Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна робота1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
08.08.2019
Размер:
170.5 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний університет ”Львівська Політехніка "

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту організацій

Лабораторна робота_1

З курсу “Статистика ”

На тему: ”Розрахунок відносних

статистичних величин ”

(варіант-18)

Виконала:

Ст. гр. МЕ-26

Саламаха Ксенія

Керівник:

Гвоздь М.Я.

Львів-2011

Лабораторна робота №1

Мета роботи – набути навиків обчислення різних видів відносних величин.

1.1 Визначаємо частку посівної площі Сумської та Харківської областей та України у загальній площі областей та загальній площі Україні;

- структуру посівних площ України по областях.

Таблиця 1.1

Структура посівних площ

Назва площі

Загальна земельна площа тис. га

Уся площа

У тому числі у % до посівної площі

тис. га

у % до загальної площі

Зернові культури

Технічні культури

Картопля та овочево- баштанні культури

Кормові культури

Сумська обл.

2383

1062

44,566

56

8,85

8,192

26,93

Харківська обл.

3142

1656

52,705

51,33

17,51

8,213

22,947

Україна

60355

27928

46,273

55,808

13,531

7,834

22,827

1.2 Визначаємо питому вагу площі відведеної під зернові, технічні, картопляні і овочево-баштанні та кормові культури у цих областях у посівній площі, відведеній під цю культуру в Україні;

- питому вагу усієї посівної площі області в усій посівній площі України.

Таблиця 1.2

Питома вага посівних площ регіонів у посівній площі України

Назва області

Уся посівна площа

У тому числі у % до цієї культури по Україні

тис.га

у % до посівної площі України

Зернові культури

Технічні культури

Картопля та овочево-баштанні культури

Кормові культури

Сумська обл.

1062

3,8

3,818

2,487

3,976

4,486

Харківська обл.

1656

5,93

5,454

7,674

6,216

5,961

Україна

27928

100

15586(100%)

3779(100%)

2188(100%)

6375(100%)

1.3 Порівнюємо площі, відведені під кожний тип культури по областях.

Таблиця 1.3

Порівняння посівних площ двох областей

У тому числі


Назва області

Відношення посівних площ

Зернові культури

Технічні культури

Картопля та овочево-баштанні культури

Кормові культури

Сумська обл.

3,80

2,13

0,34

0,31

1,02

Харківська обл.

5,93

3,04

1,04

0,49

1,36