Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КР АРП.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
369.15 Кб
Скачать

4 Організація праці і заробітної плати

Розкрити сутність організації праці.

Описати поділ праці на виробництві (функціональний, професійний, кваліфі-каційний).

Дати характеристику робочих місць (оснащення, планування та обслуго-вування) та умов праці (виробничі, санітарно-гігієнічні, естетичні, побутові).

Описати встановлений режим праці та відпочинку.

Охарактеризувати організацію оплати праці працівників, тобто дати характе-ристику застосовуємих форм і систем заробітної плати, охарактеризувати склад фонду оплати праці, види стимулювання та систему преміювання працівників.

5 Розрахунок вартості основних виробничих фондів

5.1 Вартість устаткування (Ву)

Таблиця 5.1 - Вартість устаткування

Перелік устаткування

та його розміри

Кількість

одиниць

Площа

зайнята під

устаткуван-

ням, м2

Вартість, грн.

Загальна по-

тужність елек-

троприймачів,

кВт.

Одини-

ці

Загаль-

на

упр

Sу

Ву

Еп

1

2

Разом:

5.1 Площа виробничих приміщень ( Sn )

Sп=1,2 ∙ Sу ∙ Кщ , м2 , (5.1)

де 1,2 - коефіцієнт що враховує площу зайняту оргоснасткою;

Syплоща зайнята під устаткуванням, м2;

Кщ - коефіцієнт щільності устаткування ( 3...6 ).

5.2 Вартість виробничих приміщень (будівель Вб )

Вб = Цб ∙ Sп, грн., (5.2)

де Цб - ціна 1м2 площі виробничих приміщень ( 600...1000 грн.);

Sп - площа виробничих приміщень, м2.

5.3 Вартість інших основних фондів (споруди, передавальні пристрої, траспортні

засоби, організаційне оснащення, господарський інвентар) (Він)

Таблиця 5.2 – Вартість інших основних фондів

Найменування

Кількість

одиниць

Вартість, грн.

Одиниці

Загальна (Він)

1

2

Разом:

5.6 Загальна вартість основних виробничих фондів (Вовф)

Вовф = Ву + Вб + Він , грн., (5.3)

де Ву – вартість устаткування, грн.;

Вб - вартість будівель, грн.;

Він – вартість інших основних фондів, грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.