Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PK-KEY05.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
260.1 Кб
Скачать

Практичне заняття № 28

Тема. Хірургічна анатомія поперекової ділянки. Хірургічна анатомія хребта і спинного мозку. Операції на хребті.

Актуальність теми: поперекова ділянка і заочеревинний простір є складний анатомічний комплекс, знання якого необхідно для виконання оперативних доступів до органів сечової системи, встановлення проекції нирок і сечоводів, а також для розпізнавання локалізації запального процесу в заочеревинній клітковині. Знання хірургічної анатомії хребта і спинного мозку дозволить виконати спинномозкову пункцію, перидуральну та спінальну анестезію для успішного лікування травм хребта і спинного мозку.

Мета заняття

1 Вивчити пошарову будову поперекової ділянки, анатомо-функціональні особливості хребта і спинного мозку.

2 Засвоїти техніку спинномозкової пункції, епідуральної і спінальної анестезії.

3 Оволодіти технікою ламінектомії.

Контрольні запитання

1 Топографічна анатомія поперекової ділянки.

2 Хірургічна анатомія хребта.

3 Хірургічна анатомія спинного мозку, його оболонок і міжоболонкових просторів.

4 Обгрунтування і техніка люмбальної пункції, епідуральної і спінальної анестезії.

5 Ламінектомія. Показання. Техніка операції. Інструментарій.

6 Спинномозкові грижі. Види. Техніка операції.

Практичні навички

1 Показати на трупі:

- м`язи поперекової ділянки в медіальному і латеральному відділах;

- трикутник Пті;

- ромб Лесгафта-Грінфельта;

- підреберний судинно-нервовий пучок;

- клубово-підчеревний і клубово-пахвинний нерви.

2 Виконати на трупі:

- люмбальну пункцію;

- епідуральну і спінальну анестезію;

- ламінектомію.

Cитуаційні задачі

1 У хворого з туберкульозним спондилітом з'явилась припухлість у поперековій ділянці. При пункції отриманий казеозний гній. Причина утворення цієї припухлості?

2 Після виконання епідуральної анестезії у хворого раптово падає артеріальний тиск, припиняється дихання, настає зупинка серця. Яка причина? Тактика лікаря?

3 При обстеженні хворого в неврологічному відділенні виставлений діагноз грижа Шморля. Яка причина цього захворювання ?

Література

1. Оперативна хiрургiя i топографiчна анатомiя: Пiдручник /К.I.Кульчицький, М.П.Ковальський, А.П.Дiтковський та iн.; За ред К.I.Кульчицького. - К.: Вища шк., 1994. - 464с.

2. Кульчицкий К.И. Курс лекций по топографической анатомии и оперативной хирургии. - Киев-Полтава, 1992. - 520 с.

3. Оперативная хирургия и топографическая анатомия: Учебник / Г.Е.Островерхов, Д.Н.Лубоцкий, Ю.М.Бомаш. Под ред. Г.Е.Островерхова. - М.: Медицина, 1972. - 712 с.

4. Оперативная хирургия и топографическая анатомия: Учебник / В.В.Кованов, Т.И.Аникина, И.А.Сычеников и др.; Под ред. В.В.Кованова. - М.: Медицина, 1985. - 368 с.

5. Угрюмов В.М., Васкин И.С., Абраков Л.В. Оперативная нейрохирургия. - Л. : Медгиз, 1959. - 315 с.

6. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М. Нейрохирургия: Учеб. пособие. - К.: Вища шк., 1990. - 263 с.

7. Лившиц А.В. Хирургия спинного мозга. - М.: Медицина, 1990. - 352 с.

Практичне заняття № 29

Тема. Заочеревинний простір. Хірургічна анатомія органів заочеревинного простору. Операції на нирках і сечоводах.

Актуальність теми: в клінічній практиці при обстеженні хворих можуть виникати труднощі в диференціальній діагностиці захворювань органів заочеревинного простору та черевної порожнини. Вивчення морфо-функціональних особливостей органів заочеревинного простору може сприяти удосконаленню хірургічних втручань на цих органах.

Мета заняття

1 Вивчити пошарову будову клітковини заочеревинного простору.

2 Обгрунтувати шляхи розповсюдження гнійних затьоків у заочеревинному просторі.

3 Вивчити хірургічну анатомію нирок, надниркової залози, сечоводів і судинно-нервових утворень заочеревинного простору.

4 Вміти виконати оперативні доступи до нирок і сечоводів.

5 Дати анатомо-фізіологічне обгрунтування і оволодіти технікою виконання паранефральної блокади.

6 Оволодіти технікою нефролітотомії, нефректомії, резекції нирки, уретеролітотомії, пієлолітотомії.

Контрольні запитання

1 Хірургічна анатомія заочеревинного простору. Шляхи розповсюдження флегмон і гнійних затьоків.

2 Хірургічна анатомія нирок і сечоводів.

3 Оперативні доступи до нирок і сечоводів.

4 Нефролітотомія, пієлолітотомія, резекція нирки, нефректомія, уретеролітотомія, нефропексія. Показання. Техніка виконання.

5 Анатомо-фізіологічне обгрунтування паранефральної блокади за А.В.Вишневським. Показання. Техніка виконання.

6 Хірургічна анатомія надниркової залози.

7 Хірургічна анатомія черевної частини аорти, нижньої порожнистої вени, симпатичного стовбура, вегетативних нервових сплетень, поперекового сплетення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]