Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АРХЕОЛОГІЯ семін остаточний на друк22.01.2012.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
158.21 Кб
Скачать

5. Теми семінарських занять

Модуль I. Вступ до курсу.

Структура археологічного пізнання (6 год.).

Семінарське заняття № 1 (4 год.)

Предмет і завдання археології

 1. Предмет і завдання археології, як науки.

 2. Археологічні пам’ятки та їх класифікація.

 3. Культурний шар: процес утворення. Стратиграфія.

 4. Поняття „археологічна культура”, «Археологічний комплекс», «Відкритий» та „закритий” археологічні комплекси

 5. Етапи археологічного дослідження. Археологічна розвідка. Археологічні розкопки.

 6. Методи польового та лабораторного вивчення археологічних матеріалів.

 7. Антропологічні матеріали в археологічному дослідженні.

 8. Археологічна реконструкція.

Семінарське заняття № 2 (2 год.)

Хронологія в археології

 1. Поняття „датування” та „синхронування”; „абсолютної” та „відносної” хронології.

 2. Археологічна періодизація стародавньої історії. Система «трьох віків» та її модернізація.

 3. Геохронологія та її застосування в археології.

 4. Методи датування в археології:

4.1. Методи „абсолютного” датування.

4.2. Методи „відносного” датування.

Теми індивідуальних завдань

 1. Формалізовано-статистчні методи в археологічних дослідженнях.

 2. Біблійна археологія.

 3. Церковна археологія.

 4. Космічна археологія.

 5. Підводна археологія.

 6. Історія створення і розвитку археологічної періодизації (системи „трьох віків”).

 7. Геологічна періодизація та її застосування в археології.

Література

 1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України: Підручник.– Тернопіль, 2000. –

 2. Мартынов А. И. Археология: Учебник. – М., 2006.

 3. Чмихов М.О. Давня культура. – К.: Либідь, 1994.

 4. Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992.

 5. Чмихов М.О., Черняков І.Т. Хронологія археологічних пам’яток епохи міді – бронзи на території України. – К., 1988.

 6. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990.

 7. Матюшин Г. Н. Археологический словарь. – М., 1996.

 8. Малеев Ю.М. Словник археологічних термінів. – К., 1990.

 9. Словник–довідник з археології / Редактор, укладач та керівник авторського колективу Н. О. Гаврилюк. – К., 1996.

 10. Давня історія України: у 3-тт. – К.: Наукова думка, 1996. – Т.1. Вступ.

 11. Смирнов С.В. Археологічна культура: суперечливі моменти розробки проблеми // "Археологія". – 2003. – № 1.

 12. Археология и методы исторических реконструкций. – К., 1985.

 13. Археология Старого и Нового Света. – М., 1982.

 14. Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности. – М., 1973.

 15. Каменецкий Н.С., Маршак Б.И., Шер Я.А. Анализ археологических источников. – М., 1975.

 16. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. – М., 1989.

 17. Объєкт и предмет науки в археологии. – К., 1983.

 18. Формализованно-статистические методы в археологии. – К., 1990.

Модуль іі. Кам’яний вік (6 год.) Семінарське заняття № 3 (3 год.) Палеоліт

1. Олдувайська доба.

2. Ашельська доба.

2.1.Основні досягнення викопної людини.

2.2.Кам’яні знаряддя праці, способи їх виготовлення.

2.3.Зони культурно-історичного розвитку на території України.

3.Мустьєрська доба.

3.1. Нові досягнення у матеріальній та духовній культурі палеоантропів.

3.2. Кам’яні знаряддя праці, новації у техніці їх виготовлення.

3.3. Зони культурно-історичного розвитку на території України.

4. Основні шляхи розселення давніх людей у Європі та Україні.

5. Доба пізнього палеоліту.

5.1.Матеріальна культура пізньопалеолітичного населення Європи. Нові знаряддя мисливства, збиральництва, рибної ловлі. Особливості їх виготовлення.

5.2.Археологічні матеріали про зміни у духовній культурі пізньопалеолітичного населення.

5.3. Зони культурно-історичного розвитку на території України.

Семінарське заняття № 4 (1 год.) Мезоліт

 1. Палеоекологія мезолітичного часу та її вплив на життя і розселення давніх людей.

 2. Зміни у матеріальній культурі та господарській діяльності мезолітичного населення Європи та України.

 3. Основні археологічні культури середньокам’яної доби Європи.

 4. Зони культурно-господарського розвитку України часів мезоліту.

 5. Поховання та поховальний обряд людності мезоліту.

 6. Вірування, позитивні знання, мистецтво періоду мезоліту.

Семінарське заняття № 5 (2 год.) Неоліт

 1. Загальна характеристика неолітичної доби.

 2. Поняття „ неолітичної революції ” крізь призму археології. Основні досягнення неолітичної людності у матеріальній культурі.

 3. Основні неолітичні культури:

3.1. Західної Європи.

3.2. Центральної Європи.

3.3. Східної Європи та України.

 1. Культурно-господарські зони та неолітичні культури на території України.

 2. Поховання та поховальний обряд неолітичного населення Європи та України.

 3. Вірування, позитивні знання, мистецтво періоду неоліту.

Теми індивідуальних завдань

 1. Поховання та поховальний обряд у стародавнього населення України в епоху каменю.

 2. Житло та господарські споруди палеолітичного часу на території України.

 3. Житло та господарські споруди часів мезоліту на території України.

 4. Житло та господарські споруди часів неоліту на території України.

 5. Одяг і взуття людей кам’яної доби.

 6. Мистецтво людини кам’яного віку.

 7. Поховання та вірування палеолітичних людей.

 8. Поховання та вірування людей мезолітичної доби.

 9. Поховання та вірування людей неолітичної доби.

 10. Натуфійська культура.

 11. Культура Єрихону.

Література

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]