Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Модуль 5.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
69.12 Кб
Скачать

15. Провадження в справах про адміністративні правопорушення - це:

А) поєднання адміністративно-правових засобів регулювання, що проявляється в централізованому порядку, імперативному методі впливу та юридичній нерівності суб’єктів правовідносин;

Б) низка послідовних дій уповноважених органів (посадових осіб), які спрямовані на вирішення питання про адміністративну відповідальність, притягнення винних до такої відповідальності й забезпечення виконання винесеної постанови;

В) складова частина управління, що забезпечує систематичну перевірку виконання Конституції та законів України і полягає у втручанні в оперативну діяльність підконтрольних органів та вжитті заходів примусу щодо них;

Г) процедура виконання адміністративного стягнення.

16. Хто із перелічених осіб не є учасником провадження в справі про адміністративне правопорушення?

А) Особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення.

Б) Експерт.

В) Законний представник.

Г) Перекладач.

17. Хто із перелічених осіб має право складати протокол про адміністративне правопорушення?

А) Уповноважена посадова особа органу внутрішніх справ.

Б) Народний депутат України.

В) Суддя.

Г) Прокурор.

18. Протокол про адміністративне правопорушення не складається, якщо:

А) правопорушник оспорює стягнення;

Б) стягнення оформлюється і стягується на місці вчинення правопорушення, а порушник, не оспорює порушення і стягнення, що накладається;

В) правопорушник вважає, що дії особи, яка складає адміністративний протокол є незаконними;

Г) факт адміністративного правопорушення зафіксовано іншим чином.

19. По закінченню складання адміністративного протоколу правопорушник:

А) зобов’язаний його підписати;

Б) зобов’язаний його підписати за вимогою особи, що склала такий протокол;

В) зобов’язаний його підписати, але має право відмовитись від підпису;

Г) не має права його підписувати.

20. Який із перелічених заходів є заходом забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення?

А) Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення.

Б) Складання протоколу про адміністративне правопорушення.

В) Адміністративне затримання.

Г) Адміністративний нагляд.

21. Який із перелічених заходів є заходом забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення?

А) Адміністративний арешт.

Б) Особистий огляд.

В) Привід.

Г) Усне попередження.

22. За загальним правилом адміністративне затримання може тривати до:

А) 3 годин;

Б) 3 діб;

В) 72 годин.

Г) 15 діб.

23. Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту:

А) складення протоколу про адміністративне правопорушення;

Б) доставлення порушника для складення протоколу;

В) вчинення адміністративного правопорушення;

Г) надання відповідної санкції прокурора.

24. Який з наведених органів не уповноважений проводити вилучення речей та документів?

А) Податкові органи.

Б) Посадові особи Військової служби правопорядку.

В) Органи, що здійснюють управління у сфері мисливського господарства.

Г) Органи, що здійснюють управління у сфері захисту прав споживачів.

25. Який із зазначених органів не уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення?

А) Прокурор.

Б) Суд.

В) Орган внутрішніх справ.

Г) Податкові органи.

26. Який із зазначених органів уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення?

А) Адміністративний суд.

Б) Суд загальної юрисдикції.

В) Місцева державна адміністрація.

Г) Голова місцевої ради.

27. Адміністративну комісію формує:

А) адміністративний суд;

Б) місцева рада;

В) органи МВС;

Г) виконавчий комітет місцевої ради.

28. Обставиною, що виключає провадження в справі про адміністративне правопорушення, є:

А) закінчення на момент розгляду справи строків накладення адміністративного стягнення;

Б) щире розкаяння винного;

В) вчинення правопорушення неповнолітнім;

Г) усунення порушником негативних наслідків правопорушення.

29. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення компетентний орган виносить:

А) ухвалу;

Б) постанову;

В) адміністративний протокол;

Г) наказ або постанову.

30. По справі про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) може ухвалити постанову про:

А) передачу справи на розгляд трудового колективу;

Б) закриття справи;

В) звільнення правопорушника із займаної посади;

Г) залишення адміністративного протоколу без розгляду.

31. За загальним правилом справа про адміністративне правопорушення має бути розглянута протягом 15 днів з моменту:

А) скоєння правопорушення;

Б) складання адміністративного протоколу;

В) надходження адміністративного протоколу до органу компетентного вирішити справу;

Г) направлення правопорушникові повідомлення про розгляд справи.

32. Факультативною стадією провадження в справі про адміністративне правопорушення є стадія:

А) порушення правопорушення;

Б) оскарження (опротестування) постанови по справі;

В) розгляду справи по суті та прийняття рішення.

Г) виконання постанови по справі.

33. Постанова у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом:

А) 10 днів з моменту ознайомлення з нею правопорушника;

Б) 10 днів з моменту винесення постанови;

В) 30 днів з моменту винесення постанови;

Г) 3 днів з моменту ознайомлення з нею правопорушника;

34. Протягом якого строку розглядається скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення?

А) 30 днів з моменту винесення постанови.

Б) 5 днів з моменту подачі скарги.

В) 10 днів з дня їх надходження.

Г) 15 днів з моменту закінчення строку оскарження.

35. Постанова у справах про адміністративні правопорушення винесена судом:

А) є остаточною та оскарженню чи опротестуванню не підлягає;

Б) може бути опротестована до адміністративного суду;

В) може бути оскаржена чи опротестована до адміністративного суду;

Г) може бути оскаржена чи опротестована до апеляційного суду.

36. Хто із учасників провадження в справі про адміністративне правопорушення не може оскаржити (опротестувати) постанову по справі?

А) Потерпілий.

Б) Свідок.

В) Правопорушник.

Г) Прокурор.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.