Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
om3.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
95.74 Кб
Скачать

Програма

КОМПЛЕКСНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА зі спеціальності 7.020205 – «Мистецтво. Образотворче мистецтво»

2012 рік

(денна форма навчання)

Вступний екзамен з образотворчого мистецтва на III ОКР (на базі II освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») проводиться протягом 6 годин в день з академічною групою не більше 15-20 студентів (по 30 хв. на одного студента).

Вступний екзамен складається з двох частин:

 1. тестові завдання (комплексно з предметів «Рисунок», «Живопис», «Методика викладання образотворчого мистецтва»);

 2. виконання академічного зображення. З рисунка та живопису абітурієнт повинен: проявити вміння композиційного розміщення зображення на аркуші паперу, володіння технічними прийомами рисунка та живопису, знати методичну послідовність виконаних завдань.

При виконанні екзаменаційного завдання з рисунка абітурієнт повинен послідовно використати стадії конструктивного побудування предметів, що відображається, за законами лінійної перспективи, проявити навички світлотіньового малювання і моделювання, продемонструвати професійну майстерність та передбачає перевірку обізнаності майбутнього фахівця із основами образотворчої художньої грамоти.

При виконанні завдань з живопису абітурієнт повинен проявити знання з відображення складних за формою предметів, знання основних властивостей кольорів, повітряної та колірної перспектив. Вступник повинен володіти технікою акварельного живопису.

Абітурієнт повинен, відповідаючи на тестові завдання:

– володіти повними глибокими знаннями матеріалу з предметів «Рисунок», «Живопис», «Методика викладання образотворчого мистецтва», уміти їх інтегровано застосовувати на практиці. Відрізнятися значним інтересом до проведення наукових узагальнень, схильністю у проведенні художньої роботи.

Випробування з рисунка передбачає виявлення художніх здібностей абітурієнта, його здатності сприймати та передавати образотворчими засобами об’ємну форму, її реальні пропорції, конструктивну побудову й світлотіньову характеристику об’єктів із урахуванням особливостей світлоповітряного середовища. Вимоги до випробування:

 • ­Розміщення зображення на площині паперу;

 • Вибір розміру зображення в заданому форматі;

 • Збереження пропорцій об’єктів, що зображуються;

 • Урахування повітряної та лінійної перспективи форм об’єктів;

 • Правильність побудови форм та деталей об’єктів;

 • Виявлення об’ємності форми об’єктів, співвідношення світла та тіні, матеріалу та фактури засобами конструктивно-тональної побудови;

 • Виявлення просторових співвідношень у розташуванні предметів;

 • Володіння графічними техніками виконання рисунка;

 • Виявлення цілісної єдності та художньої виразності рисунка.

Завдання вступного випробування

Передбачає зображення гіпсової голови на аркуші паперу формату А2. Матеріал – графітний олівець. Відлік часу розпочинається після оголошення завдання (протягом 6 годин).

Випробування з живопису передбачає виявлення здібностей вступників щодо роботи з кольором за умов реалістичного відображення певного середовища, що його наповнюють живописними засобами; знання закономірностей кольору, вміння будувати задані форми та їх пропорційні відношення, володіння художніми техніками. Вимоги до випробування:

 • Композиційне розміщення зображення на заданому форматі аркуша або полотні;

 • Правильність побудови предметів постановки та їх пропорційних співвідношень;

 • Кольорово-тонального рішення;

 • Володіння прийомами живопису та техніками виконання;

 • Передання повітряної перспективи;

 • Детальна проробка об’єктів;

 • Узагальнення зображення складових постановки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]