Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КРИМІНАЛІСТИКА.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
61.7 Кб
Скачать

Глава 6. Загальні полдження криміналістичної техніки

Рис. 1. Слідча валіза: 1 — лупа 3,5х; 2 — пристосуван­ня для дактилоскопіювання пальців трупа; 3 — рулетка 10м; 4 — ру­летка сталева 2 м; 5 — штанген­циркуль; 6 — пасатижі; 7 — но­жиці; 8 — пінцет; 9 — викрутка (з 3-ма змінними стрижнями); ТО — індикатор напруги з викруткою; / / — ніж складаний; 12 — магніт­на головка з шарнірним пристро­єм; 13 — склоріз алмазний; 14 — ліхтар акумуляторний; 15 — сур­гуч, пластилін, нитки сурові, голки (в круглому пеналі); 16 — деталі щупа для грунту; 17— рукоятка щупа; 18— комплект пристосувань для ви­явлення і фіксації поверхневих слідів рук, ніг та взуття; 19— комплект із при­стосуваннями і матеріалами для роботи з сіліконовими пастами; 20 — овальний пластмасовий пенал; 21 — поліетиленові флакони для рідини; 22 — пенал; 23 — аерозольний балон з рідким газом «Фреон-12»; 24 — метале­вий затисний держак для сполучення аерозольного балона з поліетилено­вим флаконом

4) засоби для виявлення невидимих і слабовидимих слідів (акумуляторний електричний ліхтар «ФКА-10», лу­пи 3,5х та 7х; йодна трубка в пластмасовому футлярі, набір дактилоскопічних порошків (оксид кобальту, двуокис ти­тану, порошок відновленого воднем заліза, порошок карбо­нільного заліза), дактилоскопічна щіточка із синтетичних волокон, пензель магнітний, пенал із засобами для поперед­нього визначення крові);

5) засоби фіксації та вилучення слідів (силіконові пас­ти у тубах одноразового використання (пасти «К», «У-4»), каталізатори до силіконових паст у скляних флаконах із крапельницею (каталізатор № 18 для пасти «К», каталіза­тор № 21 для пасти «У-4»), пластмасова платівка і метале­ва лопатка для приготування силіконового компаунду; скальпель; гіпс у поліетиленовому пакеті; коробка пласт масова, у якій знаходиться гіпс, що використовується для приготування гіпсової пасти; ложка пластмасова; дакрил у поліетиленовому пакеті; флакони для розчину синтетич­них смол та ін.; пульверизатор із гумовою грушею; універ­сальний розприскуючий пристрій; дактилоскопічна плівка — світла і темна);

6) засоби для дактилоскопіювання трупів і живих осіб (друкарська фарба в тюбику, платівка скляна для нане­сення фарби, дактилоскопічний валик, пристосування для розгинання пальців рук трупа);

7) папка з креслярськими пристосуваннями (лінійка масштабна; лінійка візирна; розсувний трикутник; план­шет; циркуль-вимірювач; каталог кольорів).

Комплекти науково-технічних засобів вузької спрямо­ваності мають інше наповнення. Так, комплект науково-технічних засобів для роботи зі слідами рук (дактилоско­пічний набір) призначений для виявлення, фіксації, попе­реднього дослідження й вилучення слідів рук на місці по­дії (під час проведення слідчих дій), а також для дактилос­копіювання живих осіб і трупів. Габаритні розміри набору 500 х 400 х 180 мм, маса не більш ніж 6 кг. До комплектації набору входять: щіточки магнітна та флейцева, порошки дактилоскопічні магнітні й немагнітні, хімічні реактиви для виявлення слідів рук (алоксан, нінгидрін, малахітова зелень, азотнокисле срібло та ін.), йодна трубка, ліхтар електричний акумуляторний, дактилоплівки (темні та світ­лі), валик дактилоскопічний, фарба друкарська, скельце предметне, подушечка та ложка для дактилоскопіювання, рукавички гумові, пінцет анатомічний, пристосування для розгинання пальців трупа, ножиці, скальпель, лупи ви­мірювальна і криміналістична, дактилокарти, лінійки мас­штабна і вимірювальна, олівці кольорові, олівець графітовий, склограф, ручка кулькова, ластик, конверти, папір, голка швейна, нитки, етикетки для речових доказів.

Портативний набір «Молекула» призначений для ро­боти з мікрооб'єктами на місці події. Його габаритні роз­міри 205 х 90 х 50 мм, маса — 0,8 кг. До комплекту набору входять: лупа 4-складна, пробірки з пробкою, піпетка, ли­пка стрічка, щіточка, шкребок, лопатка-шпатель, зонд штиковий, пінцети прямий і вигнутий, ножиці манікюрні, скельця предметне та предметне із заглибленням, пакети поліетиленові з замком, шкребок вигнутий.

Пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ) — ав­томобіль спеціального призначення (як правило, мікроав­тобус) із розміщеним у його кузові комплексом приладів і апаратів, різними криміналістичними комплектами для провадження досліджень на місці події. Широкого вжитку набули ПКЛ, створені на базі різних моделей автомобілів «РАФ», «УАЗ», «Газель». Останнім часом використовую­ться автомобілі імпортного виробництва високої прохідно­сті (наприклад, «Магсіа»).

Основними завданнями ПКЛ є: 1) своєчасне транспор­тування науково-технічних засобів до місця провадження слідчої дії; 2) забезпечення виїзду учасників слідчої дії на місце її проведення; 3) використання приміщення ПКЛ для провадження процесуальних дій із застосуванням техніко-криміналістичних методів, фіксації їх ходу і ре­зультатів; 4) проведення попередніх досліджень предме­тів, документів, слідів.

ПКЛ оснащена технічними засобами, які умовно по­діляються на сім відділів: 1) електротехнічне устаткуван­ня; 2) засоби зв'язку і сигналізації; 3) засоби для виявлен­ня, фіксації, вилучення і попереднього дослідження дока­зів; 4) фотовідділ; 5) протипожежні засоби й інструменти; 6) допоміжні технічні засоби; 7) спецодяг і санітарні засоби.

Типова ПКЛ містить такі комплекти науково-техніч­них засобів, як комплект пошукових засобів; комплект для роботи зі слідами; комплект для роботи з мікрочастинами; комплект для огляду і дослідження документів; комплект для роботи з трупом; фотокомплекти; комплект відеоапа-ратури; комплект освітлювальної апаратури; набір інстру­ментів; набір пакувальних засобів; комплект засобів сигна­лізації і зв'язку; комплект засобів забезпечення безпеки; комплект допоміжних засобів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.