Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zvyt-1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
1.38 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернігівський державний технологічний університет

Кафедра інтегрованих технологій машинобудування і автомобілів

З В І Т

Про виконання виробничої практики

Виконав:

студент групи ІМ-103 Кологойда Г.В.

Перевірив:

доцент Хоменко І.М.

Чернігів 2012

ЗМІСТ

1. Історія 3

1.1 Історія Чернігівського державного технологічного університету 3

1.2 Історія кафедри інтегрованих технологій машинобудування і автомобілів 6

2. Технічний парк 9

2.1 Універсальні токарні верстати C 404TE72, C 404TME72, C 404THE72 10

2.2 Свердлильні верстати PK 031 і PK 40 13

2.3 Універсальні трубонарізні верстати СТ 1032.6, СТ 1032.8, СТ 1032.10, СТ 1032.12 15

2.4 Циклічний фрезерний верстат FU 321A з ЧПУ 17

2.5 Універсальні круглошліфувальні верстати з ЧПУ ШУ 321.21 і 321.22 19

3. Індивідуальне завдання 21

3.1 Службове призначення деталі 22

3.2 Маршрутний технологічний процес 22

3.3 Вибір обладнання, пристосувань, ріжучого, допоміжного і міряльного інструментів 25

4. Висновки 27

1 Історія

1.1 Історія Чернігівського державного технологічного університету

Діяльність Чернігівського державного технологічного університету розпочалась у 1960 році із загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту (наказ Міністерства ВССО УРСР від 11 березня 1960 року).

Перший навчальний рік він почав 1 вересня 1960 року. Прийом студентів на перший курс складав 175 студентів. Число викладачів не перевищувало 20. Деканом факультету був призначений Калита Євген Григорович. За допомогою промислових підприємств області та відповідних кафедр Київського політехнічного інституту створювались необхідні для навчального процесу лабораторії та кабінети.

Для факультету були виділені приміщення – історична пам'ятка "Будинок губернатора" корисною площею більш ніж 1500 кв. м. Почалось будівництво нового корпусу та гуртожитку для студентів.

Перший прийом на денну форму навчання був здійснений у 1962-1963 навчальному році – 150 студентів за трьома спеціальностями.

З 1 вересня 1965 року відповідно до наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР організовано Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту в складі трьох факультетів: механічного, технологічного, загальнотехнічного. Директором філіалу був призначений декан загальнотехнічного факультету Калита Євген Григорович.

Контингент студентів в 1966-1967 році складав 1100 осіб.

Постановою Кабінету Міністрів України № 193 від 10 вересня 1991 року на базі Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту був створений Чернігівський технологічний інститут. Ректором інституту був призначений д.т.н, професор Денисов Олександр Іванович.

План прийому в інститут складав 490 осіб, а контингент студентів у 1991-1992 навчальному році – 1919 осіб.

Виходячи з реальних можливостей і перспектив виживання в умовах переходу України на ринкову економіку в 1994 році був створений інженерно-економічний факультет.

У 1994 році було проведено ліцензування та акредитування, в результаті навчальний заклад був акредитований у повному обсязі за IV рівнем акредитації.

У 1999 році Чернігівський технологічний інститут був внесений до списку пріоритетних вищих навчальних закладів, визнаних Канадською Асоціацією інженерів.

У липні 1999 року Постановою Кабінету Міністрів України (№ 1372 від 29.07.99 р.) на базі Чернігівського технологічного інституту був створений Чернігівський державний технологічний університет.

У 2000 та 2002 році Чернігівський державний технологічний університет нагороджений дипломами Міжнародного Академічного Рейтингу популярності та якості "Золота фортуна" з присвоєнням титулу "Лауреат Рейтингу".

У 2010 р. Ректором університету став професор, доктор економічних наук Шкарлет С.М.

До складу університету входять такі основні підрозділи:

 • Факультети:

 • Економічний факультет:

 • Кафедра економічної теорії й економіки підприємства

 • Кафедра обліку й аудиту

 • Кафедра фінансів

 • Факультет менеджменту і підприємництва:

 • Кафедра менеджменту та державного управління

 • Кафедра товарознавства та комерційної діяльності

 • Механіко-технологічний факультет:

 • Кафедра інтегрованих технологій машинобудування і автомобілів

 • Кафедра зварювального виробництва

 • Кафедра машин та апаратів виробництв хімічних волокон і текстильної промисловості

 • Кафедра технології машинобудування

 • Кафедра основ конструювання машин

 • Кафедра теоретичної і прикладної механіки

 • Факультет електронних та інформаційних технологій:

 • Кафедра електричних систем і мереж

 • Кафедра інформаційних та комп'ютерних систем

 • Кафедра промислової електроніки

 • Підрозділи для забезпечення вдосконалення здобутих теоретичних знань і практичного досвіду:

 • Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

 • Аспірантура та докторантура

 • Підрозділи, які забезпечують навчальний процес і наукову діяльність:

 • Редакційно-видавничий відділ

 • Бібліотека

 • Підготовка до вступу у ВНЗ:

 • Система довузівської підготовки

 • Загальноуніверситетські кафедри:

 • Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

 • Кафедра вищої та прикладної математики

 • Кафедра фізики

 • Кафедра харчових технологій, хімії та безпеки життєдіяльності

 • Кафедра іноземних мов

 • Кафедра фізичного виховання

Університет проводить підготовку фахівців з 11 напрямів базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) за 15 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і 10 спеціальностями магістерського рівня підготовки, а також здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з 2 напрямів підготовки за 3 спеціальностями.

На чотирьох факультетах університету навчається біля 4 тис. студентів на всіх формах навчання, у тому числі денної – 2,7 тис. Магістратура – 78, аспірантура – 37. За рахунок коштів державного бюджету навчаються приблизно 1,2 тис. студентів.

На сьогоднішній день на 21 кафедрі університету працює за основним місцем роботи 226 науково-педагогічних працівників, серед них 14 докторів наук, професорів (6,2%) і 93 кандидати наук, доценти (41%). Серед штатних викладачів – один "Заслужений працівник вищої школи УРСР", два – "Заслужений діяч науки і техніки України", три академіки Української інженерної Академії та інших, п'ять членів-кореспондентів галузевих академій, два дійсних члени Нью-Йоркської академії наук. 60% усіх кафедр університету очолюється докторами наук, професорами, серед випускаючих кафедр цей показник складає 89%. До навчального процесу залучаються провідні вчені науково-дослідних інститутів та керівники підприємств м. Чернігова. Серед 35 сумісників – 10 докторів наук, 10 кандидатів наук та 15 засвідчених працівників та керівників підприємств різних галузей народного господарства.

За університетом закріплено 11,5 га. землі. На цій землі розміщено п`ять учбово-лабораторних корпусів, майстерні, гуртожиток, гараж, їдальня. Університет має три спортивні зали (600 м2), спортивно-оздоровчій комплекс на 135 місць і пансіонат вихідного дня на 20 місць. Загальна площа всіх приміщень складає 38304 м2, в тому числі площа учбово-лабораторних приміщень – 26507 м2.

Аудиторії університету оснащені сучасними технічними засобами навчання. Вони зручні і просторі. У лабораторіях змонтоване найрізноманітніше обладнання відповідно до напрямів підготовки фахівців.

Університет має 301 персональний комп'ютер, серед яких 111 – з процесорами типу Pentium. Комп'ютерні класи підключені до міжнародної інформаційної мережі Internet, яка широко використовується викладачами і студентами у навчальному процесі та науковій роботі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]