Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УРОК 3.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
36.32 Кб
Скачать

Тема: Стародавній Китай.

Мета:

-навчальна:

сформувати уявлення про природно-географічні й кліматичні умови Китаю та його населення, його повсякденне життя, побут та заняття; розкрити історичну необхідність та причини виникнення найдавніших китайських цивілізацій та імперій; ознайомити з найвідомішими особами китайської історії.

-розвивальна:

розвивати вміння аналізувати, порівнювати, знаходити аналогії та відмінності у розвитку Китаю та інших країн, висловлювати і підкріплювати фактами свою думку, працювати з різними видами джерел інформації.

-виховна:

виховувати любов до історії Китаю.

Основні поняття та терміни: Хуанхе, Янцзи, „Піднебесна”, Гімалаї, бамбук, династія, ван, Чжоу, Хань, Цінь, Хань, Велика Китайська стіна, чжухоу, дафу, шлужень, повстання „жовтих повязок”.

Обладнання: історична карта „Давні Індія та Китай”, атлас, підручник, додаткові джерела інформації (фрагменти історичної статті), електронний диск „Міфи народів світу”.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1) Вибіркова перевірка вчителем таблиці, складеної учнями вдома або її колективний розгляд.

Заповнена таблиця може мати такий вигляд:

Галузі

Твір/досягнення

Коротка характеристика

І. Література

1.”Рігведа”

2. Поема „Махабхарта”

3. Поема „Рамаяна”

Збірник священних гімнів та заклинань, створених аріями 3 тис. років тому

Найбільший літературний твір (200 тис. віршів) про боротьбу між двома царськими родами Пандави і Каурави у ХІ ст. до н.е.

Розповідь про життя принца Рами, пошуки і визволення його дружини Сіти.

ІІ. Математика

Цифри, що отримали назву арабських; нуль

Поклали початок десяткової системи числення

ІІІ. Медицина

Лікарські трави

За їх допомогою лікували застуду та інші хвороби

ІУ. Винаходи

1. Спосіб виготовлення цукру з соку тростини

2.Писемність – санскрит

3. Шахи

Основана на знаках алфавіту заклала основи грамотності серед індійців

Інтелектуальна гра популярна і досі, яка задумувалася, як битва між двома арміями

У. Архітектура та скульптура

Статуї та барельєфи з каменю з зображенням богів, тварин, людей,

Колони Ашоки”

Ступи

Служили прикрасами для храмів та палаців

На них висікали тексти царських указів

Служили храмовими спорудами індійців

2) Експрес – контроль „Так – ні”

Якщо учень погоджується з наведеним твердженням, навпроти номера запитання він ставить знак „+”, якщо ж не погоджується – „-”

Для перевірки робіт можна скористатися як методом самоперевірки: учень сам звіряє свої відповіді з тими, що записані на дошці чи оголошені вчителем; так і взаємоперевірки: після написання роботи учні обмінюються зошитами з сусідами, які, керуючись власними знаннями, перевіряють їх. В кінці уроку вчитель може вибірково зібрати кілька конспектів, щоб уточнити об’єктивність виставлених партнером балів.

1. Одним із найдавніших міст індійської цивілізації було місто Мохенджо-Даро. (+)

2. У другій половині ІІ тис. до н.е. до Північної Індії увійшли племена варварів. (-)

3. Природні умови в долині Інду були більш сприятливими для господарської діяльності, ніж в долині Гангу. (+)

4. На чолі давньоіндійської держави стояли імператори. (-)

5. Поділ людей на групи, здійснений богом Брахмою, називається класифікацією. (-)

6. За гарну поведінку і гідні справи індійці могли переходити з нижчої варни до вищої. (-)

7. Найдавніший збірник текстів, укладений на честь індійських богів, носив назву „Рігведа” (+)

8. Найпоширенішими релігіям у Давній Індії були буддизм та індуїзм. (+)

9. Головні правила буддизму, проголошені Буддою були спрямовані на людяність, добро і справедливість. (+)

10. Індійська писемність, що виникає у середині І тис. до н.е., базується на ієрогліфах. (-)

11. Індійцям належить першість у винаході компаса. (-)

12. Одним з найважливіших досягнень давньоіндійської культури було винайдення десяткової системи цифр. (+)

3). Перегляд презентації „Індія” з диску „Міфи народів світу”, в ході якої діти записують в зошит досягнення індійської цивілізації (господарство, культура, мистецтво, відкриття, історичні пам’ятники), про які йдеться у сюжеті.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вчитель пропонує учням визначитися базуючись на вивчених раніше країнах, з чого нам слід починати знайомство з Китаєм, отримуючи такі пропозиції:

  • географічне положення;

  • місце розташування;

  • природно-географічні умови;

  • населення та його заняття;

  • демонстрації країни на стінній карті…

2. Запропоновані учнями ідеї вчитель записує на дошці, як складові плану уроку, і просить учнів, залишивши декілька рядків, щоб пізніше дописати план.

ІV. Вивчення нового матеріалу

План

  1. Природно-географічні умови Китаю

  2. Господарське та повсякденне життя населення

  3. Виникнення та розвиток давньокитайських держав

  4. Імперії Цінь та Хань

  5. Велика Китайська стіна

1.Природно-географічні умови Китаю

Питання розглядається за допомогою настінної карти та карти атласу „Давні Індія і Китай” (також можна працювати з картою, вміщеною в підручнику № 2 на с. 115 „Стародавній Китай”), використовуючи які учням пропонується самостійно виконати завдання:

1). В якій частині світу знаходиться Китай? А в якій частині Азії?

2). Опишіть географічне положення Китаю та кліматичні особливості;

3). Визначте, як називаються найбільші річки Китаю. Де вони беруть свій початок і куди впадають?

4). Де знаходиться Велика Китайська стіна? Якою, на вашу думку, могла б бути головна причина її спорудження?

5). Знайдіть на карті і назвіть давні держави, що існували на території Китаю.

За допомогою фронтального опитування вчитель з’ясовує правильність виконання завдань, вносячи в разі потреби корективи і уточнення. Учень, який відповідає, супроводжує свою відповідь показом на настінній карті.

На завершення вчитель дає схематичну характеристику долин головних річок Китаю – Янцзи і Хуанхе, яку учні записують у зошит.

ЯНЦЗИ

ХУАНХЕ

1. З чого складалися береги

Густі ліси

Льос – гірська порода, схожа на пісок, глина

2. Заселеність

незаселені

заселені

3. Сприяння землеробству

не сприяє

сприяє

4. Впадають

Східнокитайське море

Жовте море

5.*** Рослинний світ

6. *** Тваринний світ

*** Завдання 5 і 6 учням пропонується виконати вдома, залучивши до їх виконання додаткові джерела.

На завершення вчитель пропонує учням (за бажанням) вдома виконати цікаве творче завдання: „Відомо, що китайці „нагородили” одну з головних своїх річок – Хуанхе безліччю епітетів. Спробуйте віднайти і записати якомога більше з них, пояснивши зміст такої характеристики. Можливо ви можете запропонувати свій варіант?”.

(Варіанти епітетів: „жовта річка”, „горе Китаю”, „річка, яка надриває серця”, „біч Китаю”, „річка тисячі бід”, „блукаюча річка” тощо)