Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Самостойка по Вермиенко.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.07.2019
Размер:
139.26 Кб
Скачать

Завдання 1. Дати письмову відповідь на такі питання:

  1. Прийоми фінансового менеджменту та їх характеристика.

  2. Суб'єкти фінансового менеджменту та їх характеристика.

  3. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.

  4. Методи фінансового менеджменту.

  5. Принципи фінансового менеджменту.

  6. Загальна схема фінансового менеджменту.

  7. Управління грошовим потоком - отримання банківських кредитів.

  8. Управління вихідними грошовими потоками.

  9. структура вихідних грошових потоків на підприємстві та особливості їх формування.

  10. Управління собівартістю продукції та її вплив на формування прибутку від реалізації.

11.Розробка цінової політики та її оптимізація.

12.Управління формування прибутку від фінансових операцій.

13. Чистий прибуток підприємства. Фактори, що впливають на його формування.

14.Управління використання чистого прибутку підприємства.

15.Управління використанням чистого прибутку підприємства на виплату дивідендів.

16.Принципи формування активів підприємства.

17. Склад і структура активів підприємства.

18.Порядок визначення потреби в оборотних активах підприємства. 19.Класифікація необоротних активів підприємства.

20. Сутність власного капіталу підприємства.

21.Визначення ціни капіталу.

22.Визначення ціни акціонерного капіталу.

23.Визначення ціни нерозподіленого прибутку.

24.Вплив структури капіталу на фінансування акціонерного товариства. 25.Структура капіталу та інвестиційна діяльність підприємства.

26.Сутність леверіджу (фінансового, виробничого).

27.Вимірювання фінансового леверіджу.

28.Інвестиційна політика підприємства.

29.Форми реальних інвестицій та їх характеристика.

30.Класифікація інвестиційних проектів підприємства.

31.Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

32. Форми фінансових інвестицій та їх характеристика.

33.Формування портфеля фінансових інвестицій.

34.Сутність і класифікація фінансових ризиків.

35.Політика управління фінансовими ризиками.

36.Порядок виявлення та оцінки ризиків.

37.Показники оцінки фінансових ризиків.

38.Організація ризик-менеджменту на підприємстві.

39.Премія за ризик та порядок її визначення.

40.Хеджування як інструмент нейтралізації ризиків.

41.Зовнішнє страхування фінансових ризиків.

42.Механізм диверсифікації фінансових вкладень підприємства.

43.Прогнозування ризиків.

44.Методичні принципи оцінки балансу.

45.Аналіз майна та капіталу підприємства.

46.Оцінка ліквідності підприємства та резерви її поліпшення.

47.Платоспроможність підприємства та шляхи її підвищення.

48.Управління фінансовою стійкістю підприємства.

49. Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства.

50.Комплекс оціночних показників, їх характеристика, методи розрахунку.

51.Значення фінансового аналізу в управлінні підприємством.

52. Методи фінансового аналізу та їх характеристика.

53.Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті.

54.Перспективне фінансове планування і фінансова стратегія.

55.система поточного планування фінансової діяльності.

56.Моделі прогнозування банкрутства суб'єктів господарювання.

57.Система раннього попередження та реагування.

58.Досудова санація.

59.План санації в ході провадження справи про банкрутство. 60.реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління.

Для питань:

1 в. – 1,31

2 в. – 2,32

3 в. – 3,33

4 в. – 4,34

5 в. – 5,35

6 в. – 6,36

7 в. – 7,37

8 в. – 8,38

9 в. – 9,39

10 в. – 10,40

11 в. – 11, 41

12 в. – 12,42

13 в. – 13,43

14 в. – 14,44

15 в. – 15,45

16 в. – 16,46

17 в. – 17,47

18 в. – 18,48

19 в. – 19, 49

20 в. – 20,50

21 в. – 21,51

22 в. – 22,52

23 в. – 23,53

24 в. – 24,54

25 в. – 25,55

26 в. – 26,56

27 в. – 27,57

28 в. – 28,58

29 в. – 29,59

30 в. – 30,60

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.