Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kontrolnaya_zaochnikam_upep.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
312.32 Кб
Скачать

36

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Кафедра економіки підприємства

завдання на контрольну роботу

з дисципліни “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

для студентів заочної форми навчання

Напрям підготовки – 0305 “ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО”

Спеціальність – 6.030505 “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ - УПЕП”

Донецьк - 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

завдання на контрольну роботу

з дисципліни “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

для студентів заочної форми навчання

Напрям підготовки – 0305 “ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО”

Спеціальність – 6.030505 “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ - УПЕП”

Робоча програма і завдання на контрольну роботу розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства.

Протокол № 9 від 26травня 2009р.

Донецьк - 2009

ББК 65.29

Е 40

Робоча програма і завдання на контрольну роботу з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання / Сост. С.М.Крапівницька, у.В.Лаврик. – Донецьк, ДонНту –2009р. - 54с.

Дані методичні вказівки включають робочу навчальну програму курсу “Економіка підприємства”, завдання контрольної роботи, перелік основних питань для підготовки до іспиту, критерії оцінки знань студентів, перелік основної і додаткової літератури, необхідної для вивчення даної дисципліни.

ЗМІСТ

1.Мета та задачі дисципліни 5

2.Контрольна робота з дисципліни 5

3.Перелік основних питань для підготовки до іспиту 24

4.Оцінювання знань студентів 26

5.Перелік основної та додаткової літератури 26

5.1.Основна література 26

5.2.Додаткова література 28

Мета та задачі дисципліни

Мета дисципліни – отримання знань в області підприємства, розвиток сучасного економічного мислення, вироблення уміння і навиків прийняття правильних рішень при організації господарської діяльності підприємства, оволодіння ефективними засобами господарського управління.

Основні задачі – викладення теоретичного і практичного матеріалу у відповідності з робочою програмою, вивчення особливостей становлення ринкових відношень на Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

  • теорію і практику господарювання на рівні підприємства, формування і використання виробничого потенціалу, взаємодії всіх видів ресурсів, організацію і ефективність господарської та інших видів діяльності.

Уміти:

  • творчо підходити до підготовки і прийняття управлінських рішень з економіки;

  • обґрунтувати структуру і напрямки діяльності підприємства, розробляти і реалізовувати плани його розвитку, аналізувати і узагальнювати результати виробничо-господарської і комерційно-фінансової діяльності;

  • пропонувати ефективні заходи господарювання і контролювати їх здійснення при зміні ситуації в ринковому середовищі.

При вивченні даної дисципліни студент повинен використовувати знання, отримані раніше при вивченні дисциплін: політична економія, економічна теорія, мікроекономіка та інші.

Знання, отримані при вивченні дисципліни "Економіка підприємства", можуть використовуватися при подальшому вивченні економічних дисциплін: організація виробництва, інвестиційна діяльність, основи зовнішньоекономічної діяльності, фінанси та кредит, планування, менеджмент, бухгалтерський облік, маркетинг та інші.

Вивчення дисципліни "Економіка підприємства" сприяє формуванню професійного рівня фахівців у відповідності з вимогою кваліфікаційної характеристики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]