Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема 12 гроші та кредит.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
439.81 Кб
Скачать

3. Загальна характеристика операцій банку. Пасивні та активні операції комерційних банків

Незалежно від форми власності, величини капіталу та спеціалізації головною метою комерційних банків є оперативне отримання їх засновниками і клієнтами широкого асортименту банківських послуг.

У таблиці 4 подано перелік основних базових продуктів комерційних банків.

Таблиця 4.

Основні базові продукти комерційних банків

Назва продукту

Приклади різновидів

1. Розрахунково-касове обслуговування

- розрахункове обслуговування - безготівкові розрахунки на основі документів, поданих на паперових носіях;

- електронне розрахункове обслуговування - система "Банк-клієнт" (безготівкові розрахунки за допомогою модельного зв'язку);

- касове обслуговування (операції клієнтів, пов'язані з готівкою);

- інкасування торгової виручки клієнтів банку (доставка виручки від торгових точок клієнта у банк);

- перевезення коштів (доставка коштів або інших цінностей у місце, зазначене клієнтом)

2. Депозитні операції

- терміновий депозит в іноземній або національній валюті (залучення коштів юридичних осіб на депозитні рахунки з метою забезпечення активних операцій банку на фіксований термін);

- депозитний рахунок до вимоги (залучення кредитних ресурсів від юридичних осіб з метою забезпечення активних операцій банку);

3. Валютообмінні операції

- конвертація валюти (здійснення купівлі-продажу валюти на запит клієнта);

- обслуговування корпоративного клієнта на вторинному ринку ОВДП;

- обслуговування корпоративного клієнта на первинному ринку ОВДП

4. Кредитні операції

- терміновий кредит;

- поновлювана кредитна лінія;

- непоновлювана кредитна лінія; овердрафт;

- фінансування експорту;

- довготерміновий валютний кредит (у доларах США) по лінії ЄБРР для малих та середніх підприємств;

- короткотерміновий валютний кредит (у доларах США) по лінії ЄБРР для малих та середніх підприємств;

- фінансування малого та середнього бізнесу за рахунок німецько-українського фонду;

- обслуговування кредиту від нерезидента;

- обслуговування кредитів під гарантії уряду і консультації щодо його одержання;

- консультаційні послуги щодо пошуку джерела фінансування

5. Гарантійні операції

- банківські гарантії забезпечення повернення платежів, кредиту; - банківські гарантії на адресу митниці

6. Вексельні операції

- інкасування векселів;

-доміциляція векселів;

- інформаційне обслуговування за вексельним зверненням; торговий майданчик;

- облік векселів

7. Документальні операції

- документарне (чисте) інкасо; - експортний акредитив;

- банківський гарант (резервний акредитив);

- імпортний акредитив

8. Послуги по використанню пластикових карток

- зарплатний проект;

- корпоративна пластикова карта;

- еквайринг

На підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України комерційні банки мають право здійснювати такі банківські операції

Таблиця.5.

Перелік операцій, на які Національний банк України надає банкам банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій

І. Банківські операції, які банки мають право здійснювати на підставі

банківської ліцензії:

1Л - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2Л - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів із цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

ЗЛ - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Операції та угоди, які банки мають право здійснювати за наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:

1Н - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

ЗН - лізинг;

4Н - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей і документів;

5Н - випуск, купівля, продаж та обслуговування чеків, векселів й інших оборотних платіжних інструментів;

6Н - випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

7Н - надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

II. Операції, які банки мають право здійснювати за умови отримання письмового дозволу Національного банку України:

Операції з валютними цінностями:

1. Неторговельні операції з валютними цінностями.

2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.

3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.

4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.

8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

9. Операції з банківськими металами на валютному ринку України.

10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.

11. Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

12. Емісія власних цінних паперів.

13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг).

15. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

16. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.

17. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

18. 3 інструментами грошового ринку.

19. 3 інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.

20. 3 фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

21. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Депозитарна діяльність і діяльність із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів:

22. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

23. Діяльність із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.