Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
07_Chytridiomycota.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
957.95 Кб
Скачать

Порядок Моноблефаридальні - Monoblepharidales

Нефункціонуюча центріоля розміщується паралельно до базального тіла джгутика. Центральний комплекс органел наявний, але представлений лише ядром та рибосомальною зоною, які оточені цистер­нами ендоплазматичної сітки. Ліпідних глобул кілька, вони дрібні, розташовуються на передньому боці клітини і асоціюються з багатьма видовженими мікротільцями. Мітохондрії розташовані біля базального тіла джгутика і пов'язані з ним багатьма поодинокими мікротрубочками. Ядро не має прямого зв'язку з базальним тілом. Румпосома наявна, розташовується латерально і асоційована з плазмалемою та одним із мікротілець.

Вегетативне тіло – нерозгалужений або мало розгалужений неклітинний міцелій. Статевий процес – оогамія.

Типовим представником є рід моноблефаріс Monoblepharis. Гриб належить до прісноводних сапротрофів і розвивається на різноманітних рослинних та тваринних рештках, утворюючи на них білуваті повсті.

Гаметоспорофіт гриба представлений мало розгалуженим неклітинним міцелієм, диференційованим на довгі тонкі ризоїди та широкі висхідні нерозгалужені гіфи. При нестатевому розмноженні верхівка висхідної гіфи відмежовується від міцелію септою, видовжується і перетворюється на зооспорангій. Зооспори після періоду активного руху знаходять придатний субстрат, осідають на нього і проростають у новий міцелій.

При статевому розмноженні верхівка висхідної гіфи відмежовує мікропоровими септами дві клітини, з яких одна розвивається в оогоній з однією яйцеклітиною, а друга – в антеридій з чотирма-вісьмома сперматозоїдами. Після звільнення з антеридію сперматозоїди підпливають до оогонія, осідають на нього, один з них проникає в оогоній і запліднює яйцеклітину. Утворюється диплоїдна зигота, яка вкриваєть­ся товстою оболонкою і переходить у стан спокою. Після завершення періоду спокою ядро редукційно ділиться, оболонка зиготи тріскається і зигота проростає у новий міцелій. Таким чином, життєвий цикл гаплофазний, із зиготичною редукцією, без чергування поколінь та без дикаріонтичних стадій.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]