Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Valya.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
418.82 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики України

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Кафедра ГІС-технологій

Самостійна робота

Модуль 1

з дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля»

Виконав: ст. ___гр. 4 курсу РЕФ

Перевірив: ст. викладач

Пічура В.І.

Херсон - 2012

Оцінка та прогнозування показників

родючості меліорованих грунтів

1. Вхідні дані

Таблиця 1

Агрохімічна характеристика обстежених земель за вмістом гумусу в ДДЕАФ"Асканія Нова" Чаплинського району

Роки

Середньозважений показник вмісту гумусу (дані багаторічних дослідження), %

1989

39

1990

32

1991

26

1992

19

1993

29

1994

38

1995

44

1996

35

1997

28

1998

38

1999

37

2000

41

2001

40

2002

33

2003

21

2004

29

2005

17

2006

14

2007

13

2008

18

2009

15

2010

18

2011

14

Рис. 1. Динаміка вмісту гумусу в грунтах ДДЕАФ"Асканія Нова" Чаплинського району

2. Аналіз даних - описова статистика

Стандартна похибка: (середнього значення) величина, на яку змінюються середні значення декількох різних експериментальних значень однієї і тієї ж вибірки при їх повторному розгляді. Відмінності між одержуваними середніми значеннями вважаються статистично значущими, якщо вони перевищують подвоєну стандартну помилку цих значень, а ймовірність появи такої відмінності (або розходжень) у вибірці не перевищує 5%.

Стандартна похибка = Стандартне відхилення / корінь(n)(середньоквадратична похибка середнього).

Медіаною називають варіанту, що ділить варіаційний ряд на дві частини з рівною кількістю варіант. Якщо кількість варіант непарна (n = 2k + 1), то , у випадку парної кількості варіант (n = 2k), медіана дорівнює:

.

Мода - значення в безлічі спостережень, яке зустрічається найчастіше.

Стандартне відхилення - це статистичний термін, який є гарним індикатором мінливості. Він вимірює наскільки широко значення розсіяні від середнього значення.

Дисперсія (від лат. Dispersio - розсіювання), в математичній статистиці та теорії ймовірностей, найбільш уживаних міра розсіювання, тобто відхилення від середнього (Дисперсія = Стандартне відхилення^2).

є середнє арифметичне з квадратів відхилень величин xi від їх середнього арифметичного

Ексцес: Характеризує островершинність або плосковершинність розподілу

Асиметричність: Для симетричних розподілів середня арифметична, мода, медіана рівні між собою. Чим більша різниця між цими показниками, тим більша асиметрія ряду. Коли Мода<Медіана - асиметрія правостороння, Мода>Медіана - асиметрія лівостороння. Коли Асиметрія(As)>0 - асиметрія правостороння, Асиметрія (As)<0 асиметрія лівостороння.

Інтервал: Розмах варіації R=Хmax-Хmin

Рівень надійності – визначає довірчий діапазон генеральної вибірки чисел (з ймовірністю 95%).

Коефіцієнт варіації:

<10% - свідчить про невелике коливання досліджуваного признаку;

>10% - свідчить про велике коливання досліджуваного признаку.

Каеф.варіації = (Стандартне відхилення/середнє)*100%

Таблиця 2.

Статистичний аналіз даних (вміст гумусу, %)

Вмісту гумусу,%

Середнє значення

27,74

Стандартна похибка

2,13

Медіана

29,00

Мода

29,00

Стандартне відхилення

10,23

Дисперсія вибірки

104,66

Ексцес

-1,51

Асиметричність

-0,05

Інтервал

31,00

Мінімум

13,00

Максимум

44,00

Сума

638,00

Кількість

23,00

Рівень надійності (95,0%)

44,00

Нижня межа довірчого інтервалу

13,00

Верхня межа довірчого інтервалу

4,42

Рівень варіації, %

23,32

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]