Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Державний класифікатор відходів 005-95.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.07.2019
Размер:
4.38 Mб
Скачать

1120 Подано (класифіковано) у відповідних структурних елементах

угруповання 1110.

------------------------------------------------------------------

| КОД | Назва класифікаційного угруповання |

|-------------+--------------------------------------------------|

|11 |ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ СИРОЇ ТА ГАЗУ |

| |ПРИРОДНОГО; ВІДХОДИ, ЯКІ УТВОРИЛИСЯ ВІД НАДАННЯ |

| |ПОСЛУГ ЩОДО ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ |

| |(КРІМ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ПОСЛУГ) |

|-------------+--------------------------------------------------|

|111 |Відходи видобування нафти сирої та газу |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110 |Відходи видобування нафти сирої та газу |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.1 |Відходи вхідних компонентів під час видобування |

| |нафти сирої та газу |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.1.1 |Відходи хімічних речовин |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.1.1.01 |Залишки карбоксиметилцелюлози |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.1.1.02 |Залишки баритів |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.1.1.03 |Залишки сульфід-спиртової барди |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.1.1.04 |Залишки лужних речовин |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.1.1.05 |Залишки кислот |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.1.1.06 |Залишки хімічних речовин (у т. ч. |

| |поверхнево-активних речовин, детергентів тощо) |

| |інших |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.1.2 |Відходи матеріалів допоміжних |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.1.2.01 |Залишки розчину глинистого |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.1.2.02 |Цемент (пил, порошок, грудки) зіпсований, |

| |забруднений або неідентифікований, його залишки, |

| |які не можуть бути використані за призначенням |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.1.2.03 |Розчин цементний зіпсований, забруднений або |

| |неідентифікований, його залишки, які не можуть |

| |бути використані за призначенням |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2 |Відходи виробничо-технологічні видобування та |

| |первинного оброблення нафти сирої та газу |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9 |Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені |

| |іншим способом, або відходи від комбінованих |

| |процесів |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.01 |Шлам буровий та відходи, які містять прісну воду |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.02 |Шлам буровий та відходи, які містять хлориди |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.03 |Шлам буровий та відходи, які містять барити |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.04 |Шлам буровий та відходи, які містять ртуть |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.05 |Шлам буровий та відходи, які містять сірку |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.06 |Нафтошлам механічної очистки вод стічних |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.07 |Відходи лужні очищення світлих нафтопродуктів |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.08 |Відходи, які утворюються під час здійснення |

| |буріння свердловин для видобування нафти та газу |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.09 |Гази супутні, у т. ч. газ сірчистий |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.10 |Залишки парафіну |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.11 |Залишки процесу очищення газу природного |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.12 |Залишки скраплювання та регазифікації газу |

| |природного для транспортування |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.13 |Відходи, які утворюються під час монтажу та |

| |демонтажу бурового обладнання, яке застосовують |

| |під час видобування нафти та газу |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.14 |Залишки (пил, порошок) сланців бітумних або |

| |керогенних |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.15 |Шлам буровий та відходи буріння сланців інші |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.2.9.16 |Залишки та суміші піску бітумінозного |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3 |Відходи кінцевої продукції видобування нафти сирої|

| |та газу природного |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1 |Продукція бракована |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.01 |Відходи нафтових масел та масел, видобутих з |

| |мінералів бітумних |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.02 |Нафта некондиційна |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.03 |Нафта, видобута на нафтопромислах, некондиційна |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.04 |Нафта, зневоднена та знесолена на газопереробних |

| |заводах, некондиційна |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.05 |Нафта, стабілізована на газопереробних заводах, |

| |некондиційна |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.06 |Нафтопродукти, видобуті з цистерн під час їх |

| |пропарки |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.07 |Газ природний газових та газоконденсатних родовищ |

| |некондиційний |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.08 |Конденсат газовий некондиційний |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.09 |Гелій некондиційний |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.10 |Суміші газові (на основі гелію) некондиційні |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.11 |Відходи газу природного (горючого) нафтових |

| |родовищ (газ супутний) |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.12 |Фракція бутан-бутиленова відпрацьована |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.13 |Сланці бітумні або керогенні некондиційні |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.1.14 |Пісок бітумінозний та суміші на його основі |

| |некондиційні |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1110.3.2 |Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) |

| |шкідливими (небезпечними) речовинами |

|-------------+--------------------------------------------------|

|110.3.2.01 |Нафта сира, забруднена радіонуклідами та (або) |

| |шкідливими (небезпечними) речовинами |

|-------------+--------------------------------------------------|

|110.3.2.02 |Газ природний та суміші газів, забруднені |

| |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) |

| |речовинами |

|-------------+--------------------------------------------------|

|110.3.2.03 |Гелій та суміші газів на основі гелію, забруднені |

| |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) |

| |речовинами |

|-------------+--------------------------------------------------|

|110.3.2.04 |Сланці бітумні або керогенні, забруднені |

| |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) |

| |речовинами |

|-------------+--------------------------------------------------|

|110.3.2.05 |Пісок бітумінозний, забруднений радіонуклідами та |

| |(або) шкідливими (небезпечними) речовинами |

|-------------+--------------------------------------------------|

|112 |Відходи від надання послуг, пов'язаних з |

| |видобуванням нафти та газу (крім розвідувальних |

| |послуг) |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1120 |Відходи від надання послуг, пов'язаних з |

| |видобуванням нафти та газу (крім розвідувальних |

| |послуг) |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1120.1 |Відходи вхідних компонентів від надання послуг, |

| |пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім |

| |розвідувальних послуг) |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1120.2 |Відходи виробничо-технологічні від надання послуг,|

| |пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім |

| |розвідувальних послуг) |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1120.3 |Відходи кінцевої продукції від надання послуг, |

| |пов'язаних з видобуванням нафти та газу (крім |

| |розвідувальних послуг) |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1129 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами|

| |видобування нафти сирої та газу природного, |

| |сланців бітумних та піску бітумінозного, які |

| |надаються за місцем утворення відходів |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1129.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами |

| |видобування нафти сирої та газу природного, |

| |сланців бітумних та піску бітумінозного |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1129.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами |

| |видобування нафти сирої та газу природного, |

| |сланців бітумних та піску бітумінозного |

------------------------------------------------------------------

А.6 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ

РУД УРАНОВИХ І ТОРІЄВИХ (група 12)

До групи 12 включено відходи, що утворюються під час

видобування та збагачення руд уранових і торієвих. Цю діяльність

класифіковано у групі 12.0 КВЕД.

До групи 12 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи видобування руд уранових і торієвих (120);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами

видобування та збагачення руд уранових і торієвих, які надаються

за місцем утворення відходів (1209).

------------------------------------------------------------------

| КОД | Назва класифікаційного угруповання |

|-------------+--------------------------------------------------|

|12 |ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ РУД УРАНОВИХ |

| |І ТОРІЄВИХ |

|-------------+--------------------------------------------------|

|120 |Відходи видобування та збагачення руд уранових |

| |і торієвих |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200 |Відходи видобування та збагачення руд уранових |

| |і торієвих |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.1 |Відходи вхідних компонентів від видобування та |

| |збагачення руд уранових і торієвих (у т. ч. |

| |забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими |

| |(небезпечними) речовинами) |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.1.9 |Відходи вхідних компонентів, н. в. і. у. |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.1.9.01 |Вибухівка зіпсована, забруднена або |

| |неідентифікована, її залишки, які не можуть бути |

| |використані за призначенням (у т. ч. забруднена |

| |радіонуклідами) |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.1.9.02 |Відходи та залишки кріплення дерев'яного |

| |(у т. ч. забруднені радіонуклідами) |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.1.9.03 |Відходи та залишки вхідних компонентів інших |

| |(у т. ч. забруднених радіонуклідами) |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.2 |Відходи виробничо-технологічні видобування руд |

| |уранових і торієвих |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.2.9 |Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені |

| |іншим способом, або відходи від комбінованих |

| |процесів |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.2.9.01 |Залишки розроблення руд уранових та торієвих |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.2.9.02 |Залишки збагачення (у т. ч. шлам та "хвости") |

| |і брикетування руд уранових і торієвих |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.2.9.03 |Залишки (пил, порошок) виробництва концентратів |

| |руд уранових і торієвих |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.2.9.04 |Відходи (породи гірські, земля), що утворюються |

| |під час проведення розкривних робіт у процесі |

| |будівництва шахт, розрізів для видобування руд |

| |уранових і торієвих |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.2.9.05 |Вода відкачана мінералізована з шахт, у яких |

| |видобувають руди уранові, і торієві |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.3 |Відходи кінцевої продукції видобування |

| |та збагачення руд уранових і торієвих |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.3.1 |Продукція бракована |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.3.1.01 |Руди уранові і торієві, концентрати некондиційні |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1200.3.1.02 |Відходи руд уранових і торієвих інші |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1209 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами|

| |видобування та збагачення руд уранових і торієвих,|

| |які надаються за місцем утворення відходів |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1209.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами |

| |видобування та збагачення руд уранових і торієвих |

|-------------+--------------------------------------------------|

|1209.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами |

| |видобування та збагачення руд уранових і торієвих |

------------------------------------------------------------------

А.7 ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ РУД МЕТАЛЕВИХ

(група 13)

До групи 13 включено відходи, що утворюються під час

видобування руд металевих. Цю діяльність класифіковано у групах

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.