Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
звіт_Маріни.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.11.2018
Размер:
1.66 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернівецький індустріальний коледж

Спеціальність: «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та

образної інформації»

ВИРОБНИЧА

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

у видавничому домі

«БУКРЕК»

Технічний звіт

ВТП КОІ.04.01.ОО ТЗ

Керівник практики Виконав

від технікуму студент гр. В-3-1

(Храпко Л. О.) (Гречана М.В.)

(Юрченко В. Г.)

30 серпня 2011 р. 19 липня 2011 р.

Керівник практики від

підприємства

(Максимець С. М.)

19 липня 2011 р.

2011

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….……...............3

1. Історична довідка про підприємство………………………………………......................4

2. Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства………..........6

3. Характеристика комп’ютерного обладнання та прикладних програм у видавни- чому домі «Букрек»…………..………………………………………………………………......9

4 Організація праці в відділах підприємства……...……………………………….............8

5. Характеристика програмного забезпечення у видавничому домі «Букрек»….....10

6. Види продукції та послуги видавничого дому «Букрек»…………….………….........12

7. Технологічний процес виготовлення поліграфічної продукції у видавничому домі «Букрек»……………………….………………………………………………………................13

8. Система оплати праці на підприємстві ……………………………….…………….....16

9. Техніка безпеки та охорона праці при виконанні комп’ютерних та суміжних з ними робіт……………………………………………………………..……………….…...……...17

10. Техніко-економічні показники діяльності підприємства за 2009 рік……………………………………………………….…………………………………………20

Висновок…………………………………………………………………………….……............21

Додатки…………………………………………………………………….…...……………….22

Відзив керівника практики...………………………..…………………….............................26

ВСТУП

Видавнича справа – це вид людської діяльності, галузь економіки, що спеціалізується на підготовці, створенні і масовому поширенні друкованої продукції .

Поліграфія – це сукупність технічних засобів, галузь виробництва, яка зайнята виготовленням різноманітної друкованої продукції, що надходять від видавництв чи інших організацій.

Видавнича продукція - це сукупність різноманітних за формою, змістом, зовнішнім виглядом, характером інформації, структурою, періодичністю та призначенням видань, випущених видавцем або групою видавництв за певний часовий період. Видавнича продукція включає книги, журнали, газети, візитки , календарі тощо.

Видавнича справа тісно пов'язана з друкуванням та розповсюдженням книг, журналів, брошур, газет, буклетів, художніх альбомів, нотних видань, візиток і листівок. З появою цифрових інформаційних систем та Інтернету, масштаби видавничої діяльності розширилися і тепер включають електронні ресурси, такі як: електронні версії книг і періодичних видань, а також веб-сайти, блоги, довідкові системи на електронних носіях. Також можна спостерігати поступовий розвиток поліграфії та видавничої справи в таких напрямках, як перехід до електронних способів виготовлення друкарських форм для всіх способів друку, широке застосування офсетного друку на високошвидкісних машинах, використання локальних та глобальних комп’ютерних мереж для передачі даних. При появі комп’ютерних технологій зумовила заявляється велика кількості різноманітних рекламних фірм і поліграфічних підприємств, що мають гостру потребу у відповідних фахівцях, здатних виготовляти якісну поліграфічну продукцію.

Отже, завдяки успішному просуванню у видавничу справу інформаційних технологій і технологій «ноу-хау», сучасні комп’ютерні програми обробки видавничої продукції, її додрукарської підготовки і тиражування, набувають дедалі більшого поширення і популярності.

1. Історія видавничого дому «букрек»

«Видавничий дім «Букрек»» Мале приватне підприємство (скорочена назва – МПП «Букрек») засновано в серпні 1992 року на приватній формі власності . «Букрек» був одним з перших видавництв, що відкрились в незалежній Україні.

Походить назва «Букрек» від назви газети «Буковинська реклама», заснованої підприємством. Спочатку воно було як рекламне агентство, згодом додалася видавнича та поліграфічна діяльність. Видавничий дім «Букрек» є також засновником тижневика «Ва-Банк».

Видавничий дім «Букрек» спеціалізується на випуску підручників для шкіл з національними мовами навчання, літератури українських і зарубіжних класиків, сучасних авторів. Щорічно Видавничий дім видає близько 100 найменувань книг українською, французькою румунською, болгарською, німецькою, англійською, ромською, гагаузькою та мовою іврит. Сприяє цьому власна поліграфічна база, єдина на Західній Україні автоматизована лінія з виготовлення книг.

У видавничому домі «Букрек» створені і діють мобільні редакції, які працюють над підготовкою до видання книг різними мовами. Мобільна редакція в Ужгороді готує видання угорською, в Одесі - ромською та гагаузькою мовою. Також мобільні редакції діють і закордоном: в Румунії, Угорщині, Ізраїлі, Болгарії, Німеччині

Наукові консультанти з Чернівецького ім. Федьковича, Одеського ім. Мечникова, Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, з Академії педагогічних наук України та інших наукових установ нашої держави та зарубіжжя допомагають видавничому дому «Букрек» видавати літературу високого наукового рівня.

Протягом 2005-2007 років у «Букреці» виходили програми нової 12-річної школи для ЗНЗ з національними мовами навчання, методична література, посібники.

Видавничий дім «Букрек» нагороджений медаллю Лесі Українки, грамотами та дипломами Міністерства освіти і науки України, його генеральний директор, Заслужений журналіст України Дарина Туз-Максимець удостоєна звання «Відмінник освіти України».

Юридична адреса МПП «Букрек»: 58000 Україна, м. Чернівці, вул. Радищева, 10.

Сьогодні – це сучасне, високомеханізоване підприємство, одне з найбільших в Чернівецькій області. Територія підприємства – 0,86 га. Облікова кількість штатних працівників на кінець 2008 року складала 45 чол.

Видавничий дім тісно співпрацює з Інститутом інноваційних технологій та змісту навчання Міністерства освіти і науки України, Інститутом термоелектрики Академії наук України, Українською академією друкарства ім. Федорова Чернівецьким машинобудівним заводом.

2. Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства

Директор – Максимець Д. С. (здійснює загальне керівництво фірмою, приймає замовлення від клієнтів).

Технічний директор – Максимець С. М. (приймає замовлення, слідкує за виробництвом та дотриманням технологічного процесу випуску продукції).

Менеджер – Мацерук А. Г. (відповідає за роботу з клієнтами, видає виготовлену продукцію).

Бухгалтер – Максимець І. В. (займається фінансовими питаннями видавництва).

Коректор – Корчева Л. С. (здійснює вичитку матеріалів, вносить редакторські та коректорські правки у видання, що готуються до друку).

Дизайнери-верстальщики – Жукова С. І. та Шморгун О. В. (займаються оформленням, розробкою дизайну та версткою друкованої продукції (книг, буклетів, візиток, афіш тощо).

Друкар – Григоращук Б. І. (відповідає за друк продукції).