Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
07_Chytridiomycota.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
957.95 Кб
Скачать

Порядок Спіцеломіцетальні - Spizellomycetales

Нефункціонуюча центріоля розміщується до базального тіла джгутика під кутом біля 45°. Центральний комплекс органел, оточених цистерною ендоплазматичної сітки, відсутній. Рибосоми та мікротільця розміщені в цитоплазмі дифузно. Мітохондрії розташовані біля базального тіла джгутика і пов'язані з ним багатьма поодинокими мікро-трубочками. Ядро має довгий випин, який майже контактує з базальним тілом або переходить у поперечно-смугастий ризопласт. Ліпідних глобул кілька, вони дрібні, розташовуються на передньому (протилежному від джгутика) боці клітини. Румпосома відсутня. Вегетативне тіло - плазмодій або ризоміцелій. Характерний представник порядку - рід Olpidium.

Рід ольпідіум - Olpidium. Види роду уражують переважно різно­манітні органи наземних рослин. До найбільш небезпечних фітопа-тогенних видів належить Olpidium brassicae - ольпідіум капустяний, який паразитує на хрестоцвітих і викликає хворобу капусти, відому під назвою «чорна ніжка капустяної розсади». На коренях, кореневих волосках та кореневій шийці рослини-господаря з'являються бурі плями, тканини в цих місцях швидко загнивають, і рослина гине. Вегетативне тіло цього гриба – плазмодій, який розташовується в середині клітини рослини-господаря. Життєвий цикл досить схожий із таким у синхітріуму, проте, на відміну від попереднього представника, види роду ольпідіум не утворюють соруси зооспоранпїв. Вміст плазмодію за кількістю ядер розпадається на окремі одноджгутикові фрагменти – майбутні зооспори. Після цього в оболонці плазмодію утворюється вивідна протока, яка пробиває оболонку клітини-господаря, і зооспори через неї виходять назовні. Зооспора деякий час плаває, після чого прикріплюється до клітини кореня рослини, переливає в неї свій вміст, і весь процес починається знову. В цьому випадку вся особина (все вегетативне тіло) перетворює свій вміст на зооспорангій. Такий шлях утворення зооспорангіїв називають холокарпічним або монокар­пічним, а особини – відповідно холокарпічними або монокарпічними.

Порядок Бластокладіальні - Blastocladiales

Нефункціонуюча центріоля розміщується під прямим кутом до базального тіла джгутика. Центральний комплекс органел включає ядро, яке з одного боку асоційоване з базальним тілом, а з протилежного - т. зв. ядерним ковпачком (рибосомальною зоною, оточеною ендоплазматичною сіткою і притиснутою до поверхні ядерної оболонки). На латеральному боці клітини є складний комплекс, утворений притиснутою до плазмалеми цистерною ендоплазматичної сітки, видовженим мікротільцем, яке асоціюється з кількома дрібними лінійно розміщеними ліпідними глобулами; останні асоційовані з видовженою мітохондрією, верхівка якої оперезує базальне тіло.

Вегетативне тіло – плазмодій, ризоміцелій або несептований міцелій. Статевий процес- ізо- та гетерогамія. Життєвий цикл - гаплоди-плофазний.

Характерним представником порядку є рід алломіцес - Аllотуces (рис.), вегетативне тіло якого має міцеліальну будову. Гриб розвивається як водний або ґрунтовий сапротроф, оселяючись на рослинних залишках та трупах тварин. Спорофіт гриба - це мало розгалужений неклітинний міцелій з перетяжками та несправжніми септами. Ядра спорофітів диплоїдні. На верхівках бічних відгалужень після відокремлення їх від міцелію мікропоровими септами розвиваються тонкостінні або товстостінні зооспорангії, які також часто називають цистами. В кожному зооспорангії утворюється багато зооспор. Зооспори з тонкостінних зооспорангіїв проростають у нові диплоїдні спорофіти.

Рис. Allomyces: А-гаметофіт; Б-спорофіт. 1 - жіночий гаметангій, 2 - чоловічий гаметангій; 3 - зооспорангій; 4 – циста

У товстостінних зооспорангіях перед утворенням зооспор відбувається мейоз, і, як наслідок, в них утворюються гаплоїдні зооспори. Вони проростають у гаплоїдні гаметофіти, що морфологічно не відрізняються від спорофітів. Проте на верхівках бічних відгалужень замість зооспорангіїв утворюються або чоловічі, або жіночі гаметанпії, які відокремлюються від гіфи мікропоровими септами. Після виходу у зовнішнє середовище гамети, що морфологічно не відрізняються від зооспор, копулюють. Копуляція пов'язана з реакцією на статевий гормон – сиренін. Далі ядра гамет зливаються, і зигота без періоду спокою розвивається у новий диплоїдний спорофіт. Таким чином, життєвий цикл гаплодиплофазний зі споричною редукцією та ізоморфною зміною поколінь.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]