Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
75.26 Кб
Скачать

Склад проекту

технічна документація проекту автоматизації технологічних процесів

Проектом називається сукупність текстових матеріалів, розрахунків, креслень, необхідних для будівництва та реконструкції нових заводів, цехів, установок, споруд, на промисловому майданчику. Проект координує діяльність різних установ і підприємств – виробників обладнання, будівельних організацій з метою досягнення кінцевого результату з заданими техніко-економічними характеристиками.

Проектом встановлюються: перелік обладнання і взаємозв’язку між окремими агрегатами, взаємне розташування будівель і споруд на промисловому майданчику, порядок виконання різних видів робіт – монтажних, спеціальних, вартість тощо.

Проект, як правило, ділять на частини, що відповідають видам будівельно-монтажних робіт: «Основне технологічне обладнання», «Електротехнічне обладнання», «Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика». Виконують проект з урахуванням вимог спеціальних норм та правил, відомчих норм, керуючих матеріалів, що враховують конкретні особливості виконання окремих видів робіт.

Для наладчиків приладів і систем автоматизації будь-якої кваліфікації необхідно постійно звертатися до документів проекту. Тому викладення матеріалу розділу ставить за мету вироблення навичок знаходження в робочих кресленнях та текстових матеріалах відомостей, необхідних для виконання робіт.

Основним документом, за яким проводять комплектацію, монтаж, налагодження та експлуатацію систем автоматики є проект автоматизації. Відхилення від проекту на будь-якій стадії робіт недопустимі без узгодження з проектною установою, що випустила проект. Налагоджувальні роботи по приладам і засобам автоматизації проводять по кресленням та схемам, які входять до складу проекту.

Матеріали проекту являють собою комплект графічних (креслень та схем) та текстових матеріалів, в яких з використанням умовних позначень і символів передається функціональне призначення кожного приладу та системи, визначається тип, місце встановлення і способи з’єднання елементів (перетворювачів, приладів, регуляторів) між собою, формуються вимоги до точності та надійності роботи устроїв.

На всіх етапах проведення пусконалагоджувальних робіт наладчики мають справу з проектною документацією, тому вони повинні вміти підбирати необхідні для роботи документи, прочитати їх вміст використати в роботі. Вдосконалення технології виробництва, розробка та впровадження нових засобів автоматизації визначають індивідуальний характер проекту автоматизації сучасних технологічних процесів, тому навіть досвідчені наладчики, що працювали на аналогічних підприємствах, повинні тщательно ознайомиться зі складом і вмістом проекту автоматизації.

Вимоги до порядку розроблення, об’єму і технологічному вмісту проекту встановлені в нормативному документі ВСН 281- 75 «Тимчасові вказівки по проектуванню систем автоматизації технологічних процесів», а правила і положення по розробці, оформленню і обігу конструкторських документів регламентуються стандартами Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

Проектну документацію на будівництво нових, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення діючих підприємств, будівель і споруд галузей народного господарства складають у відповідності до положень Інструкції про склад, порядок розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будівель та споруд (СН 202-81). Відповідно до Інструкції проекти розробляються в одну (при будівництві підприємств за типовими або повторно застосованими проектами, а також для технічно нескладних проектів ) або дві ( для крупних і складних об’єктів будівництва) стадії.

На першій стадії розробляють загальну пояснювальну записку, що вміщує вихідні дані для проектування, техніко-економічні обґрунтування, основні проектні рішення по дотриманню вимог правил і норм та державних стандартів по вибухо- та пожежній безпеці, техніці безпеки і охорони праці, захисту навколишнього середовища. В розділі «Технологічні рішення» відображують принципові рішення по енергозабезпеченню підприємства, внутрішньозаводському транспорту, зв’язку, питання компоновки обладнання, основні технічні рішення та характеристики обраних для управління виробництвом приладів, засобів автоматизації або агрегатованих комплексів і основні вимоги до технологічного обладнання , які повинні забезпечити можливість встановлення первинних вимірювальних перетворювачів, регулюючих органів, передбачити будівництво приміщень для встановлення апаратури, естакад для прокладення з’єднувальних ліній тощо.

На другій стадії проектувальні установи розробляють робочі креслення та текстові матеріали.

Наладчикам необхідні наступні матеріали, що входять в комплект робочих креслень:

  • структурні схеми управління т а контролю

  • функціональні схеми автоматизації технологічних процесів

  • принципові схеми контролю, автоматичного регулювання, управління та живлення

  • монтажні схеми щитів та пультів, схеми зовнішніх з’єднань

  • пояснювальна записка, заказні специфікації

Цим переліком не обмежується проектна документація, що необхідна наладчикам. В окремих випадках необхідні плани розташування засобів автоматизації, загальні види щитів та пультів. Часто приходиться звертатися до документів технологічної частини проекту: кресленням основного технологічного обладнання, регламенту технологічного процесу тощо.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поясніть, яку документацію розробляють на першій стадії проектування

2. Що є основним документом, по якому проводять монтаж, наладку та експлуатацію систем автоматизації

3. Назвіть основні розділи проекту

4 Поясніть стадії розробки проекту

ОРЕШНИЦА

ФОРМА ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ

Руководство по эксплуатации

Форма используется для выпечки в домашних условиях печенья в виде грецкого ореха с начинкой. Форма для печенья состоит из двух шарнирных полуформ с ручками: основной Ю, имеющей гнёзда для формирования и выпечки из теста скорлупчатых половинок ореха и верхней, формующей полости для начинки(крема, повидла, джема)

Форма разработана для выпечки печенья на плите.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1 при выпечке печенья в первый раз слегка смажьте гнёзда основной полуформы и выступы верхней полуформы маслом.

2 закройте форму и для нагрева ставьте основной полуформой на плиту

3 после нагрева (до 5 минут) заложите в каждое гнездо основной полуформы тесто не более половины чайной ложки, а в среднее гнездо – 1 чайную ложку.

4 закройте форму и ставьте на плиту основной полуформой вниз

5 время выпечки 3-5 минут (на нормальном, не сильном пламени, для газовой плиты). О готовности половинок печенья судите по колеру печенья, приоткрывая форму

6 чтобы тесто не приставало к чайной ложке, окунайте её время от времени в стакан с водой.

7 густую начинку закладывать горкой в одну половинку ореха и накрывать второй половинкой сразу после выпечки, пока печенье не остылою.

8 для жидкой начинки и крема половинки остудить, чтобы начинка не растаяла

Жидкую начинку можно загустить измельченными отходами печенья, выдавленными из гнёзд при выпечке.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]