Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КК Лекц_я.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
109.06 Кб
Скачать

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА

ПЛАН

Вступ

1.Поняття і зміст корпоративної культури.

Розвиток Європи, її науки, культури, промисловості став можливим завдяки чотирьом факторам: це – 1.Розум; 2.Мова; 3.Практичні дії; 4.Співпраця.

Тип спільної діяльності

Тип управління

Важіль управління

індивідуальний

ринковий

гроші

послідовний

бюрократичний

сила

взаємодіючий

авторитарний

авторитет

творчий

демократичний, колективний

знання

Відомо, що ефективність діяльності компанії, фірми, банку тощо визначається такими чинниками як: стратегія розвитку, менеджмент, рівень виробництва, кваліфікація персоналу, мотивація і оплата праці тощо.

Однак в кожній організації є свої правила, свій мікроклімат, стиль управління, міжособистісні взаємини, ставлення до праці, неформальні лідери тощо. Вся ця сфера об»єднується поняттям «корпоративна культура», яка є важливим стратегічним фактором, що мобілізує всі структурні ланки корпорації і її окремих працівників на досягнення поставлених цілей в рамках задекларованої місії компанії.

Неприйняття існуючої в корпорації культури не можна компенсувати отриманими в університеті знаннями, «червоним дипломом» тощо

Тема 1. Поняття і основні характеристики корпоративної культури

Культура

Філософія визначає культуру як специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, представлений, зокрема, в системі соціальних норм і установ, в духовних цінностях, в сукупності відносин людей до природи, між собою і самих до себе.

Термін «корпорація» виник у середньовіччі, коли набув поширення термін “corporatio”, яким називали членів певного об»єднання. Корпорація була станово-професійною організацією цехового типу.

Сучасна корпорація виступає як соціальний інститут, який можна розглядати як спільноту людей, формальну організацію для виконання певної суспільної функції.

Таким чином корпоративну культуру можна коротко визначати як сукупність цінностей, норм, традицій, правил, звичаїв, способів діяльності організації та поведінки її членів, що бездоказово сприймаються більшістю колективу даної організації.

Е.Джекс – Спосіб мислення і дій, який став традицією і дій, який став традицією і який поділяють працівники підприємства, що приймається новачками.

Х.Шварц і С.Девіс – Комплекс переконань і очікувань, що поділяється членами організації і які формують норми, що значною мірою визначають поведінку певних особистостей та груп.

П.Б.Вейл – Система відносин, дій та артефактів, що витримала випробування часом і формує у членів культурної спільноти унікальну спільну для них психологію.

К.Гольд - Унікальні характеристики особливостей організації, що відрізняють її від інших у галузі.

Г.Морган – Комплекс базових положень, які допомагають справлятися з проблемами зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції, що передається новим членам як єдино правильний.

Суб»єкти корпоративної культури поділяються на внутрішні (керівництво компанії, структурні підрозділи, працівники компанії, профспілкова та інші громадські організації) і зовнішні (партнери, конкуренти, споживачі, клієнти, місцеві громади, представники влади тощо). У цьому зв»язку корпоративну культуру розділяють на внутрішню і зовнішню.

Типи корпоративної культури:

1. По-перше, коли у корпоративній культурі компанії особливу роль відіграє керівник, використовуючи свої особисті здібності та наявні ресурси;

2. По-друге, коли корпоративна культура характеризується чітким функціональним розподілом ролей та спеціалізацією і спирається на роль працівників в ієрархічній структурі компанії.

3. По-третє, коли корпоративна культура орієнтується насамперед на вирішення завдань, що потребує високого професіоналізму працівників.

4. По-четверте, коли корпоративна культура орієнтує людей не на вирішення якихось завдань, а на досягнення працівниками власних цілей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.