Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Злочини в сфері господарської діяльності.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
94.97 Кб
Скачать

Злочини у сфері господарської діяльності.

 1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності.

 2. Кримінально-правова характеристика окремих злочинів у сфері господарської діяльності.

1. Злочини в сфері господарської діяльності передбачені 7 розділом Особливої частини ККУ.

Усі статті, що включені у цей розділ, можна поділити на 3 групи:

 • Містить статті, які встановлюють відповідальність за суспільно-небезпечні дії, що не були передбачені КК 1960 р.

 • Другу групу складають статті, які доповнюють або дублюють статті КК 1960 р. але із суттєвими змінами.

 • Третю групу складають статті, які також замінюють статті КК 1960 р. але без суттєвих змін.

Закон України «про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності».

Об’єднуючи в самостійний розділ Особливої частини злочини, які вчиняються в сфері господарської діяльності, законодавець виходить зі спільності їх родового об’єкту, яким є суспільні відносини, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів, робіт і послуг.

Безпосереднім об’єктом цих злочинів виступають конкретні суспільні відносини, що складаються у певній сфері господарської діяльності.

При вчиненні деяких злочинів у сфері господарської діяльності, шкода, крім основного, ще й заподіюється додатковим безпосереднім об’єктам.

З об’єктивної сторони більшість злочинів у сфері господарської діяльності вчиняються шляхом дії (фіктивне підприємництво, контрабанда, легалізація), проте окремі злочини можуть вчинятися виключно у формі бездіяльності.

Абсолютну більшість злочинів у сфері господарської діяльності слід віднести до злочинів із формальним складом, тому вони вважаються закінченими в момент вчинення таких дій.

Однак серед злочинів в сфері господарської діяльності є злочини із матеріальним складом (ухилення від сплати податків).

Інколи обов’язковими можуть бути і інші ознаки об’єктивної сторони, зокрема:

 • Спосіб вчинення злочину.

 • Обстановка вчинення злочину.

 • Місце посягання.

Відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності законодавець пов’язує із розміром предмета злочину.

Більшість диспозицій статей, що встановлюють відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності є бланкетними.

Із суб’єктивної сторони, злочини, які вчиняються у сфері господарської діяльності, вчиняються виключно з умисної формою вини.

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони деяких складів злочину є наявність мотиву та мети.

Суб’єктами такого роду діянь можуть бути особи, які досягли 16 років. В окремих випадках це спеціальний суб’єкт (службова особа або платник податків).

Отже злочини у сфері господарської діяльності – це умисні, суспільно небезпечні, протиправні діяння, які посягають на суспільні відносини які виникають з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів, робіт та послуг, вчинені суб’єктом злочину.

В залежності від безпосереднього об’єкту посягання всі злочини, що вчиняються у сфері господарської діяльності можна поділити на такі групи:

 • Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної системи України.

 • Злочини в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих суб’єктів.

 • Злочини у сфері банкрутства.

 • Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів.

 • Злочини в сфері обслуговування в сфері споживачів.

 • Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна.