Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи менеджменту МТБ .doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
261.12 Кб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 1

 1. Поняття про організації.

 2. Методи вибору стратегій бізнесу.

 3. Контроль поведінки робітників в організації.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 2

 1. Менеджмент як вид професійної діяльності.

 2. Надання стратегії конкретної форми.

 3. Класифікація засобів управлінського контролю.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 3

 1. Сфери та рівні менеджменту.

 2. Сутність функції організації.

 3. Ситуаційні теорії лідерування. Теорія «життєвого циклу» П. Херсі і К. Бланшара.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 4

 1. Поняття «менеджмент».

 2. Основи організаційного проектування. Розподіл праці. Проектування робіт.

 3. Процес бюджетування.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 5

 1. Ролі та якості менеджера.

 2. Неокласична теорія організації.

 3. Двовимірне трактування стилів керування.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 6

 1. Класична модель прийняття рішень.

 2. Матриця BCG.

 3. Міжособові і організаційні комунікації.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 7

 1. Основи теорії прийняття рішень.

 2. Методи вибору загальнокорпоративної стратегії. Підхід з позиції моделі «життєвого циклу продукту».

 3. Лідерування.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 8

 1. Еволюція управлінської думки. Школа наукового управління.

 2. Типи організаційних структур.

 3. Процесні теорії мотивації. Теорія очікувань В. Врума.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 9

 1. Інтегровані підходи до управління (процесний, системний, ситуаційний).

 2. Зовнішній аналіз.

 3. Інструменти операційного контролю.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 10

 1. Процес прийняття рішень.

 2. Стратегічне планування. Поняття стратегії та її рівнів.

 3. Аудит.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 11

 1. Поведінкова та ірраціональна моделі прийняття рішень.

 2. Класична теорія організації.

 3. Процес комунікації.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 12

 1. Еволюція управлінської думки. Поведінкова теорія менеджменту.

 2. Сучасна теорія організації. Вплив розміру організації.

 3. Континуум стилів керування Р. Лайкерта.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 13

 1. Методи обґрунтування управлінських рішень.

 2. Управління організаційними змінами.

 3. Параметри ефективної системи контролю.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 14

 1. Модель задачі теорії статистичних рішень.

 2. Основи організаційного проектування. Делегування повноважень.

 3. Види управлінського контролю.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 15

 1. Вплив типу проблеми на вибір стилю прийняття рішень.

 2. Управління організаційними змінами. Проведення організаційних змін.

 3. Аналіз фінансових коефіцієнтів.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 16

 1. Теорія ігор.

 2. Розробка загальнокорпоративної стратегії.

 3. Управління комунікаційними процесами.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 17

 1. Експертні методи прийняття рішень.

 2. Внутрішній аналіз.

 3. Методи впливу на підлеглих.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 18

 1. Еволюція управлінської думки. Кількісний підхід (школа науки управління).

 2. Сучасна теорія організації. Вплив стратегії.

 3. Змістовні теорії мотивації. Теорія ієрархії потреб Абрахама Маслоу.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 19

 1. Еволюція управлінської думки. Адміністративна школа.

 2. SWOT-аналіз.

 3. Форми влади.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 20

 1. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів.

 2. Сучасна теорія організації. Вплив середовища.

 3. Бюджетування.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 21

 1. Цілі управлінського планування.

 2. Сучасна теорія організації. Вплив технології.

 3. Поняття і процес контролю.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 22

 1. Сутність планування як функції управління.

 2. Методи вибору загальнокорпоративної стратегії. Метод «пакетного менеджменту».

 3. Процесні теорії мотивації. Модель Портера-Лоулера.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 23

 1. «Управління за цілями» (МВО – management by objectives).

 2. Нова матриця BCG.

 3. Автократично-демократичний континуум стилів керування.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 24

 1. Поняття про організації.

 2. Сучасна теорія організації. Вплив стратегії.

 3. Процесні теорії мотивації. «Теорія справедливості» Стейсі Адамса.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 25

 1. Ролі та якості менеджера.

 2. Основи організаційного проектування. Департаменталізація.

 3. Змістовні теорії мотивації. Теорія потреб Девіда МакКлеланда.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 26

 1. Основи теорії прийняття рішень.

 2. Управління організаційними змінами. Опір організаційним змінам.

 3. Змістовні теорії мотивації. Теорія мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 27

 1. Поведінкова та ірраціональна моделі прийняття рішень.

 2. Визначення цілей діяльності організації.

 3. Поняття і сутність лідерування.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №7 від «23» лютого 2012 року.

Зав. кафедрою проф. Ліпський Г.Є. ___________________________

Екзаменатор Канін О.П. _______________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорожньо-будівельний факультет

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Фахове спрямування 6.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент у транспортному будівництві»

Семестр 8

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту»

Ректорська контрольна робота

Білет № 28

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.