Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕСТИ Макроек. показ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
251.39 Кб
Скачать

Тести Тема. Суспільне відтворення. Макроекономічні показники

1. Яке визначення національного доходу неправильне?

а) національний дохід – це сукупна вартість усіх матеріальних благ суспільства;

б) національний дохід – це чистий доход суспільства;

в) національний дохід – це новостворена впродовж року вартість.

2. Яке з положень точно характеризує натурально-речовий склад національного доходу?

а) національний дохід – це вся маса вироблених упродовж року матеріальних благ;

б) національний дохід – це сукупність всіх предметів споживання, вироблених упродовж року, і тієї частини засобів виробництва, що використовується на розширення виробництва;

в) національний дохід – це сукупність засобів, виробництва, предметів споживання і продукції ВПК.

3. Зазначте найважливіші сфери й галузі матерiального виробництва, в яких створюється національний дохід:

а) промисловість;

б) ________________________

в) ________________________

г) _________________________

4. Які види праці не створюють національного доходу:

а) праця науковця в заводськiй лабораторії;

б) праця селянина-фермера;

в) праця юриста-адвоката;

г) праця служителя культу.

5. Яке визначення найповніше розкриває зміст категорії “валовий національний продукт” (ВНП)?

а) ВНП – це вся створена в країні упродовж року продукція;

б) ВНП – це новостворена у сфері матеріального виробництва вартість, а також вартість послуг, наданих невиробничою сферою, та вартість амортизації основних фондів;

в) ВНП – це сукупність створених упродовж року засобів виробництва.

6. В Україні заробітна плата на порядок менша, ніж у розвинутих країнах Заходу. За рахунок яких джерел і чинників можна було б її підвищити ?

а) прийняти закон про підвищення зарплати у 5 – 6 разів;

б) за рахунок зменшення частки нагромадження в національному доході;

в) за рахунок підвищення продуктивності праці і зростання на основі вдосконалення і розвитку МТБ виробничої сфери.

7. Внаслідок первинного розподілу національний дохід набуває форми доходів у вигляді:

а) заробітної плати;

б) ____________________________

в) ____________________________

г) ____________________________

Зазначте три інші види доходу.

8. У процесі розподілу й перерозподілу національний дохід використовується на формування двох великих фондів:

а) ___________________________

б) ___________________________

9. З-поміж сукупних доходів сім'ї визначте нетрудові:

а) грошові доходи, одержані від вирощеної сільськогосподарської продукції;

б) дивіденди на акції, одержані при приватизації державного майна;

в) відсотки на грошові вклади в ощадному банку;

г) оплата праці адвоката-юриста.

10. Які з доходів належать до первинних і отримані громадянами при розподілі й перерозподілі національного доходу?

а) заробітна плата робітника промислового підприємства;

б) гонорар юриста-адвоката за надання юридичної допомоги;

в) заробітна плата вчителя;

г) прибуток підприємця.

11. Які доходи громадян, одержані при розподілі національного доходу, є вторинними (похідними):

а)заробітна плата водія вантажного автомобіля;

б) заробітна плата лікаря;

в) стипендія студента.

12. Зазначте види виробничої діяльності, що належать до тіньової економіки:

а) виготовлення побутової техніки;

б) незаконне виготовлення грошей;

в) виготовлення алкогольних напоїв незареєстрованими виробниками;

г) вирощування овочів у підсобному господарстві.

13. На яку величину використаний національний дохід менший від обсягу виробленого?

а) на величину втрат;

б) на величину нагромадження;

в) на величину страхового фонду.

14. Якщо сальдо в зовнішньоторговельному балансі активне, то країна споживатиме матеріальних благ більше, ніж вироблено національного доходу, чи менше?

а) більше;

б) менше.

15. Що є основним джерелом нагромадження ?

а) особисті доходи населення;

б) фонд заміщення;

в) додатковий продукт;

г) сукупний суспільний продукт.

16. Існують такі форми нагромадження:

а) державні резерви, страхові фонди;

б) _____________________________

в) _____________________________

Зазначте дві інші.

17. Яке з положень розкриває зміст виробничого нагромадження?

а) виробниче нагромадження – це збільшення запасів матеріалів, сировини;

б) виробниче нагромадження – це матеріальні ресурси, призначені для відновлення процесу виробництва;

в) виробниче нагромадження – це та частина фонду нагромадження, яка використовується для нарощування виробничого потенціалу та розширення виробництва.

18. У чому полягає зміст невиробничого нагромадження?

а) невиробниче нагромадження – це утворення запасів продовольства для забезпечення потреб населення упродовж року;

б) невиробниче нагромадження – це використання частини фонду нагромадження для будівництва житла, шкіл, лікарень, інших об'єктів соціально-економічного призначення, а також для додаткового залучення робочої сили в народне господарство;

в) невиробниче нагромадження – це запаси товарів у товаропровідній сфері.

19. З якою метою створюється амортизаційний фонд на підприємстві?

а) він створюється для поновлення оборотних коштів підприємства;

б) він створюється для поновлення (заміни) зношених засобів праці;

в) він створюється для додаткового розширення виробництва товарної продукції.

20. Зазначте чинники, які не впливають на розмір частки амортизації:

а) на відсоток (частку) амортизаційних відрахувань впливає вартість обладнання, машин;

б) частка амортизаційних відрахувань залежить від темпів науково-технічного прогресу;

в) на частку амортизаційних відрахувань впливає термін використання засобів праці.

21. В Україні понад 80% національного доходу перерозподіляється через державний бюджет, а в країнах з розвинутою ринковою економікою – 40-50%. Яка, на Вашу думку, система доцільніша й чому?

а) наша ____________________________________________________

б) їхня _____________________________________________________

22. Яким чином можна збільшити величину використовуваного національного доходу за однакових розмірів його виробництва?

а) за рахунок збільшення частки фонду споживання в національному доході;

б) за рахунок зменшення втрат на зберігання, транспортування,

споживання товароматеріальних ресурсів;

в) за рахунок вигідних експортно-імпортних операцій.

23. У 1995 р. в Україні при зменшенні національного доходу майже на 22% вдалося не лише зберегти рівень реальної заробітної плати попереднього року, а й дещо підвищити її. За рахунок яких чинників?

а) за рахунок зниження роздрібних цін на товари народного споживання;

б) за рахунок додаткових доходів від власності;

в) за рахунок підвищення частки фонду споживання в національному доході;

г) за рахунок зовнішніх кредитів.

24. 3а яких умов зростання частки фонду нагромадження стає об'єктивною необхідністю?

а) за умов зростання реальних доходів населення;

б) коли країна намагається подолати економічну кризу, модернізувати й оновити матеріально-технічну базу, вдосконалити структуру й технологію виробництва;

в) за умов монополії зовнішньої торгівлі.

25. У чому полягає зміст категорії “національний дохід”?

а) національний дохід виражає відносини між власниками засобів виробництва і державою з приводу розподілу між ними додаткового продукту;

б) національний дохід виражає відносини між найманими працівниками, підприємцями, дрібними виробниками, іншими верствами населення, між ними і державою з приводу виробництва, розподілу, привласнення й використання необхідного і додаткового продукту;

в) національний дохід виражає відносини між споживачами і виробниками товарів народного споживання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.