Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 2 ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
134.14 Кб
Скачать

Тема 2. Основні елементи системи електронного бізнесу

1. Місце системи електронного бізнесу в мережі Інтернет

2. Класифікація основних видів електронної комерції

3. Призначення електронної комерції, сфери її застосування|вживання|

4. Відмінності електронної комерції від традиційної форми торгівлі

1. Місце системи електронного бізнесу в мережі інтернет

Проведені дослідження взаємозв’язку складових компонентів мережі Інтернет дають підстави зобразити їх у вигляді цілком певної послідовності і підлеглості. Ілюстрацією цієї взаємопідлеглості різних компонентів може бути наступна графічна модель.

Всесвітня мережа Інтернет

Інтернет-економіка

Інтернет-бізнес

Електронна комерція

Електронна торгівля

Електронні (віртуальні) магазини

Отже, ми бачимо, що Інтернет-економіка з'являється елементом, що має підлегле значення по відношенню до Всесвітньої мережі Інтернет. Це обумовлено тим, що техніко-технологічним реалізації цієї економіки є саме мережа Інтернет. У свою чергу, електронна комерція є складовою частиною Інтернет-бізнесу. Електронна ж торгівля виступає як одна з складових системи електронної комерції. Як буде показано нижче, система електронної комерції, окрім безпосередньо торгівлі товарами і послугами, включає великий комплекс ділових операцій.

Інтернет-економіка має цілий ряд відмінностей від традиційної економіки. У систематизованому вигляді ці відмінні риси наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Відмінні риси, властиві моделям традиційної економіки і Інтернет-економіки

Модель традиційної економіки

Модель Інтернет-економіки

Складності фізичного розповсюдження товарів, послуг

Відсутність скільки-небудь значних труднощів в розповсюдженні товарів, послуг серед достатньо великої аудиторії покупців (споживачів)

Складнощі залучення капіталу із-за необхідності строгого обґрунтування його подальшого використання за допомогою розробки бізнес-плану

Капітал є безпосереднім продуктом торгівлі, що значно спрощує процедуру його залучення

Реальна ефективність функціонування традиційних магазинів визначається протягом одного року – двох років їх роботи

Ефективність функціонування електронних магазинів виявляється протягом декількох місяців їх експлуатації

Відомості про інновації зазвичай відносять до категорії конфіденційної інформації

Дані про інновації доступні будь-якому зацікавленому учасникові електронної комерції

Можливості відвідин потенційними покупцями мережі реально працюючих магазинів утруднені унаслідок розташування їх в різних місцях і відповідно необхідності значних витрат часу на поїздки

Можливості оперативних відвідин Мережі центрів віртуальної торгівлі вельми спрощені за рахунок використання електронних засобів навігації, що виключають необхідність фізичних відвідин магазинів

Використання для оплати покупок і послуг переважно “живих грошей”

Використання для оплати покупок і послуг електронних (цифрових) грошей

Відсутність проблем із забезпеченням збереження грошей у покупців

Наявність проблеми забезпечення збереження електронних грошей у покупців, що обумовлюється надійністю прийнятої до використання безготівкової платіжної системи

Утруднено знайомство потенційних покупців з номенклатурою однотипної продукції, наявної в різних магазинах, оскільки на це потрібний багато часу (у тому числі і на поїздки)

Полегшена порівняльна оцінка параметрів однотипної продукції в різних електронних магазинах потенційними покупцями, а також н їх вибір

У свою чергу, модель електронної комерції також суттєво відрізняється від моделі традиційної форми торгівлі.

Основними ознаками, які відрізняють модель електронної комерції від моделі традиційної форми торгівлі, є наступні:

1. Здійснення безпосередньо комерційної діяльності в специфічному середовищі, іменованого мережею Інтернет.

2. Використання, як правило, он-лайнового способу продажів продукції і надання послуг.

3. Використання спеціальних безготівкових платіжних систем (зокрема комбінованих) для здійснення розрахунків за придбані товари і надані послуги.

4. Застосування для оплати за придбану продукцію або надані послуги особливого виду грошей – електронних грошей.

5. Використання спеціальних програмних засобів для захисту учасників комерції від шахрайства (несанкціонованого прочитання конфіденційної інформації, її зміни, фальсифікації).

6. Використання сучасних Інтернет-технологій.

7. Застосування спеціального навігатора по мережі Інтернет для полегшення і прискорень пошуку покупцями необхідних видів товарів і послуг.

8. Приналежність ринку електронної комерції до категорії міжнародних.