Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
записка конструкції.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.08.2019
Размер:
325.63 Кб
Скачать

3.Генеральний план

3.1. Форма та розміри ділянки

При розробці генплану були враховані такі фактори: характер рельєфу, орієнтація по сторонах світу, напрямки панівних вітрів, що пов'язано з відповідними вимогами ДБН Б.1.4 - 1-93 «Планування і забудова міст і сільських поселень».

Проектований 24-квартирний будинок розташований в мікрорайоні міста Вінниці. Розміри ділянки становлять 90*70 м, до неї відносяться території сусідніх будинків. Головним фасадом будинок орієнтований на південь.

Генеральним планом передбачається комплексний благоустрій ділянки забудови. Проїзди та тротуари асфальтуються.

На генплані передбачена наявність господарських майданчиків (для сміттєзбірника, чищення килимів, сушіння білизни), а також ігрових дитячих майданчиків, та майданчиків для відпочинку дорослих. Проїзди до будинків розміщенні не ближче 5,5 м від стін будівель і мають ширину 3,5 м. Відстань між будівлями прийнята:

• між довгими сторонами будівель 20 м,

* між короткими сторонами та торцем 12м—відповідно до протипожежних і санітарних норм.

3.2 Вертикальна прив'язка будівлі

Вертикальне розпланування будівлі забезпечує відведення поверхневих вод та вигідні умови для розташування будівель, майданчиків і проїздів. Рельєф ділянки спокійний, розтин горизонталей становить 0,5 м, в межах — 214.00-213.00м. Відмітки дані в метрах; їх підрахунок та генплан виконані в М 1:500, методом проектних відміток.

1.Визначаємо чорні позначки за формулою:

Нч = Нм.г + m / n * h (м)

де:

Н м.г - відмітка молодшої горизонталі в метрах;

m - відстань від молодшої горизонталі до точки в міліметрах;

n - відстань між горизонталями в міліметрах;

h - 0,5 м - розтин горизонталей;

Нч1= 213,50 + 82/97 * 0,5 =213,92 м

Нч2 =213,50 + 3/87 * 0,5 = 213,51 м

Нч3 =213,00 + 65/75 * 0,5 = 213,43 м

Нч4 = 213,50 + 65/98 * 0,5 = 213,83 м

2.Визначаємо червоні позначки

Н чер1 = Нч + 0,2 = 213,92 + 0,2 = 214,12 м;

Всі інші відмітки підраховуємо за формулою;

Н чер = Н чер. м – і*L (м)

де:

Н чер - червона позначка попередньої точки в метрах;

і = 1% = 0,01-похил;

L - відстань між точками в метрах.

Н чер2 = Н чер1 - iL = 214,12 - 0,01 * 49,80 = 213,63 м

Н чер3 = Н чер2 - iL = 213,63 - 0,01 * 12 = 213,51 м

Н чер4 = Н чер1 - iL = 214,12 - 0,01 * 12 = 214,00м

Перевірка

Н чер3 = Н чер4 – iL = 214,00 - 0,01 * 49,8 = 213,51 м

Висновок: підрахунок відміток виконано вірно.

3.Визначаємо відмітку рівня підлоги першого поверху - н±0.000:

Н±0,000 = Н чер. (mах) + 1,0 = 214,12 + 1,0 = 215,12 м

4.Визначаємо висоту цоколя:

Нц = Н±0,000-Н чер (м)

Нц1= 215,12 – 214,12 = 1,0 (м)

Нц2= 215,12 – 213,63 = 1,49 (м)

Нц3= 215,12 – 213,51 = 1,61 (м)

Нц4= 215,12 – 214,00 = 1,12 (м)

Проектована будівля прив'язана до репера - 10 м. Прив'язка елементів благоустрою проведена від зовнішніх стін проектованої будівлі.

3.3 Техніко-економічна оцінка забудови.

  1. Площа ділянки: Sд= 90 * 70= 6300 м2

  2. Площа забудови: Sз = 597,6 м2

  3. Площа твердого покриття: Sтв.п.= 1260 м2

  4. Площа озеленення Sо3 = Sд- (Sз + Sтв.п.)= 6300 - (597,6 + 1260) = 4442,4 м2

  5. Відсоток забудови: Рз = Бз / Sд * 100% = 597,6/ 6300 * 100% = 9,4 %

  6. Відсоток озеленення: Роз = S03 / Sд * 100% = 4442,4 / 6300 * 100% = 70,5%

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.