Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна робота04_2011.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
196.1 Кб
Скачать

Практична робота №4

з дисципліни „Офісне програмне забезпечення” 5.05010301

Завантаження Word. Будова вікна Word. Встановлення параметрів вікна. Довідникова система Word. Управління документами. Редагування тексту.

Мета:

 • Навчитись завантажувати текстовий редактор; вивчити будову вікна; встановлювати параметри вікна;

 • Навчитись здійснювати пошук інформації за довідниковою системою Word.

 • Навчитись виконувати дії по управлінню документами (створення, відкриття, збереження, збереження різних версій, резервування та відновлення файлів; захист документів, отримання інформації про документ, попередній перегляд, друк документів, управління папками)

 • Навчитись редагувати документ (введення тексту, переміщення по тексту, виділення тексту; копіювання, переміщення, знищення, копіювання виділеного фрагменту тексту; відміна та повторення попередньої дії; автозаміна та автотекст, пошук та заміна тексту; коректура документу)

Виконання роботи:

Завдання

Завантажити Windows

Створіть на диску С: каталог ПР-8*

Завантажити текстовий редактор Word

Завантажити Word з головного меню (вийти з Word)

Завантажити Word з допомогою ярлику (якщо його нема, попередньо створіть). Вийти з Word

Завантажити Word з допомогою панелі Office. Вийти з Word

Автоматичне одночасне завантаження Word та Windows

 1. ПускНастройка Панель задач и меню “Пуск”

 2. Виберіть закладку Настройка меню

 3. Клацніть по кнопці Добавить та введіть (або виберіть за допомогою кнопки Обзор)шлях до файлу програми Winword ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE"). Далее.

 4. Виберіть папку Автозагрузка. Клацніть по кнопці Далее.

 5. Клацніть по кнопці Готово. Та закрийте діалогове вікно Свойства:Панель задач натиснувши ОК.

Перезавантажте комп’ютер. Зняти автоматичне одночасне завантаження Word та Windows

Створіть на диску С:\ПР­–8* текстовий документ з ім’ям Лист.doc

Автоматичне відкриття документу при завантажені Word

 1. Для ярлика Word на робочому столі викличте контекстне меню

 2. В діалоговому вікні, що з’явилось вибрати закладку Ярлик

 3. В полі Объект введіть: ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE" “C:\ПР–8*\Лист.doc”)

 4. Клацніть ОК.

Завантажте Word за допомогою ярлику на робочому столі

Зніміть автоматичне відкриття документу при завантажені Word

Використовуючи довідникову систему Word. Знайдіть відповідь на питання: (ключове слово запуск)

Як здійснюється управління Word з використанням ключів завантаження?

Будова вікна

  1. Б

Що знаходиться в рядку заголовку Поясніть яка інформація виводиться в рядку стану

Як можна вибрати пункт меню? Включіть панель інструментів Таблицы и границы.

Вкажіть скільки та які панелі інструментів знаходяться в вікні Word

Змініть місце положення панелі інструментів Таблицы и границы.

Як вивести підказки про комбінації клавіш швидкого виконання команд панелі інструментів?

Виключіть відображення Лінійки. Включіть її.

Включіть/виключіть відображення горизонтальної та вертикальної смуги прокрутки. (Сервис­ПараметрВид)

Набрати довільний текст Згорнути перший документ Розгорнути перший документ

Розділити вікно першого документу (ОкноРазделитель)

Впорядкувати обидва документи (ОкноУпорядочить все)

Змініть режими перегляду документу (ВидОбычний, Структура, Режим разметки). Порівняйте їх.

Закрити створені файлі не зберігаючи їх

Відкрийте діалогове вікно ФорматШрифт здійсніть переміщення:

 • п

  за допомогою миші та клавіатури

  о закладках;

 • полях;

 • кнопках

Робота з документом

Набрати запропонований текст. Збережіть його з ім’ям Лаб_роб_1.doc на диску С:/ПР-8*

Виділити перші два абзаци тексту Скопіювати їх в буфер обміну Створити новий документ

Вставити з буферу обміну фрагмент тексту. Збережіть документ з ім’ям Фрагмент.doc на диску С:/ПР-8*

Розмістіть вікна документів таким чином, щоб вони займали по пів екрану

Виділіть третій абзац файлу Лаб_роб_1.doc і перетягніть його в файл Фрагмент.doc за допомогою миші

Закрийте файл Фрагмент.doc Відкрийте Фрагмент.doc Збережіть Фрагмент.doc з новим ім’ям Проба.doc

Знищить речення в якому знаходиться слово “конференції” в файлі Проба.doc

Закрити всі відкриті файли

Довідникова система

Знайти відповіді на питання: Що таке формат файлу? Перегляньте комбінації клавіш, що використовуються в Microsoft Word?

За допомогою довідникової системи навчитись працювати з “Помічником”

Навчитись користуватись З параметром Справка→Что это такое?

Управління документами

Створення та Збереження документів

Створіть документ за допомогою меню. Наберіть довільний текст. Збережіть документ з ім’ям Меню.doc у власну папку за допомогою меню.

Створіть документ за допомогою панелі інструментів. Наберіть довільний текст. Збережіть документ Панель.doc у власну папку за допомогою панелі інструментів.

Створіть документ за допомогою клавіатури. Наберіть довільний текст. Збережіть документ Клав.doc у власну папку за допомогою клавіатури.

Згорніть вікно Word. На робочому столі створіть Документ Microsoft Word з ім’ям Роб_стіл.doc

Створіть документ на основі шаблону Современный отчет. Наберіть довільний текст. Збережіть документ Авіо.doc у власну папку закривши документ.

Створіть лист другу Лист.doc за допомогою майстра листів. Наберіть текст згідно шаблону. Збережіть лист другу Лист.doc з іншим ім’ям

Відкрийте діалогове вікно СервисПараметриСохранение та вивчить призначення всіх параметрів: (правою кнопкою миші викличте довідку)

 • всегда создавать резервную копию – разрешать быстрое сохранение

 • предлагать заполнение свойств документа – запрос на заполнение шаблона Normal.doc

 • внедрять шрифты – только используемые символы

 • сохранять только данные для форм – автосохранение каждые минут

 • пароль для открытия – пароль разрешения записи

 • рекомендовать доступ только для чтения – та інші

Управління папками

Зміна вказаної по замовчуванню папки Мои документы

 1. СервисПараметрыРасположение

 2. Із списку типів файлів виберіть рядок Документы. Клацніть по кнопці Изменить

 3. В відкрившомуся діалоговому вікні перейдіть в ту папку яку необхідно використовувати, як папку по замовчуванню. ОК. ОК

Створіть нову папку. Та встановіть її як папку по замовчуванню.

 1. СервисПараметрыРасположение

 2. Із списку типів файлів виберіть рядок Документы. Клацніть по кнопці Изменить

 3. Щоб створити вложену папку в поточній папці, клацніть по кнопці Создать папку. Відкриється вікно Создание папки. Введіть ім’я . ОК.ОК

Створіть нову папку Word в папці ПР-5* за допомогою Word.

Створити в папці Избранное ярлики для файлів Панель.doc, Клав.doc

Закриття документів

Закрийте документ Меню.doc за допомогою меню, Панель.doc за допомогою панелі інструментів Клав.doc за допомогою клавіатури Лист.doc будь-яким способом

Відкриття документів

Відкрийте документ Меню.doc за допомогою меню.

Вивчіть будову вікна Открытие документа та призначення всіх його елементів

Відкрийте документ Панель.doc за допомогою панелі інструментів. Клав.doc. за допомогою клавіатури. Авіо.doc через список документів, що недавно використовувались

Змініть кількість документів, що виводиться в цьому списку до 2 (поверніть назад 4)

Відкрийте Лист.doc за допомогою кнопки Журнал

Відкрийте будь–який документ за допомогою головного меню Windows

Відкрийте документ Роб_стіл.doc за допомогою ярлику на робочому столі

Збереження різних версій документу в одному файлі. Робота з різними версіями

Відкрийте файл Клав.doc. Збережіть за допомогою ФайлВерсии, як Версія 1

Внесіть зміни в документ(добавте текст).Збережіть за допомогою ФайлВерсии, як Версія 2.

Відкрийте Версію 1 даного документу. Перейдіть до Версії 2 (ФайлВерсии)

Встановіть автоматичне збереження нових версій (ФайлВерсииАвтоматически сохранять версию при закрытии). Внесіть в документ зміни та закрийте його. Відкрийте та перегляньте вновь збережену версію. (Повторіть внесення змін та перегляд версиї)

В документ, вставте малюнок. Збережіть , як Версія 3. Закрийте файл

Резервування і відновлення файлів Сервіс ПараметриСохранение

Встановіть режим створення резервних копій документу (СервисПараметрыСохранениеВсегда создавать резервную копию)

Відкрийте файл Меню.doc. Доповніть його довільним текстом. Закрийте файл

Перегляньте папку ПР-5* (зверніть увагу на резервну копію файлу Меню).

Відкрийте резервну копію та збережіть її з новим ім’ям. Зніміть створення резервної копії.

Захист документів

Введіть пароль на відкриття документу (СервисПараметрыСохранение). Закрийте файл.

Відкрийте файл Меню.doc. Поекспериментуйте з іншими можливостями захисту файлу

Отримання інформації про документ ФайлСвойства...

Визначить автора документу, скільки в документі слів, сторінок, абзаців, символів і т.д.)

Встановіть прапорець предлагать заполнение свойств документа ПараметрыСохранение

Створіть документ Текст.doc. Наберіть довільний текст. Закрийте файл заповнивши Свойства

Здійсніть пошук файлу Здійсніть пошук файлу Меню: ФайлОткрытьСервисНайти

Попередній перегляд документів Здійсніть попередній перегляд документу Клав.doc

Вивчіть призначення кнопок панелі Попередній перегляд

Здійсніть редагування документу в режимі попереднього перегляду

Включіть відображення лінійки. Змініть параметри сторінки за допомогою лінійки

Здійсніть підгонку документу

Друк Відкрийте діалогове вікно Печать. Вивчіть призначення всіх режимів друку

Відкрийте діалогове вікно СервисПараметрыПечать. Вивчіть призначення всіх режимів друку

Редагування документу

Введення тексту

Введіть довільний текст. Включіть режим відображення символів, що не друкуються. Зверніть увагу як позначаються – пробіл, абзац, табуляціяї, нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл), нерозривний дефіс (Ctrl+Shift+–), м’який перенос (Shift+Enter), довге тире (Ctrl+Num–), м’який перенос (Ctrl+-), розрив сторінки (Ctrl+Enter).

Включіть\виключіть режив вставки\заміни. Зверніть увагу на рядок стану.

Переміщення по тексту

Здійсніть переміщення по тексту за допомогою миші

Здійсніть переміщення по тексту за допомогою клавіатури

Здійсніть переміщення по тексту за допомогою меню ПравкаПерейти (или F5)

 • здійсніть переміщення по тексту використовуючи “+” та “-“ (наприклад “+5” або “-3”

 • 50% або р5|34 (переміщення на 5 сторінку, 34 рядок)

Здійсніть переміщення по тексту за допомогою команди Перейти на вертикальній смузі прокрутки

Здійсніть переміщення до попереднього місця редагування (Shift+F5)

Здійсніть переміщення за допомогою подвійного щелчка по перших двух позиціях рядку стану.

Здійсніть виділення тексту клавіатурою, мишею смугою виділення, режиму виділення (F8), меню

Знищення тексту Здійсніть знищення фрагменту тексту за допомогою клавіатури, меню

Відмінна останньої дії \ повторення останньої дії (Ctrl+Z або Alt+Backspace) /(Ctrl+Y або Alt+Shift+Backspace)

Копіювання, переміщення виділеного фрагменту тексту (6 способів)

Створіть новий документ та наберіть текст. Скопіюйте у попередній документ.

Скопіюйте в буфер обміну декілька фрагментів тексту. Відкрийте панель інструментів Буфер обміну. Перегляньте зміст розміщених в ньому фрагментів.

Вставка спеціальних символів ВставкаСимвол. Вставте символи, яких немає на клавіатурі.

Призначте комбінації клавіш для швидкої вставки символів. – Ctrl+Shift+Alt+- щоб виводився символ 

Перегляньте стандартні комбінації клавіш ВставкаСимволСпециальные символы

Автозамена та Автотекст

 • Відкрийте вікно СервисАвтозамена. Та призначте наступні автозаміни: ид на издательство “Диалектика” та тр на текстовий редактор Word Зніміть встановлені режими автозаміни

Здійсніть вставку автотексту (ВставкаАвтотекст) За довідником знайдіть як вставити елемент автотексту