Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Справочник по Социальному страхованию. Литвин А...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.05.2019
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Донецький університет економіки та права

Кафедра фінансів

А.Ю. Литвин, канд. наук держ. упр.

Довідник

з дисципліни «Соціальне страхування»

Донецьк ДонУЕП 2008

Зміст

 1. Ставки внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування………………………………………………………………… 4

 2. Вид події, що призвела до нещасного випадку……………………………………………………………………... 6

 3. Перелік робіт з несприятливими умовами праці, на яких встановлюються доплати робітникам, спеціалістам і службовцям з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці……………………………………………………………… 7

 4. Виплати на випадок безробіття…………………………………………………………………..19

 5. Грошові доходи населення, що підлягають індексації…………………………………………………………………… 22

 6. Довідник ознак доходів та Довідник ознак податкових соціальних пільг ……………………………………………………………………...…26

 7. Строки та розміри виплат допомоги при народженні дитини у 2008 році ……………………………………………………………………...…37

 8. Розмір допомоги при розрахунку по листку непрацездатності…………………………………………………….……..38

 9. Індекси інфляції………….……………………………………………..39

 10. Величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації

грошових доходів населення …………………...…………………………40

 1. Індексація допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що надається особам, застрахованим у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у 2007 році………………………………………………………………………….43

 2. Класифікація галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва……………………………………………………………….44

 3. Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески (по рокам)………………………………………………………………………..64

 4. Розмір мінімальної заробітної плати …….……………………………65

 5. Нещасні випадки невиробничого характеру, що підлягають розслідуванню……………………………………………………………...66

 6. Норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів…………………………………………………67

 7. Перелік робіт, які не є сумісництвом…………………………………..71

 8. Податкова соціальна пільга……………………………………………………………………...…73

 9. Порушення при яких розмір одноразової допомоги з ФСС від НВПЗ підлягає зменшенню………………………………………………………………….75

 10. Оплачувані відпустки………………………………………………………………..….76

 11. Відпустки без збереження заробітної плати ……………….………..80

1. Ставки внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування

Вид страхового внеску

Нарахування

Утримання

Підстава

Внески до Пенсійного фонду

33,2 % від суми фактичних витрат на оплату праці працівників

2 % від суми сукупного оподаткованого доходу

Абз. 2 п. 1 и абз. 1 ч. 4 ст. 4 Закону від 26.06.97 р. №400/97-ВР «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»;

4 % від суми витрат на оплату праці працюючих інвалідів

 

Абз. 5 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.97 р. № 400/97-ВР

4 % від суми витрат на оплату праці всіх працівників громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих

 

Абз. 6 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.97 р. № 400/97-ВР

42 % від суми витрат на оплату праці найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах

 1 - 5 % в залежності від суми сукупного оподаткованого доходу

Абз. 4 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.97 р. № 400/97-ВР

19,92 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників платників фіксованого сільськогосподарського податку

 

Абз. 7 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.97 р. № 400/97-ВР

Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

1,5 % від суми витрат на оплату праці найманих працівників  

0,5 % від суми оплати праці найманих працівників, заробітна плата яких нижча прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи; 1,0 % від суми оплати праці найманих працівників, заробітна плата яких вища прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи

Абз. 2 , 5 п. 1 ст. 1 Закону від 11.01.01 р. № 2213-III «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування»

0,7 % від суми витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів на підприємствах та в громадських організаціях інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці

 

Абз. 3 п. 1 ст. 1 Закону від 11.01.01 р. № 2213-III

0,5 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС

0,25 % від суми оплати праці найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС

Абз. 4, 5 п. 1 ст. 1 Закону від 11.01.01 р. № 2213-III

Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

1,3 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників

0,5 % від суми оплати праці найманих працівників

Абз. 2, 3 п. 2 ст. 1 Закону від 11.01.01 р. № 2213-III

0 % від суми витрат на оплату праці для підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС

 

Абз. 5 п. 2 ст. 1 Закону від 11.01.01 р. № 2213-III

0 % від суми витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 %

 

Абз. 4 п. 2 ст. 1 Закону від 11.01.01 р. № 2213-III

Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Страхові тарифи встановлюються відповідно до класів професійного ризику виробництва та окремих галузей економіки

 

Ст. 91 Закону від 19.12.06 р. № 489-V

0,2 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників для бюджетних установ та об'єднань громадян

 

Ст. 4 Закону від 22.02.01 р. № 2272-IIІ «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.