Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаб кредит_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
138.75 Кб
Скачать

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 1

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ фотографічної ЗЙОМКИ

Мета роботи: Знайомство з різним фотообладнанням і вивчення призначення кожного з них.

Прилади і обладнання: Фотоапарати аналогові і цифрові, змінні об'єктиви, фотокасети фотоекспонометр, студійні освітлювальні прилади, імпульсний фотоспалах, фотопарасолька, фотоштатив, видошукач, далекомір, кільця подовжувальні, лінзи насадкові, світлофільтри, бленди сонячні, репродукційна установка, фототросик

Теоретичні відомості

Центральне місце серед обладнання, яке застосовується при фотографічній зйомці займає фотоапарат. При вивченні курсу «Сучасна фотографія», в розділі класична фотографія, використовуватимуться дзеркальні фотокамери Зеніт-412ДХ і Сanon EOS-300. Як приклад і ретроспективний показ демонструються фотографічні апарати минулих років, які було випущено колишньою радянською оптико-механічною промисловістю. В розділі цифрова фотографія - псевдодзеркальні цифрові камери Olimpus – 770 і Olimpus -725, а також цифрові дзеркальні камери Nikon –Д 40 і Nikon –Д3100.

Фотообладнання для зйомки є необхідним доповненням до арсеналу технічних засобів фотографа і дозволяють розширити область застосування фотоапаратури, досягти певних художніх ефектів і полегшити виконання різних операцій.

Фотоапарати і пристрої до них є оптико-механічними приладами, що вимагають акуратного і дбайливого поводження з ними. Від цього більшою мірою залежить успіх або невдача в роботі з ними. Як і за іншою оптичною апаратурою за фототехнікою необхідний догляд згідно правилам обігу і експлуатації.

Завдання для самостійної роботи

1.Ознайомитися зі всім обладнаннями для фотографічної зйомки.

2.Використовуючи літературу, яка рекомендована в даній роботі, скласти короткі характеристики всіх фото обладнання, яке застосовується для фотографічної зїемки з вказівкою конкретного їх призначення.

Контрольні питання

1.Яке фотообладнання і для чого необхідне при фотографуванні?

2.В чому суттеві особливості знімальної апаратури ХХI ст. порівняно з аналогічною апаратурою ХХ ст.?

3.Розкажіть про основні функції змінних об'єктивів.

4.Розкажіть про особливості освітлювальної апаратури, яка застосовується при студійній зйомці.

5.Розкажіть про застосування світлофільтрів та сонячних бленд.

Литература

1. Архангельский С.И., Каценеленбоген Э.Д., Красиков С.Н. Элемен-тарная фотография. М., Учпедгиз, 1959.

2. Микулин В.П. 25 уроков фотографии. Изд. 2-е, «Искусство», 1966.

3. Фомин А.В. Общий курс фотографии. Изд. 2-е, Легкая индустрия, 1978.

4. Шахрова И.М. Общий курс фотографии. Изд. 2-е, Киев, «Вища школа», 1979.

5. Яштолд-Говорко В.А. Фотосъемка и обработка. Изд. 4-е, М., «Искусство», 1977.

6. Бунимович Д.З., Романин В.А. Фото и киноаппаратура, материалы, принадлежности и химикаты. Справочник, М., 1963.

7. Краткий справочник фотолюбителя. Сост. под общ. ред. Панфилова Н.Д., Фомина А.А. М., «Искусство», 1981.

8. Справочник фотографа. А.Б.Меледин, Ю.И.Журба, В.Г.Анцев и др.-М.: Высш. шк., 1989.

9. Фотокинотехника. Гл. ред. Е.А.Иофис.-М.: «Советская Энциклопедия»; 1981.

10.Маляревский А.С. Фотография. Снимаем на пленку.-СПб.: Питер, 2006.

11. Буш Дэвид Д. Цифровая фотография: оборудование, технологии, дизайн… Кудиц-Образ.2006

12. Ядловский А.Н. Цифровое фото. Полный курс. АСТ.2005

13. Соупер М.Э. Абсолютно ясно о цифровой фотографии. Учебное пособие. Триумф.2005

14. Егорова В. Цифровые фотоаппараты. ВНV-Санкт-Петербург.2005

15. Милчев М.Н. Практическая энциклопедия цифровой фотографии. АСТ.2004

16. Эндрюс Ф. Цифровая фотография. Практическое руководство. Росмэн-Издат.2004

17. Надеждин Н.Я. Цифровая фотография. Практическое руководство.—СПб.: БХВ-Петербург, 2003.-368с.:ил

18. Гринберг С. Цифровая фотография. Самоучитель. 3-е изд.- СПб.: Питер,2004.- 352с.: ил

19. Айсман Кэтрин. Цифровая фотография. Эффективный самоучитель. Пер. с англ. СПб.: «Диа Софт ЮП», 2005.-640с.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 2

Робота з фотоапаратом загального призначення

Мета роботи: Вивчити устрій фотоапарата. Освоїти процес зарядки плівки у фотоапарат.

Прилади і обладнання: фотоапарат, фото касети, фотоплівка.

Теоретичні відомості

Схема фотографічного апарату

Сучасний фотографічний апарат є вельми точним і складним приладом, за допомогою якого у площині світлочутливого шару негативного фотоматеріалу утворюється дійсне зображення об'єкту, який фотографують.

Основними частинами фотографічного апарату є:

1.Об’ектив - позитивна оптична система, яка розташована на передній стінці світлонепроникної камери і яка дозволяє отримати зображення об'єкту, який фотографують.

2.Світлонепроникна камера захищає світлочутливий шар від дії стороннього світла (що не пройшов через об'єктив).

3.Затвор - механізм, за допомогою якого регулюється тривалість дії на світлочутливий шар проміння світла, що пройшло через об'єктив.

4.Диафрагма - пристосування, що дозволяє застосовувати необхідний діючий отвір об'єктиву.

5.Кадруюче пристосування - служить для закріплення світлочутливого фотоматеріалу усередині фотоапарата. Одночасно це пристосування визначає розмір і форму знімка.

6.Видошукач - пристосування для визначення меж фотографованого простору.

Класифікація фотоапаратів

Фотографічні апарати загального призначення прийнято класифікувати по формату кадру, конструктивним особливостям, ступеню оснащеності, типу затвора, способу наведення на різкість, ступені автоматизації.

За способом наведення на різкість ділять на п'ять основних типів:

1. З нерухомим, жерстковстроєним об'єктивом (фікс-фокус).

2. З наведенням об'єктиву на різкість по шкалі відстаней –шкальні.

3. З фокусуванням по далекоміру – далекомірні.

4. З наведенням за допомогою дзеркального видошукача –дзеркальні.

5. З фокусуванням і установкою кадру по матовому склу – павільйонні.

По формату кадру:

1.Крупноформатні з форматом кадру від 13х18 до 30х40 мм.

2.Середньоформатні з форматом кадру 45х60, 60х60, 60х90 мм.

3.Малоформатні з форматом кадру 24х36 мм

4.Полуформатні з форматом кадру 18х24 мм

5.Миніатюрні з форматом кадру 14х21, 12х17, 10х12 мм

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]