Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Модуль 5.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
69.12 Кб
Скачать

Тестові питання по модулю № 5

“Адміністративний процес”

1. Адміністративний процес - це:

А) встановлений законом порядок розгляду і вирішення індивідуально-конкретних справ, що виникають у сфері державного управління, судами або спеціально уповноваженими на те органами;

Б) встановлене законодавством коло повноважень органу виконавчої влади чи посадової особи;

В) напрям спеціалізованої діяльності виконавчої влади, зміст якої характеризується однорідністю та цільовою спрямованістю;

Г) визначений законом порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.

2. Адміністративний процес, як правило, пов’язаний:

А) із діяльністю щодо виконання судових рішень;

Б) із виконавчо-розпорядчою діяльністю;

В) із діяльністю щодо відправлення правосуддя в цивільних справах;

Г) із вирішенням справ про адміністративні правопорушення.

3. Обов’язковим суб’єктом адміністративного процесу є:

А) громадянин;

Б) суд або орган (посадова особа) наділений відповідними повноваженнями у сфері державного управління;

В) об’єднання громадян;

Г) суд.

4. Органи виконавчої влади (їх посадові особи) виступають суб’єктами:

А) значної частини адміністративних проваджень;

Б) усіх адміністративних проваджень;

В) лише тих адміністративних проваджень, що пов’язані з притягненням до адміністративної та дисциплінарної відповідальності;

Г) лише на вимогу адміністративного суду.

5. Поняття «учасник адміністративного процесу»:

А) тотожне поняттю «суб’єкт адміністративного процесу»;

Б) охоплюється поняттям «суб’єкт адміністративного процесу»;

В) включає в себе поняття «суб’єкт адміністративного процесу»;

Г) не співвідноситься з поняттям «суб’єкт адміністративного процесу».

6. Який із перелічених принципів не притаманний адміністративному процесові?

А) Принцип швидкості та економічності процесу.

Б) Принцип самостійності в прийнятті рішень.

В) Принцип презумпції неправомірності дій громадян.

Г) Принцип офіційності.

7. Адміністративний процес складається з:

А) процесуальних стадій;

Б) адміністративних проваджень;

В) процесуальних стадій та етапів;

Г) процесуальних стадій та процесуальних дій.

8. Процесуальна стадія - це:

А) поєднання адміністративно-правових засобів регулювання, що виявляється у централізованому порядку, імперативному методі впливу та юридичній нерівності суб’єктів правовідносин;

Б) система засобів психологічного, фізичного, матеріального або іншого впливу на свідомість і поведінку людей з метою забезпечення виконання встановлених обов’язків, розвитку суспільних відносин в межах закону;

В) відносно уособлена, відділена часом і логічно пов’язана сукупність процесуальних дій, спрямованих на досягнення мети та розв’язання завдань адміністративного провадження, яка характеризується колом суб’єктів і закріплюється в процесуальних актах.

Г) відносно уособлена, відділена часом і логічно пов’язана сукупність процесуальних дій, спрямованих на досягнення мети та розв’язання завдань окремого етапу адміністративного провадження.

9. Неюрисдикційні провадження - це провадження, яке регламентує:

А) вирішення спорів та правових конфліктів у сфері державного управління;

Б) вирішення справ про притягнення до адміністративної та дисциплінарної відповідальності;

В) вирішення справ позитивного характеру (не пов’язаних з правовими конфліктами);

Г) врегулювання нормотворчого процесу.

10. Установче провадження регламентує:

А) порядок діяльності державних установ;

Б) вирішення спорів за участю державних установ;

В) порядок утворення, реорганізації та ліквідації державних установ;

Г) порядок утворення, реорганізації та ліквідації органів державного управління та інших суб’єктів.

11. Дисциплінарне провадження регламентує:

А) порядок забезпечення дотримання трудової та службової дисципліни;

Б) порядок притягнення військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності;

В) порядок забезпечення дотримання військової дисципліни;

Г) порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності службовців цивільної та мілітарної служби.

12. Яке зі згаданих проваджень не є адміністративним?

А) Дисциплінарне провадження.

Б) Провадження у справах про банкрутство.

В) Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Г) Провадження за зверненням громадян.

13. Яке зі згаданих проваджень не є адміністративним?

А) Наказне провадження.

Б) Дисциплінарне провадження.

В) Діловодство.

Г) Провадження з прийняття нормативних актів.

14. Адміністративна юрисдикція - це:

А) система органів виконавчої влади, основною функцією яких є контроль;

Б) розгляд судами спорів між громадянами та юридичними особами з приводу невиконання ними умов договорів;

В) розгляд адміністративно-правових спорів, справ про адміністративні правопорушення спеціально уповноваженими на те органами (посадовими особами);

Г) розгляд адміністративних справ спеціально уповноваженими на те органами (посадовими особами).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.