Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема 10 страховий ринок.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
75.47 Кб
Скачать

Самостійна робота

Перестрахування та співстрахування

Студент повинен знати: основні вимоги та положення здійснення перестрахування та співстрахування.

Студент повинен вміти: характеризувати форми проведення перестрахувальних операцій; співстрахування та механізм його застосування.

Форми контролю: усне опитування.

План.

 1. Сутність перестрахування

 2. Методи перестрахування.

 3. Співстрахування та механізм його застосування.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні першого питання потрібно відмітити:

 • суб’єктів перестрахувальних операцій;

 • рівні передачі ризику

При підготовці до другого питання необхідно зазначити

 • методи передачі ризику в перестрахуванні;

 • переваги та недоліки факультативного, облігаторного методу перестрахування;

 • форми проведення перестрахувальних операцій.

При вивченні третього питання треба зазначити:

 • суть співстрахування

 • механізм застосування співстрахування.

Питання для самоконтролю.

 1. Дайте визначення перестрахування.

 2. Назвіть методи перестрахування.

 3. Охарактеризуйте види договорів, які використовуються при здійсненні перестрахувальних операцій.

Література.

 1. Базилевич в.Д., Базилевич к. С. Страхова справа. 3-тє вид. – к.:Товариство «Знання», коо, 2003.

 2. Вовчак о. Д., Страхування: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ-2000», 2004.-с.17-45. Самостійна робота

Державне регулювання страхової діяльності.

Студент повинен знати: систему законодавства щодо регулювання страхової діяльності .

Студент повинен вміти: характеризувати принципи взаємовідносин страховика і держави.

Форми контролю: реферат.

План.

 1. Мета та значення державного регулювання страхової діяльності

 2. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні

 3. Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні першого питання потрібно відмітити:

 • суб’єктів перестрахувальних операцій;

 • рівні передачі ризику

При підготовці до другого питання необхідно зазначити

 • методи передачі ризику в перестрахуванні;

 • переваги та недоліки факультативного, облігаторного методу перестрахування;

 • форми проведення перестрахувальних операцій.

При вивченні третього питання треба зазначити:

 • суть співстрахування

 • механізм застосування співстрахування.

Питання для самоконтролю.

  1. Дайте визначення перестрахування.

  2. Назвіть методи перестрахування.

  3. Охарактеризуйте види договорів, які використовуються при здійсненні перестрахувальних операцій.

Література.

 1. Базилевич В.Д., Базилевич К. С. Страхова справа. 3-тє вид. – К.:Товариство «Знання», КОО, 2003.

 2. Вовчак О. Д., Страхування: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ-2000», 2004.-с.17-45.

Семінарське заняття

Тема: Страхування – важливий економічний важіль стабілізації ринкової економіки

Студент повинен знати: основні вимоги та положення здійснення страхових операцій.

Студент повинен вміти: характеризувати види страхових операцій

Форми контролю: усне опитування, реферат.

План

 1. Сутність, принципи, види та роль страхування.

 2. Страховий ринок та державне регулювання.

 3. Доходи та витрати страховика.

 4. Страхова послуга та й особливості її реалізації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.