Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Судебные и правоохран орган. Word.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
87.55 Кб
Скачать

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

курсу «Судові та правоохоронні органи України»

Тема 1. Основні категорії, предмет і система курсу «Судові та правоохоронні органи України».

Сутність державної діяльності щодо охорони прав і свобод громадян, боротьби з антигромадськими проявами. Поняття правоохоронної діяльності і правоохоронного органу. Ознаки правоохоронної діяльності. Співвідношення державної і недер­жавної правоохоронної діяльності. Співвідношення право­охоронної і правозахисної діяльності. Система правоохоронних органів України.

Предмет і система курсу «Судові та правоохоронні органи України». Місце навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» серед інших юридичних дисциплін.

Характеристика правового регулювання судової і право­охоронної діяльності. Законодавча класифікація системи право­охоронних органів України. Конституція, міжнародні нормативно-правові акти, закони України і підзаконні нормативно-правові акти як джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». Періодичні видання як джерела вивчення навчальної дисципліни « Судові та правоохоронні органи України ».

Тема 2. Судова система України. Суди загальної юрисдикції. Конституційний Суд України.

Судова влада в системі розподілу влад в Україні. Поняття й ознаки правосуддя. Принципи правосуддя. Правова основа правосуддя в Україні.

Судова система України. Ланки й інстанції судової системи. Реформа судової системи України.

Суди загальної юрисдикції: місцеві, апеляційні. Специфіка функціонування військових судів в Україні. Спеціалізовані суди в Україні: адміністративні і господарські. Верховний Суд України: структура й основні напрямки діяльності.

Конституційна юстиція в Україні. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції. Склад і формування складу Конституційного Суду України. Повноваження Конституційного Суду України. Суб'єкти права на звернення до Конституційного Суду України. Провадження зі справ у Консти­туційному Суді.

Вища рада юстиції України: повноваження і склад. Організа­ційне і фінансове забезпечення судової системи України.

Тема 3. Прокуратура в Україні.

Загальні засади діяльності прокуратури в Україні. Сутність прокурорської діяльності в контексті розподілу влад та державної функції правоохорони. Конституційні завдання прокуратури. Правова основа діяльності прокуратури в Україні. Принципи організації і діяльності прокуратури.

Характеристика функцій прокуратури. Підтримання проку­рором державного обвинувачення в суді. Представництво проку­ратурою інтересів громадянина або держави в суді. Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Права і гарантії прокурорських працівників.

Система органів прокуратури та організація їх роботи. Генеральна прокуратура та Генеральний прокурор України. Територіальні прокуратури. Слідчі прокуратури. Інші органи та установи прокуратури.

Реформа прокуратури в Україні.

Тема 4. Служба безпеки України. Військова служба охорони правопорядку у Збройних Силах України. Управління державної охорони України.

Державна безпека як напрямок правоохоронної політики держави. Призначення і правоохоронна сутність діяльності Служби безпеки України. Правове регулювання діяльності Служби безпеки України. Завдання і напрямки діяльності Служби безпеки України. Реформа Служби безпеки України.

Система органів Служби безпеки України. Центральне управління Служби безпеки України. Права і обов'язки органів і працівників Служби безпеки України. Взаємодія Служби безпеки України з іншими правоохоронними органами України. Контроль за діяльністю Служби безпеки України.

Мета і завдання діяльності служби державної охорони органів державної влади України. Об'єкти охорони Управління державної охорони України. Організація державної охорони посадових осіб і взаємодія з іншими правоохоронними органами. Права і обов'язки працівників Управління державної охорони України.