Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
75.26 Кб
Скачать

Загальні відомості про проектуванню систем автоматизації технологічних процесів

ПЛАН

 • основні розділи проекту

 • стадії проектування

 • задачі проектування

 • склад проекту

Проект промислового об’єкту у відповідності до інструкції СН 202-81 складається з наступних основних розділів:

1 загальної пояснювальної записки

2 техніко-економічного обґрунтування

3 технології виробництва, що складається з підрозділів:

- системи автоматизації технологічних процесів

- електропостачання та електрообладнання

- теплових мереж

4 організації праці та системи управління виробництвом

5 зв’язку та сигналізації

6 будівництво

7 організації будівництва

8 кошторисного

9 паспорту проекту (складеного за формою)

При розробці проекту реконструкції діючого виробництва, цеху і об’єкту кількість частин проекту, що вказані вище, може бути скорочено шляхом виключення техніко-економічної частини з включенням матеріалів і даних в загальну пояснювальну записку, а організацію будівництво – в будівельну частину.

Технічні елементи, що входять до складу проекту, складаються:

1 з графічних – схем, графіків, креслень тощо

2 текстових – пояснювальної записки, специфікацій, кошторисів, та інших технічних документів

Системи автоматизації технологічних процесів є частиною системи управління підприємством і повинен бути пов’язані з проектом системи управління підприємством.

Проектування систем автоматизації технологічних процесів здійснюється в дві стадії:

 • «проект» з проектним кошторисним розрахунком

 • «робоча документація» з локальними кошторисами

В стадії «робочий проект» здійснюється проектування в наступних випадках: при прив’язці типових та повторно використовуємих економічних проектів; для технічно нескладних об’єктів; при технологічному переобладнанні (без розширення виробничих площ).

При проектуванні систем автоматизації технологічних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, а також об’єктів з новою або складною технологією виробництв вказаним вище стадіям проектування повинні передувати науково-дослідницькі роботи, результати якої використовується в проекті.

Окремі комплекси з великими обсягами проектної документації, а також проекти, виконані спеціалізованою установою, можуть представляти окрему частину проекту промислового підприємства.

При розробці проектів систем автоматизації технологічних процесів проектні організації повинні керуватися:

- основними технічними напрямками підприємств відповідної галузі промисловості, а також в розробці системи управління і засобів автоматизації, виходячи з досягнень науки та техніки;

- результатами науково-дослідницьких робіт; передовим вітчизняним та зарубіжним дослідом в галузі автоматизації, щоб на момент вводу проектів підприємства були технічно передовими;

- діючими нормативними документами по проектуванню систем автоматизації, каталогами на прилади і засоби автоматизації, монтажні вироби, Державними стандартами, а також еталонами проектів систем автоматизації тощо;

- нормами і правилами будівельного проектування, санітарними, електротехнічними, протипожежними та іншими вимогами;

- нормами і правилами будівельних, монтажних спеціальних робіт;

- затвердженими кошторисними нормами для визначення кошторисної вартості систем автоматизації технологічних процесів;

Проектні документи (креслення, пояснювальні записки, кошториси) повинні мати мінімальний об’єм і бути складені таким чином,щоб користування ними не викликало ускладнень. Умовні позначення на кресленнях повинні виконуватися в відповідності до стандартів.

При розробці проектної документації повинно забезпечуватися:

 • рішення задач автоматизації на сучасному технічному рівні, а також застосування прогресивних видів обладнання і матеріалів, якими є блоки агрегативного обладнання, комплектні операторські пункти, пункти датчиків, магістральні багатожильні кабелі тощо;

 • зниження вартості;

 • виконання монтажних робіт крупноблочним індустріальним методом, що скорочує терміни монтажу;

 • комплектування засобів автоматизації електроапаратури і матеріалів;

 • визначення кошторисної вартості обладнання і монтажу;

 • визначення техніко-економічного ефекту від впровадження прийнятих в проекті рішень.

Склад проекту.

Проектом встановлюється: перелік обладнання та взаємозв’язку між окремими агрегатами, взаємне розташування будівель і споруд на промисловому майданчику, порядок виконання різних видів робіт (монтажних, спеціальних), вартість…. Проект, як правило, розділяють на частини відповідно видам робіт:

 • основне технологічне обладнання,

електротехнічне обладнання,

 • контрольно-вимірювальні прилади і автоматика.

Виконують проект з урахуванням вимог спеціальних норм і правил, відомчих норм та керуючих документів, що враховують особливості виконання окремих видів робіт.

Питання:

1 Назвіть основні види проектів

2 Поясніть ознаки проектної діяльності

3 Наведіть приклади проектів

4 З яких частин складається технічні елементи, що входять до складу проекту

5 Назвіть розділи, з яких складається проект

6 Які дії характеризують завершальний етап виробничого проектування

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]