Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Євдок__мова УПП.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
412.16 Кб
Скачать

44

Міністерство освіти й науки України

Одеська державна академія будівництва й архітектури

Кафедра теоретичної економіки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт

з дисципліни «Управління потенціалом підприємства»

студентами заочної і денної форми навчання

спеціальності 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства»

за напрямом 0501 – «Економіка і підприємництво»

ОДЕСА 2010

УДК 658.5 (075.8)

ББК 65.290я73

«Затверджено» Вченою радою факультету ЕкУб Протокол № 7 від 04 березня 2010 року

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії факультету ЕкУБ, протокол № 6 від 25 лютого 2010 року.

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні кафедри теоретичної економіки, протокол № 5 від 10 січня 2010 року.

Укладач: Євдокімова О.М. - ст..викладач кафедри теоретичної економіки

Рецензент: В.К Матвієнко – ке.н., доц.. кафедри «Загальної економічної теорії» ОДЕУ

Відповідальний за випуск: І.В. Бєдний – к.е.н., доц., завідуючий кафедрою теоретичної економіки.

зміст

введення.......................................................................................

4

1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ..................................... .........

5

2. ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

18

3. ВИБІР ТЕМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ....................... .......................

19

4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ....................... .......................

25

5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ.........................

38

6. Інформаційне забезпечення курсу..................................

40

ДОДАТКИ................................................................................................

42

Введення

Мета даного курсу складається в поглибленні теоретичних і прикладних основ керування формуванням, функціонуванням і розвитком потенціалу підприємства як збалансованої економічної системи.

Головне завдання курсу - вивчення сучасних підходів до питань керування формуванням, розвитком і конкурентоздатністю підприємства, результативністю використання потенціалу, розгляд особливості керування потенціалом за критеріями вартості підприємства, оволодіння механізмами антикризового керування їм.

Предметом курсу є проблеми формування, розвитку й підвищення ефективності використання потенціалу підприємств як інтегрованих економічних систем у ринкових умовах господарювання.

Об'єкт курсу - удосконалення системи керування потенціалом підприємств (вимір, планування, оцінка ринкової вартості й механізми запобігання кризи).

Діяльність економічного суб'єкта (підприємства) являє собою складну систему, що формалізується, описується показниками й спрямована на підтримку, а частіше - на підвищення свого потенціалу.

Забезпечити чітку роботу системи дозволяє грамотне керування. Процес керування відрізняється великою кількістю функцій, таких як планування, організація, регулювання, стимулювання й контроль. Виконання цих функцій здійснюється через прийняття управлінських рішень, які повинні бути своєчасними й обґрунтованими. Обґрунтованість управлінських рішень забезпечує своєчасний й якісний аналіз потенціалу підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.