Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фін.право Тема 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
136.19 Кб
Скачать

Тема 1. Фінансова діяльність держави і фінансове право

  1. Зміст, методи та форми здійснення фінансової діяльності держави

  2. Фінансова система України

  3. Правові форми фінансової діяльності

  4. Фінансово-правові норми, їх види, особливості та зміст

  5. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості.

1. Зміст, методи та форми здійснення фінансової діяльності держави

Однією з найбільш складних економічних категорій є фінанси, що відображають сукупність відносин, пов'язаних із створенням, розподілом і використанням фондів фінансових ресурсів.

За В.М.Опаріним ("Загальній теорії фінансів") дається таке визначення фінансів: Фінанси - це сукупність економічних відносин, по в 'язаних з обміном, розподілом і перерозподілом у грошовій формі вартості валового внутрішнього продукту (ВВП), а в певних умовах і національного багатства.

Наявність економічних відносин визначає об'єктивну необхідність існування державних фінансів. Державні фінанси - це система грошових відносин, що виникла разом з державою і нерозривно пов'язана з її існуванням та функціонуванням. Фінанси держави безпосередньо зв'язані з функціонуванням коштів, завжди мають грошовий характер, але це не кошти, а тільки відносини людей з приводу мобілізації, розподілу і витрачання фондів коштів.

Хоч усі фінансові відносини є грошовими, не всі грошові відносини є фін-ми - грошові відносини з приводу купівлі-продажу є цивільно-правовими, поставок - господарсько-правовими, штрафів - адміністративно-правовими і т.д. До фінансових належать тільки розподільчі грошові відносини, які виникають з приводу утворення і використання центр-х (бюджет) і децентралізованих фондів коштів.

Фінанси держави поділяються на централізовані і децентралізовані.

Централізовані фонди коштів перебувають у розпорядженні держави як суб'єкта публічної влади (державний бюджет, Пенсійний фонд) та органів місцевої влади й місцевого самоврядування (місцеві бюджети). За рахунок зібраних до цих фондів коштів фінансуються державні та місцеві видатки, здійснюється капітальне будівництво, інвестиційна та інноваційна діяльність, утримується соціально-культурна невиробнича сфера - освіта, наука, фізична культура та спорт, охорона здоров'я; утримуються органи державної влади, правоохоронні органи тощо.

Децентралізовані фонди коштів створюються у межах окремих суб'єктів господарської діяльності (за рахунок власних прибутків) та певних галузей національної економіки (наприклад, агропромислового сектора - як за рахунок власних прибутків, так і за рахунок державних асигнувань). їх не можуть використовувати органи державної влади для фінансування видатків держави, проте вони відіграють істотну роль на фінансовому ринку держави. Зокрема, за рахунок цих коштів здійснюється мобілізація фінансових ресурсів держави шляхом сплати податків. Вони активно обертаються у кредитно-фінансовій системі, у тому числі в банківській, і дають додаткові прибутки як власникам, так і кредитно-фінансовим установам і, відповідно, державі. Сукупність централізованих і децентралізованих фондів коштів являє собою фінансові ресурси країни, що відображаються у зведеному фінансовому балансі України.

Отже фінансова діяльність держави - це планована діяльність у сфері мобілізації, розподілу й використання централізованих та децентралізованих фондів коштів з метою виконання завдань і функцій держави.

Метод фінансової діяльності - це засіб, прийом, за допомогою якого уповноважений державою орган від її імені мобілізує, розподіляє і використовує фонди коштів.

Всі методи фінансової діяльності держави поділяються на дві категорії: методи формування фондів грошових ресурсів та методи розподілу цих

фондів.

Методи формування фондів грошових ресурсів, у свою чергу, поділяються на обов'язкові та добровільні.

До обов'язкових методів належать податки, збори (митні, дорожні та ін.), штрафи, плата за використання природних ресурсів, страхування (страхування майна, особисте страхування, страхування відповідальності тощо), платежі в централізовані спеціальні фонди грошових ресурсів (пенсійний фонд, фонд соціального страхування, Чорнобильський фонд і т.і.).3а допомогою цих методів держава примусово залучає грошові кошти до своїх фондів.

Крім обов'язкових існують добровільні методи мобілізації грошових ресурсів. До них належать грошово-речові лотереї, позики різних видів, добровільні внески громадян, акції та ін. Застосовуючи ці методи, держава залучає у своє розпорядження тимчасово вільні кошти населення і підприємств.

Другою категорією методів фінансової діяльності є методи розподілу фондів грошових ресурсів. Одним з основних серед них є метод бюджетного

фінансування, тобто безповоротного безвідплатного цільового відпуску коштів на певні потреби. Іншим методом є метод банківського кредитування, тобто поворотний відплатний цільовий терміновий відпуск коштів державним банком кредиторові під заставу.

До методів розподілу фондів грошових ресурсів належать також виплати пенсій, страхових відшкодувань і різних допомог.

Правові форми. Всі прояви фінансової діяльності, як і явища інших галузей управління, регламентуються правовими формами. Всі дії органів держави у галузі фінансів і всі відносини, що виникають між ними при мобілізації, розподілі та використанні фондів коштів, одержують характер правових дій та правових відносин, тобто фінанси держави відбиваються у її фінансовому праві як сукупності норм, що регулюють її фінансове господарство.

Характеристика фінансових відносин пов'язана з виділенням їх об'єктів і суб'єктів.

Суб'єктами фінансових відносин виступають : -підприємці - як власник; -робітники і службовці - як власник;

-держава-1)-як власник державного сектора економіки; 2)-як керуюча структура суспільства.

Держава необхідні кошти може акумулювати таким чином :

-заробляти як власник засобів виробництва;

-отримувати від природних ресурсів, що знаходяться у її власності;

-мобілізувати шляхом перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб. Права держави у розподільчих відносинах регламентуються в законодавчій формі.

Під об'єктом фінансових правовідносин слід розуміти те, на що направлена поведінка учасників фінансових правовідносин. Об'єктом є гроші або грошові зобов'язання у зв'язку з утворенням і використанням грошових фондів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]