійного розв’язування

1. Розробити калькуляцію витрат праці і зарплати на фарбування стелі водоемульсійне в обсязі 612 м2 в грудні місяці в Полтавській області у приміщенні поліклініки. Маса вантажу – 6 т, площа риштування – 120 м2.. Перелік робіт, норми часу і розцінки наведені у таблиці 9.

Таблиця 9 – Вихідні дані для розроблення калькуляції витрат праці та заробітної плати

Шифр норм

Опис робіт

Склад виконавців

Одиниці виміру

Норма часу, люд.-год.

Розцінка,

грн

Е 8-1-15, т.2, п. 1в

Шпатлювання за 1 раз

Маляр

3 р. – 1

100 м2

17,5

12,25

Е 8-1-15, т.2, п. 2в

Шліфування

Маляр

3 р. – 1

100 м2

4,4

3,08

Е 1-19, п 2а

Перенесення матеріалів на перші 10 м

Підсобний робітник

1 р. – 1

1 т

1,2

0,708

Е 6-3, т. 2, п. 1б

Влаштування риштування

Тесля

4 р. – 1

2 р. – 1

1 м2

0,08

0,054

Е 8-1-15, т.2, п. 9в

Ґрунтування за 1 раз

Маляр

3 р. – 1

100 м2

9,2

6,31

Е 6-3, т. 2, п. 5б

Перенесення риштування в межах поверху

Тесля

4 р. – 1

2 р. – 1

1 м2

0,12

0,081

Е 6-3, т. 2, п. 3б

Розбирання риштування

Тесля

4 р. – 1

2 р. – 1

1 м2

0,08

0,054

Е 8-1-15, т.2, п. 128в

Фарбування електрофарбопультом

Маляр

4 р. – 1

100 м2

3,1

2,82

Е 8-1-15, т.2, п. 34

Флейцювання і обробка поверхні

Маляр

5 р. – 1

100 м2

2,5

2,28

Е 1-19, п 2а

Перенесення на наступні 10 м ( всього 30 м)

Підсобний робітник

1 р. – 1

1 т

0,39

0,26

Е 6-3, т. 2, п. 7б

Перенесення риштування на наступний поверх

Тесля

4 р. – 1

2 р. – 1

1 м2

0,16

0,108

2. Розрахувати склад бригади робітників за калькуляцією та наступними даними:

тривалість робіт за графіком – 15 днів;

тривалість зміни – 8 годин;

кількість змін на добу – 1;

рівень виконання норм виробітку за минулий період – 104%.

3. Розрахувати середній розряд бригади робітників, середній тарифний коефіцієнт бригади, середню годинну тарифну ставку бригади та середній розряд робіт за даними завдання 1.

Визначити можливість доручення вказаній бригаді даних робіт.

4. Виписати і закрити акордний наряд бригаді за даними завдання 1 та калькуляції витрат праці і зарплати.

5. Розподілити серед робітників комплексної будівельної бригади з 8 осіб суму заробітної плати з премією в розмірі 12123 грн. Трьома методами. Годинна тарифна ставка першого розряду 6,8 грн. Тарифні коефіцієнти за розрядами: 1; 1,087; 1,184; 1,336; 1,544; 1,79. Відпрацьований час кожним робітником 136 годин.

6. Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва 960 тис. шт., а трудомісткість виробу – 0,33 н.-год. Тривалість робочої зміни 8 год при однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників – 1,2%, а нерегламентовані простої – 3%. Процент виконання норм виробітку – 103%.

Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.

7. Втрати робочого часу через плинність на одного робітника склали: в цеху № 1 – 3 дні; № 2 – 4; № 3 – 2; № 4 – 5 днів. Плановий виробіток на людино-день становить по цехам відповідно: 9 тис. грн, 7 тис. грн, 4 тис. грн, 6 тис. грн. Плинність по кожному цеху така: 9, 11, 7 і 8 осіб.

Розрахувати економію робочого часу і можливий додатковий випуск продукції в результаті усунення плинності по підприємству.

8. У звітному році середньооблікова чисельність працівників підприємства становила 1056 осіб, а чисельність звільнених за власним бажанням протягом року склала 41 особу. Сукупні витрати часу на заміщення звільнених робітників – 36 днів. Виробіток на одного працюючого планується на наступний рік в розмірі 454 тис. грн, а кількість відпрацьованих людино-днів – 175 тис.

Визначити коефіцієнт плинності по підприємству та можливий додатковий випуск продукції у зв’язку з усуненням плинності.

Завдання для виконання індивідуальної роботи студентів

за варіантами

Розрахувати склад бригади робітників за даними таблиці.

Розрахувати середній розряд бригади робітників, середній тарифний коефіцієнт бригади, середню годинну тарифну ставку бригади та середній розряд робіт.

Визначити можливість доручення вказаній бригаді даних робіт.

Виписати та закрити акордний наряд цій бригаді на виконання певного комплексу будівельно-монтажних робіт із нарахуванням премії.

Розподілити серед робітників комплексної будівельної бригади суму заробітної плати з премією трьома методами.