Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
d03.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
119.3 Кб
Скачать

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗМІСТ

розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломному проекті (магістерській роботі)

Завдання для розділу видає керівник проекту (роботи).

Консультації з цього розділу, перевірку та його підписання проводить консультант кафедри ОП і БЖД.

Загальний об‘єм розділу складає 10-15 % від загального обсягу проекту (роботи).

Розділ складається з двох підрозділів: підрозділ «Охорона праці» (об‘єм – 70 % від об‘єму розділу) та підрозділ «Безпека в надзвичайних ситуаціях» (об‘єм – 30 % від об‘єму розділу).

ПІДРОЗДІЛ «Охорона праці (об‘єм – 70 % від об‘єму розділу)

Для спеціальностей будівництво, водні ресурси, теплоенергетика, гідроенергетика, ААГ, ПТМ, АУТП, ОПУАТ, АДіА

1. Організація та управління охороною праці на підприємстві:

- організація служба охорони праці та її функції,

- права та обов’язки керівника та працівника щодо охорони праці,

- види інструктажів,

- відповідальність роботодавця та працівника щодо порушення вимог з охорони праці,

- соціальне страхування працівників,

- роботи з підвищеною небезпекою та їх виконання (у відповідності до теми роботи (проекту) [23].

(ці всі питання є обов‘язковими)

2. Виробнича санітарія:

Аналіз небезпечних та шкідливих чинників на виробництві.

Заходи щодо покращення умов праці.

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці.

Мікроклімат робочої зони.

Колективні та індивідуальні заходи та засоби захисту від дії шкідливих та небезпечних чинників, характерних для об'єктів галузі.

(Виконується один з пунктів у відповідності до теми проекту або роботи).

3. Безпека праці при виконанні основних видів робіт

(за вибором згідно теми):

Безпека праці при експлуатації технологічного обладнання.

Безпека праці при виконанні технологічного процесу.

Вимоги техніки безпеки до організації будівельного майданчика.

Небезпечні зони на будівельному майданчику.

Безпека автомобільного і тракторного транспорту.

Улаштування електричних мереж на будівельному майданчику тощо.

4. Інженерні рішення з охорони праці

1 розрахунок у відповідності до змісту дипломного проекту, проведеного аналізу небезпечних та шкідливих чинників на виробництві (п.п. 2) за вибором керівника проекту (роботи):

 1. Розрахунок та проектування приміщень санітарно-гігієнічного та побутового обслуговування працюючих.

 2. Розрахунок ефективності захисту від шуму .

 3. Розрахунок заземлюючих пристроїв електроустановок .

 4. Розрахунок економічної ефективності заходів охорони праці.

 5. Розрахунок соціальної ефективності заходів охорони праці.

 6. Розрахунок одноразової допомоги потерпілому у разі отримання ушкодження здоров’я або смерті внаслідок виробничої травми .

 7. Розрахунок вентиляції виробничих приміщень

 8. Розрахунок віброізоляції

 9. Розрахунок звукоізоляції .

 10. Розрахунок прожекторного освітлення.

 11. Розрахунок монтажних строп і траверс.

 12. Розрахунок звукопоглинання.

 13. Розрахунок вентиляції.

 14. Кондиціювання повітря.

 15. Розрахунок систем опалення виробничого приміщення.

 16. Розрахунок повітряно-теплових завіс.

 17. Розрахунок кріплень укосів виїмки (траншеї, котловани).

 18. Розрахунок мінімальної відстані від бровки котлована до транспортних засобів

 19. Розрахунок економічної ефективності заходів з охорони праці.

 20. Розрахунок соціальної ефективності від впровадження заходів з охорони праці.

 21. Розрахунок стійкості кранів.

 22. Забезпечення стійкості конструкцій в період монтажу.

 23. Розрахунок стійкості землерійно-транспортних машин.

 24. Розрахунок захисних вимикаючих пристроїв.

 25. Розрахунок захисного заземлення.

 26. Розрахунок занулення.

 27. Розрахунок освітлення.

 28. Розрахунок прожекторного освітлення будівельних майданчиків.

 29. Розрахунок рівня шуму у виробничих приміщеннях.

 30. Розрахунок рівня шуму на території підприємства.

 31. Розрахунок і вибір засобів шумопоглинання в приміщеннях.

 32. Розрахунок звукопоглинаючого облицювання.

 33. Розрахунок аеродинамічного шуму вентиляційного устаткування.

 34. Розрахунок зовнішнього шуму, який проникає в приміщення.

 35. Розрахунок звукоізолюючих кожухів.

 36. Розрахунок звукоізолюючого огородження.

 37. Розрахунок акустичних екранів.

 38. Екранування джерел випромінювання.

 39. Розрахунок збитків від пожеж та їх наслідків .

 40. Визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння для підприємства .

 41. Розрахунок евакуаційних шляхів та часу евакуації людей з приміщень та будівель.

 42. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

 43. Визначення типу установок пожежогасіння та пожежної сигналізації на об’єкті.

 44. Блискавкозахист будівель і споруд.

 45. Розрахунок пожежної безпеки виробництва.

 46. Розрахунок межі вогнестійкості дерев’яних конструкцій.

 47. Розрахунок спринклерних та дренчерних установок.

 48. Економічна ефективність протипожежних заходів.

 49. Визначення збитків від пожеж.

 50. Розрахунок витрат води на зовнішнє та внутрішнє на гасіння пожежі виробничої будівлі..

 1. Заходи з пожежної безпеки:

1Пункт у відповідності до змісту дипломного проекту за вибором керівника проекту (роботи):

 1. Організація пожежної безпеки на об’єкті.

 2. Класифікація виробничих будівель, приміщень та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

 3. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних зон приміщень.

 4. Класифікація будівель за ступенями вогнестійкості.

 5. Системи забезпечення протипожежного захисту об’єктів, населених пунктів.

 6. Організація забезпечення протипожежного захисту об’єктів, населених пунктів.

 7. Організація навчання населення та працюючих правилам пожежної безпеки.

 8. Фактори пожежної небезпеки об'єктів, їх особливості та пожежонебезпечні властивості.

 9. Пожежна безпека в місцях зберігання будівельної техніки.

 10. Пожежна безпека при вогневих роботах.

 11. Пожежна безпека при гідроізоляційних роботах.

 12. Вимоги пожежної безпеки до насосних станцій.

 13. Дії на випадок пожежі та добір засобів пожежогасіння.

 14. Пожежна безпека будівельного майданчика.

 15. Заходи щодо пожежної безпеки в зоні складування.

 16. Забезпечення пожежної безпеки на складах легкозаймистих та горючих речовин.

 17. Протипожежні заходи при експлуатації електричних мереж.

 18. Залізобетонні конструкції в умовах пожежі.

 19. Засоби пожежної профілактики будівель і споруд.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗМІСТ

для спеціальностей агрохімія, землевпорядкування, екологія, біоресурси

1. Організація та управління охороною праці на підприємстві:

- організація служба охорони праці та її функції,

- права та обов’язки керівника та працівника щодо охорони праці,

- види інструктажів,

- відповідальність роботодавця та працівника щодо порушення вимог з охорони праці,

- соціальне страхування працівників,

- роботи з підвищеною небезпекою та їх виконання (у відповідності до теми роботи (проекту) [23].

(ці всі питання є обов‘язковими)

2. Виробнича санітарія:

Аналіз небезпечних та шкідливих чинників на виробництві.

Заходи щодо покращення умов праці.

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці.

Мікроклімат робочої зони.

Колективні та індивідуальні заходи та засоби захисту від дії шкідливих та небезпечних чинників, характерних для об'єктів галузі.

3. Безпека праці при виконанні основних видів робіт

(за вибором згідно теми):

Безпека праці при експлуатації технологічного обладнання.

Безпека праці при виконанні технологічного процесу.

Вимоги техніки безпеки до організації будівельного майданчика.

Небезпечні зони на будівельному майданчику.

Улаштування електричних мереж на будівельному майданчику тощо.

4. Інженерні рішення з охорони праці

1 розрахунок у відповідності до змісту дипломного проекту, проведеного аналізу небезпечних та шкідливих чинників на виробництві (п.п. 2,3) за вибором керівника проекту (роботи):

 1. Розрахунок та проектування приміщень санітарно-гігієнічного та побутового обслуговування працюючих.

 2. Розрахунок ефективності захисту від шуму .

 3. Розрахунок заземлюючих пристроїв електроустановок .

 4. Розрахунок економічної ефективності заходів охорони праці.

 5. Розрахунок соціальної ефективності заходів охорони праці.

 6. Розрахунок одноразової допомоги потерпілому у разі отримання ушкодження здоров’я або смерті внаслідок виробничої травми .

 7. Розрахунок захисного заземлення.

 8. Розрахунок занулення.

 9. Розрахунок розміщення світильників.

 10. Розрахунок штучного освітлення.

 11. Розрахунок природного освітлення.

 12. Розрахунок акустичних екранів.

 13. Екранування джерел випромінювання.

 14. Розрахунок збитків від пожеж та їх наслідків .

 15. Визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння для підприємства .

 16. Розрахунок евакуаційних шляхів та часу евакуації людей з приміщень та будівель.

 17. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

 18. Визначення типу установок пожежогасіння та пожежної сигналізації на об’єкті.

 19. Блискавкозахист будівель і споруд.

 20. Розрахунок пожежної безпеки виробництва.

 21. Розрахунок межі вогнестійкості дерев’яних конструкцій.

 22. Розрахунок спринклерних та дренчерних установок.

 23. Економічна ефективність протипожежних заходів.

 24. Визначення збитків від пожеж.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]