Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МетодМ1 ЕПСТВ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Контрольне завдання № 81

ПРОФЕСІЯ

ТРУДОМІСТКІСТЬ, люд.-год

Р О З Р Я Д И , %

1

2

3

4

5

6

БЕТОНУВАЛЬ-НИКИ

6000

10

20

40

30

ТЕСЛІ

4700

30

20

40

10

ТРАНСПОРТНІ РОБІТНИКИ

3200

40

50

10

Т=44 дні, nзм =1, tзм =7 год, hвир =107%.

Заробітна плата за калькуляцією становить 157642 грн.

Контрольне завдання № 82

ПРОФЕСІЯ

ТРУДОМІСТКІСТЬ, люд.-год

Р О З Р Я Д И, %

1

2

3

4

5

6

СКЛЯРІ

3500

25

40

35

ТЕСЛІ

2600

20

35

45

ТРАНСПОРТНІ РОБІТНИКИ

1800

35

45

20

Т=59 днів, nзм =1, tзм =8 год, hвир =116%.

Заробітна плата за калькуляцією становить 85875 грн.

Контрольне завдання № 83

ПРОФЕСІЯ

ТРУДОМІСТКІСТЬ, люд.-год

Р О З Р Я Д И, %

1

2

3

4

5

6

ПОКРІВЕЛЬ-НИКИ

4200

20

10

50

20

ТЕСЛІ

3600

35

40

25

ТРАНСПОРТНІ РОБІТНИКИ

1700

60

30

10

Т=115 днів, nзм =1, tзм =8 год, hвир =112%.

Заробітна плата за калькуляцією становить 102030 грн.

Контрольне завдання № 84

ПРОФЕСІЯ

ТРУДОМІСТКІСТЬ, люд.-год

Р О З Р Я Д И, %

1

2

3

4

5

6

ШТУКАТУРИ

3100

25

30

45

ТЕСЛІ

2300

30

20

35

15

ТРАНСПОРТНІ РОБІТНИКИ

1600

50

30

20

Т=56 днів, nзм =1, tзм =8 год, hвир =114%.

Заробітна плата за калькуляцією становить 76020 грн.

Контрольне завдання № 85

ПРОФЕСІЯ

ТРУДОМІСТКІСТЬ, люд. - год

Р О З Р Я Д И, %

1

2

3

4

5

6

МУЛЯРИ

5300

30

40

20

10

ТЕСЛІ

4200

35

25

20

10

10

ТРАНСПОРТНІ РОБІТНИКИ

1700

60

40

Т=44 дні , nзм =1, tзм =7 год, hвир =102%.

Заробітна плата за калькуляцією становить 118385 грн.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Практикум по экономике, организации и нормированию труда: Уч. пособие для студ. вузов / Под ред. Г.Р. Погосяна, Л.И. Жукова. - М.: Экономика, 1991.

  2. Никитин А.В. Сборник задач по экономике и организации труда в промышленности: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Б.П. Петроченко. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 1990.

  3. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств: Навчальний посібник. – Львів: Сполом, 1999.

  4. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2001.

  5. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003.

  6. Економіка підприємства: Збірник практичних задач, конкретних ситуацій: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

  7. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2006.

  8. Экономика предприятия. Задачи - Ситуации - Решения: Учебное пособие / Под ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Знання – Прес, 2001.

  9. Тимош Й.М. Економіка праці: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001.

  10. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид 2-е, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001.

0