Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаб кредит_укр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
138.75 Кб
Скачать

Контрольні питання

1. Назвіть основні частини фотоапарата, перерахувавши призначення кожною з них.

2. Які існують принципи класифікації фотоапаратів?

3. Назвіть основні класи фотоапаратів і наведіть приклади.

4.Опишіть основні етапи підготовки до зйомки.

5.Опишіть порядок роботи з фотоапаратом.

6.Яким чином проводиться розрядка фотоапарата?

Литература

1. Архангельский С.И., Каценеленбоген Э.Д., Красиков С.Н. Элемен-тарная фотография. М., Учпедгиз, 1959.

2. Фомин А.В. Общий курс фотографии Изд. 2-е, Легкая индустрия, 1978.

3. Шахрова И.М. Общий курс фотографии, Изд. 2-е, Киев, «Вища школа», 1979.

4. Яштолд-Говорко В.А. Фотосъемка и обработка. Изд. 4-е, М., «Искусство», 1977.

5. Краткий справочник фотолюбителя. Сост. под общ. ред. Панфилова Н.Д., Фомина А.А. М., «Искусство», 1981

6. Справочник фотографа. А.Б.Меледин, Ю.И.Журба, В.Г.Анцев и др.-М.: Высш. шк., 1989.

7. Пальчевский Б.В. Фотография: Курс для начинающих-Мн.6 Полымя, 1982.

8.Маляревский А.С. Фотография. Снимаем на пленку.-СПб.: Питер, 2006.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 3

Фотографічна зйомка за допомогою фотоапаратів загального призначення

Мета роботи: Освоєння різних видів фотографічної зйомки.

Прилади і обладнання: фотоапарат, фотоекспонометр, фотоплівка, студійне освітлювальне обладнання, фотоспалах.

Теоретичні відомості

Задачі, які вирішуються при зйомці умовно можна розділити на дві взаємозв'язані групи - технічні і творчі. Готуючись до зйомки, вибирають фотоапарат, об'єктив, фотоматеріал і світлофільтр, іноді – штатив, які необхідні при даній зйомці. Потім встановлюється фотоапарат, знаходиться якнайкраща точка зйомки, визначаються видержка, діафрагма і ін.

Наведення на різкість та установка діафрагми

Отримання різкого зображення на негативі залежить і від діафрагмування об'єктиву. Для наведення на різкість, залежно від конструкції фотоапарата, використовується: оптичний далекомір або фокусуючий пристрій, матове скло або шкала відстаней. Наведення на різкість по шкалі відстаней - самий недосконалий і незручний спосіб, оскільки різкість зображення залежить від точності визначення відстані. Наведення на різкість по матовому склу здійснюється в павільйонних камерах і в дзеркальних фотоапаратах. Фокусування здійснюється при повному отворі діафрагми. Проводячи наведення на різкість по далекоміру, фотограф добивається злиття роздвоєних контурів зображення (звичайно яскравої деталі головного об'єкту).

Всі способи наведення на різкість, яки розглянуто відносяться до випадків коли необхідно отримати на знімку різким тільки головний об'єкт зйомки. Звичайно має значення чіткість зображення не тільки головного, але і другорядних об'єктів, наприклад, тих, що знаходяться на задньому плані. Вибрати діафрагму для отримання необхідної глибини різкості можна по шкалі глибин різкості.

Визначення видержки

Якість фотографічного зображення на світлочутливому матеріалі залежить від визначення експозиції - часу безпосередньої дії світла зображення, яке дається об'єктивом на фотоемульсію. Видержка при зйомці залежить від освітленості (яскравості) об'єктів, відносного отвору об'єктиву (діафрагми) і світлочутливості негативного матеріалу, що знімаються.

Яскравість і освітленість об'єкту, який знімається, залежать від часу і місця зйомки. Світлочутливість залежить від сорту фотоемульсії. Зі всіх засобів, що служать для визначення видержки, найточнішими є фотоелектричні експонометри. Вони дозволяють орієнтуватися в зміні видержки при переході від однієї діафрагми до іншої. Фотографу, що починає, слід користуватися таблицями визначення видержки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]