Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
семинар3.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
104.96 Кб
Скачать

Тема 13׃ Фінансовий ринок Питання до семінарського заняття

 1. Призначення фінансового ринку й економічні передумо-його функціонування.

 2. Суб'єкти фінансового ринку.

 3. Структура фінансового ринку:

а) ринок грошей;

б) ринок кредитних ресурсів;

в) ринок цінних паперів;

г) ринок фінансових послуг.

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення фінансового ринку.

 2. Розкрийте економічну сутність та роль фінансового ринку.

 3. Які функції виконує фінансовий ринок?

 4. Дайте характеристику структури фінансового ринку.

 5. У вигляді чого виступають фінансові ресурси?

 6. Що є товаром на фінансовому ринку?

 7. Що є метою функціонування фінансового ринку?

 8. Що є ціною товару «гроші»?

 9. Що є ціною ресурсів на ринку капіталів?

 10. Яким чином встановлюються ціни на фінансовому ринку?

 11. Назвати суб’єктів економічних відносин на фінан­совому ринку?

 12. Визначити фінансових посередників на фінансовому ринку?

 13. Хто такий емітент?

 14. Хто може бути інвестором і в чому суть інвесту­вання?

 15. Дайте визначення та класифікацію суб'єктів та об'єктів фінансового ринку.

 16. Що таке ринок грошей?

 17. Що входить до ринку капіталів?

 18. У чому полягає значення фінансових посередників на фінансовому ринку? Дайте їх класифікацію.

 19. Охарактеризуйте роль держави та державного регулювання на фінансовому ринку.

 20. Надайте класифікацію та характеристику основних інструментів фінансового ринку.

 21. Яка основна роль емітентів та інвесторів на фінансовому ринку?

 22. Як функціонує кредитний ринок?

 23. Як функціонує ринок цінних паперів?

 24. У чому полягає структуризація фінансового ринку і за якими критеріями вона здійснюється?

 25. Які інститути входять до складу інфраструктури фінансового ринку? Охарактеризуйте їх діяльність.

 26. Які цінні папери обертаються на фондовому ринку? Дайте їх класифікацію та характеристику.

Самостійна робота

Завдання 1. Сформувати словник основних термінів і понять: фінансовий ринок, грошовий ринок, ринок капіталів фондовий ринок, кредитний ринок, ринок фінансових послуг, векселі банківський кредит, акція, облігація, емітент, інвестор, фінансовий посередник, фонова біржа, біржовий та позабіржовий обіг цінних паперів, депозитний сертифікат, інвестиційний сертифікат, первинний і вторинний ринки цінних паперів, фінансові інструменти, фінансові інститути, портфельні інвестори, пайові фінансові інструменти, лістинг. кредитний ринок. ринок грошей, ринок капіталів, інституціональні інвестори, інфраструктура фінансового ринку, інфляція, індивідуальні інвестори, інвестиції, зберігачі, реєстратори, депозитарії, деривативи, валютний ринок. валютний курс, валютне котирування, валютна конвертованість, валютне регулювання, валютний коридор, валютний контроль, валютна політика, валютна безпека держави

Питання для самостійного опрацювання

 1. Державне регулювання фінансового ринку.

 2. Фондова біржа.

 3. Брокерські контори. .

 4. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

Теми рефератів

 1. Правове регулювання фінансового ринку в Україні

 2. Структура фінансового ринку та його суб՛єкти

 3. Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа

 4. Міжнародні стандарти розвитку фінансового ринку

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.