Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт про викон. роботу.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
108.03 Кб
Скачать

ПРОКУРАТУРА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОКУРАТУРА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ м. ЧЕРНІВЦІ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Прокурор

Шевченківського району м. Чернівці

радник юстиції

І.В. Мустеца

ЗВІТ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

(в період з 19.12.2011 р. по 11.05.2012 р.)

Стажиста прокуратури

Шевченківського району м. Чернівці

Луканьова А.Л.

м. Чернівці – 2012 р.

З 19 грудня 2011 року, я Луканьов Андрій Леонідович проходив стажування в прокуратурі Шевченківського районі м. Чернівці.

Наказом прокурора Чернівецької області № 736-к від 19.12.2011 року я був призначений на посаду стажиста на посаді помічника прокурора Шевченківського району м. Чернівці.

Стажування проходив згідно індивідуального плану стажування, затвердженого прокурором Шевченківського району м. Чернівці Мустецею І.В. 27.12.2011 року.

Керівником стажування призначено прокурора Шевченківського району м. Чернівці Мустецу І.В.

Стажування в прокуратурі району проходив відповідно до чинного законодавства України, наказів та розпоряджень Генерального прокурора України, та індивідуального плану стажування, затвердженого прокурором району.

Так, за результатами стажування, станом на 28.04.2012 року, виконано:

1. Організація роботи і управління в органах прокуратури.

Ознайомився з основними засадами і напрямами організації роботи:

- розподіл обов’язків; планування роботи; оперативні наради; аналітична діяльність; накази, вказівки, розпорядження прокуратур вищого рівня; рішення колегій; контроль виконання, та інше.

(Закон України ”Про прокуратуру”, Наказ Генерального прокурора України № 1 від 26.12.2011р. “Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України”, Регламент прокуратури Чернівецької області).

Координацією діяльності у боротьбі зі злочинністю (координаційні та міжвідомчі наради) – Наказ Генерального прокурора України №1 від 26.12.2011р. «Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України».

Організацією індивідуальної праці помічника прокурора та слідчого (поточне і перспективне планування).

2. Організація діловодства, обліку роботи та статистичної звітності в органах прокуратури.

Ознайомився з порядком ведення діловодства:

- загальними правилами документування діяльності;

- організацією документообігу (приймання, реєстрація, попередній розгляд документів);

- правилами складання і оформлення документів;

- порядком формування справ і наглядових проваджень, їх видами.

Ознайомився з роботою канцелярії та службовими обов’язками її працівників.

(Інструкція з діловодства в органах прокуратури, Наказ ГПУ № 18 від 01.04.2010 року ”Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури”).

При оволодінні галузевими напрямами діяльності, ознайомився з порядком ведення статистичної звітності прокуратури, брав участь у її складанні.

3. Організація роботи з кадрами в органах прокуратури.

Ознайомився з організацією роботи з кадрами, зокрема:

- комплектування кадрами та вимоги до працівників;

- порядок стажування молодих спеціалістів;

- атестування;

- навчання кадрів;

- заохочення та відповідальність працівників;

- заходи правового і соціального захисту.

(ЗУ «Про прокуратуру», розділ 4, Наказ Генерального прокурора України №2 гн від 15.12.2011р. “Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України”, Положення про організацію роботи з молодими спеціалістами в органах прокуратури України, Положення про порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України, Положення про порядок стажування в органах прокуратури).

4. Підтримання державного обвинувачення в суді.

Ознайомився з організацією роботи прокурора по підтриманню державного обвинувачення в суді, завдання і повноваження прокурора у кримінальному судочинстві.

(Наказ Генерального прокурора України №5 гн від 19.09.2005р. “Про організацію участі прокурора у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення”, Кримінально-процесуальний кодекс України).

Освоїв методику вивчення матеріалів справи, підготовки планів участі у судовому слідстві і обвинувальних промов.

(Наказ Генерального прокурора України №5 гн від 19.09.2005р. “Про організацію участі прокурора у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення”, Кримінально-процесуальний кодекс України).

Ознайомився з порядком зміни обвинувачення прокурором у суді (ст.277 КПК України).

Приймав участь у розгляді кримінальних справ у суді, у т.ч., вирішення питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, тощо. (Постанови Пленуму Верховного суду, бюлетені галузевих відділів).

Приймав участь у взаємо прослуховуванні обвинувальних промов, їх рецензування та обговорення на оперативних нарадах.

Складав проекти промов. (Наказ Генерального прокурора України №5 гн від 19.09.2005р. “Про організацію участі прокурора у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення”, Кримінально-процесуальний кодекс України).

№ п.п.

Процесуальна дія

Кількість

1.

Прийняв участь у судових засіданнях

12

2.

Прийнято участь у попередньому розгляді кримінальних справ

5

3.

Приймав участь у розгляді кримінальних справ з винесенням вироків:

5

1) обвинувальних

5

2) виправдувальних

0

4.

Винесено постанов про зміну обвинувачення в суді

0

5.

Направлено кримінальних справ на додаткове розслідування судом

0

6.

Розглянуто кримінальних справ по яким підсудні звільнені від кримінальної відповідальності

0

7.

Приймав участь у розгляді кримінальних справ по яким підсудні звільнені від відбуття покарання у зв’язку з :

0

1) закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (ст.80 КК)

0

2) умовно-достроково (ст.81 КК України України)

0

3) застосуванням амністії (ст.ст.85, 86 КК України)

0

4) закінченням іспитового строку (ст.78 КК України)

0

8.

Закрито кримінальних справ на підставі ст.6 п.8 КПК Укр.

0

9.

Розглянуто подань про взяття під варту та продовження строків тримання під вартою

1

10.

Внесено апеляцій:

0

1) на постанови

0

2) на вироки

0