Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вимоги до диплому.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
31.08.2019
Размер:
221.18 Кб
Скачать

16

Донецький університет економіки та права правила оформлення дипломної роботи Донецьк ДонУеп 2009

Порядок оформлення дипломної роботи / Уклад. Л.М. Харламова, С.Д. Соніна. – Донецьк: ДонУЕП, 2009 – 16 с.

У роботі викладено основні положення, щодо оформлення дипломної роботи студентами ДонУЕП всіх спеціальностей, всіх форм навчання. Порядок оформлення базується на положеннях державного стандарту України ДСТУ 3008-95. Наведено зразки подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.

© ДонУЭП, 2009

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ……………………………………………………

2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ……………………………………….

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ………………………………………………..

3.1. Загальні вимоги ………………………………………………………..

3.2. Нумерація ………………………………………………………………

3.3. Ілюстрації ………………………………………………………………

3.4. Таблиці …………………………………………………………………

3.5. Формули ……………………………………………………………….

3.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

3.7. Оформлення списку використаних джерел ………………………….

3.8. Додатки …………………………………………………………………

Додаток А ………………………………………………………………………….

Додаток Б ………………………………………………………………………….

Додаток В ………………………………………………………………………….

1. Загальні положення

Для оформлення дипломної роботи необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій відповідно до державного стандарту України. Таким стандартом є ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Дипломна робота друкується державною мовою.

2. Структура дипломної роботи

Дипломна робота повинна містити:

титульний аркуш;

лист завдання до дипломної роботи;

відгук наукового керівника;

реферат (українською, російською та англійською мовами);

зміст;

вступ;

основну частину;

висновки;

додатки (за необхідності);

список використаних джерел.

Титульний аркуш, лист завдання до дипломної роботи та відгук наукового керівника заповнюються за спеціальними зразками, прийнятими в університеті.

Реферат

Реферат містить основні відомості про виконану роботу (Додатки А, Б):

  • тему дипломної роботи;

  • ПІБ студента-виконавця;

  • кількість сторінок, таблиць, рисунків, використаних джерел, додатків;

  • мету та задачі дипломної роботи;

  • предмет та об’єкт дослідження;

  • методи дослідження;

  • що саме розроблено;

  • де впроваджено результати;

  • ключові слова;

  • рік виконання дипломної роботи.

Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту дипломної роботи, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна бути відображена прописними літерами. Загальна кількість ключових слів повинна бути не менше шести і не більше десяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують у рядок через кому.

Зміст

Зміст наводять на початку роботи. Він містить найменування і номери початкових сторінок вступу, всіх розділів, підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків (Додаток В).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.